Beskrivelse

Utdanningen omfatter alle aspekter av lyd- og musikkproduksjon.

Det finnes også utdanning innen musikkproduksjon og musikkteknologi på universitet og høgskoler. Se oversikt over Sang- og musikkutdanning

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Varighet

1 eller 2 år

Varighet

1 eller 2 år


Lønn

 • 555132 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – lydteknikk, toårig
 • 555131 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – komposisjon, toårig
 • 555129 - Fagskoleutdanning, lydproduksjon, ettårig
 • 555128 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 1, ettårig
 • 555125 - Fagskoleutdanning, musikkdesign, toårig
 • 555122 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 2, toårig
 • 555113 - Fagskoleutdanning, lydproduksjon
 • 515106 - Fagskoleutdanning, music business, ettårig
 • 515202 - Fagskoleutdanning, musikkteater
 • 515205 - Fagskoleutdanning, musikkteater, toårig
 • 515102 - Musikk, utdanning for synshemmede, lavere nivå
 • 515199 - Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 5151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 515101 - Underholdnings- og dansemusikk, toårig utdanning for synshemmede

Lønn

 • 555132 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – lydteknikk, toårig
 • 555131 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – komposisjon, toårig
 • 555129 - Fagskoleutdanning, lydproduksjon, ettårig
 • 555128 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 1, ettårig
 • 555125 - Fagskoleutdanning, musikkdesign, toårig
 • 555122 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 2, toårig
 • 555113 - Fagskoleutdanning, lydproduksjon
 • 515106 - Fagskoleutdanning, music business, ettårig
 • 515202 - Fagskoleutdanning, musikkteater
 • 515205 - Fagskoleutdanning, musikkteater, toårig
 • 515102 - Musikk, utdanning for synshemmede, lavere nivå
 • 515199 - Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 5151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 515101 - Underholdnings- og dansemusikk, toårig utdanning for synshemmede

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555132 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – lydteknikk, toårig
 • 555131 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – komposisjon, toårig
 • 555129 - Fagskoleutdanning, lydproduksjon, ettårig
 • 555128 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 1, ettårig
 • 555125 - Fagskoleutdanning, musikkdesign, toårig
 • 555122 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 2, toårig
 • 555113 - Fagskoleutdanning, lydproduksjon
 • 515106 - Fagskoleutdanning, music business, ettårig
 • 515202 - Fagskoleutdanning, musikkteater
 • 515205 - Fagskoleutdanning, musikkteater, toårig
 • 515102 - Musikk, utdanning for synshemmede, lavere nivå
 • 515199 - Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 5151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 515101 - Underholdnings- og dansemusikk, toårig utdanning for synshemmede

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555132 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – lydteknikk, toårig
 • 555131 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – komposisjon, toårig
 • 555129 - Fagskoleutdanning, lydproduksjon, ettårig
 • 555128 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 1, ettårig
 • 555125 - Fagskoleutdanning, musikkdesign, toårig
 • 555122 - Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 2, toårig
 • 555113 - Fagskoleutdanning, lydproduksjon
 • 515106 - Fagskoleutdanning, music business, ettårig
 • 515202 - Fagskoleutdanning, musikkteater
 • 515205 - Fagskoleutdanning, musikkteater, toårig
 • 515102 - Musikk, utdanning for synshemmede, lavere nivå
 • 515199 - Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 5151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 515101 - Underholdnings- og dansemusikk, toårig utdanning for synshemmede

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – lydteknikk, toårig (555132)
 • Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon – komposisjon, toårig (555131)
 • Fagskoleutdanning, lydproduksjon, ettårig (555129)
 • Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 1, ettårig (555128)
 • Fagskoleutdanning, musikkdesign, toårig (555125)
 • Fagskoleutdanning, lyd- og musikkproduksjon 2, toårig (555122)
 • Fagskoleutdanning, lydproduksjon (555113)
 • Fagskoleutdanning, music business, ettårig (515106)
 • Fagskoleutdanning, musikkteater (515202)
 • Fagskoleutdanning, musikkteater, toårig (515205)
 • Musikk, utdanning for synshemmede, lavere nivå (515102)
 • Sang- og musikkutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (515199)
 • Sang- og musikkutdanninger (5151)
 • Underholdnings- og dansemusikk, toårig utdanning for synshemmede (515101)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.