Nøkkelinformasjon

En videreutdanning innen musikk, dans og drama gir deg spesialisert kunnskap innen det valgte fagområdet.

Avhengig av din bakgrunn kan du fordype deg i for eksempel musikkteori, regi eller koreografi.

Utdanninger

Viser 31 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnekorledelse Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole
Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå - ett år Master og høyere Norges musikkhøgskole
Fordypningsstudium i utøving på masternivå Master og høyere Norges musikkhøgskole
Gudstjenestens musikalitet i ord og toner Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole
Instrument 2 Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet
Kulturledelse Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole
Live Electronics Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole
Mastergradsstudiet i kirkemusikk Master og høyere Norges musikkhøgskole
Musikk Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Musikk 1 for 1.-10. trinn, videreutdanning Årsstudium og kortere Nord universitet
Musikk 1, 1. - 10. trinn Årsstudium og kortere Høgskulen i Volda
Musikkproduksjon og opptaksteknikk - videreutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger
Musikkteknologi Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet
Orgelspill og orgelimprovisasjon Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet
Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering Master og høyere Universitetet i Stavanger
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i scenekunst Årsstudium og kortere Kunsthøgskolen i Oslo
Utøvende musikk - videreutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger
Utøvende musikk, klassisk - 1-årig videreutdanning Årsstudium og kortere Universitetet i Agder
Videreutdanning i anvendt musikkteori Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole
Videreutdanning i ensembleledelse Årsstudium og kortere Norges musikkhøgskole

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Videreutdanning i musikk (615113)
 • Musikkteater, ettårig, videreutdanning (615204)
 • Scenekunstner i egenskapte produksjoner, ettårig, videreutdanning (615216)
 • Musikk, dans og drama, videreutdanning (615901)
 • Musikk, videreutdanning for lærere (625203)
 • Musikk, videreutdanning, uspesifisert, høyere nivå (715123)
 • Kammermusikk, videreutdanning, høyere nivå (715120)
 • Kirkemusikk, videreutdanning, høyere nivå (715121)
 • Musikkterapi, toårig, videreutdanning (725101)
 • Drama/teater, videreutdanning for lærere (625208)
 • Dans, videreutdanning for lærere (625204)
 • Videreutdanning, kulturfag (613415)
 • Samisk kulturkunnskap, videreutdanning for lærere (625401)