Nøkkelinformasjon

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt.

Jussen berører mange ulike rettsområder, som for eksempel strafferett, avtalerett, familierett og folkerett. Riktig bruk og tolkning av lover og regler er viktig i utdanningen og man lærer å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet.

Jusstudiet er en 5-årig mastergrad i rettsvitenskap. Studiet er krevende, og det er vanligvis høye krav til karakterer for å komme inn. Med master i juss kan du etter endt utdanning kalle deg jurist, og har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer.

Du kan også studere juss og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, både enkeltemner, årsstudium og bachelorgrader.

Utdanninger

Viser 11 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Forretningsjus og økonomi Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Bachelor i Rettsvitenskap Bachelor og høgskolekandidat Handelshøyskolen BI
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master og høyere Universitetet i Bergen GENS 55.50 61.70
Information and Communication Technology Law Master og høyere Universitetet i Oslo
Jus Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet GENS Alle Alle
Master i Forretningsjus og Økonomi Master og høyere Handelshøyskolen BI
Master i Rettsvitenskap Master og høyere Handelshøyskolen BI
Rettssosiologi Master og høyere Universitetet i Oslo
Rettsvitenskap (jus) Master og høyere Universitetet i Oslo
Rettsvitenskap (jus), høst GENS 57.10 64.20
Rettsvitenskap (jus), vår GENS 55.70 62.80
Toårig masterprogram i rettsvitskap Master og høyere Universitetet i Bergen
Årsenhet i Rettsvitenskap Årsstudium og kortere Kristiania

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Rettsstudiet (8371)
 • Juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (737999)
 • Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig (737908)
 • Master, rettssosiologi, toårig (737907)
 • Master of Laws, information and communication technology law (737905)
 • Master of Laws, public international law (737904)
 • Rettsstudiet (7371)
 • Juridiske fag, andre (6379)
 • Rettsstudiet (6371)
 • Master, forretningsjus og økonomi, toårig (737909)
 • Mag.art.-utdanning, juridiske fag (737901)
 • Mag.art.-utdanning, rettshistorie (737902)
 • Master of Arts, juridiske fag (737903)