Fakta

Sted:
Campus Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

14. februar 2023.

Om studiet

Du blir jurist med kunnskap som er etterspurt i næringslivet og arbeidsmarkedet for øvrig. Du får en generell rettsvitenskapelig kompetanse, solid prosedyretrening og god forretningsjuridisk innsikt.

Gjennom å ta jusstudiet på BI får du en grundig forståelse for juridisk problemløsning og tilegner deg teoretisk og praktisk spesialistkompetanse innenfor forretningsjus. I tillegg til prosessrett og strafferett, blir det på studiet lagt stor vekt på temaer innenfor eksempelvis kommersiell kontraktsrett, selskapsrett og skatte- og avgiftsrett, som er særskilt relevante for næringsvirksomhet. 

Du vil lære å anvende jussen på en etisk, objektiv og kritisk måte, og bli dyktig til å argumentere for et rettslig standpunkt, slik at du kan utøve juristyrket i henhold til de forventningene og kravene som stilles av arbeidsgiver. 

Studiet vil også gjøre deg i stand til å kunne identifisere og løse rettslige spørsmål knyttet til internasjonale lover og rettssystemer, som eksempelvis EØS-avtalen, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og andre internasjonale forpliktelser.

Mer informasjon rundt studieplan og oppstart kommer senere. Endringer av program- og kursinnhold kan forekomme.

Studiets oppbygging

Mer informasjon rundt studieplan og oppstart kommer senere. Endringer av program- og kursinnhold kan forekomme.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i rettsvitenskap (180 ECTS) eller tilsvarende. Mer info kommer etter hvert.

Karrieremuligheter

Dette studiet vil gi deg en juridisk kompetanse som kan kvalifisere deg til å jobbe blant annet som advokat i advokatfirmaer, som in-house advokat i bedrifter, som dommer, i påtalemyndighet og politi, statlig og kommunal forvaltning, organisasjonsliv og utdannings- og forskningssektoren. Den forretningsjuridiske innsikten gjør deg spesielt godt egnet for stillinger som krever særlig kunnskap og forståelse for hvordan næringslivet fungerer, i samspill med offentlige myndigheter og i en internasjonal kontekst. Dette kan eksempelvis være som jurist ved juridiske avdelinger eller som juridisk rådgiver hos private aktører eller i offentlig sektor.

Alle utdanninger innen