Master i Forretningsjus og økonomi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Lyst til å forstå samspillet mellom jus og økonomi og hvordan dette påvirker næringsliv og samfunn? Oppnå en tverrfaglig innsikt og kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Studienivå

Master og høyere

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

For å kunne ta gode og bærekraftige beslutninger, må du evne å se helheten og sammenhengene i de problemstillingene du står overfor. Du må ha innsikt nok til å forstå kompleksiteten, og kompetansen til å vite hvilke hensyn som bør veie tyngst for å oppnå ønsket resultat. Nettopp derfor er det viktig å tilegne seg tverrfaglig kompetanse. Denne masteren fokuserer på to av de viktigste grunnpilarene i vårt samfunn – jus og økonomi – og vil gjøre deg i stand til å vurdere problemstillinger ut ifra økonomiske og rettslige perspektiv.

Tilbys ved:

  • Handelshøyskolen BI - campus Oslo