Fakta

Sted:
Campus Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

Lær deg samspillet mellom jus og økonomi og hvordan dette påvirker næringsliv og samfunn. Oppnå en tverrfaglig innsikt og kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Dette studiet vil gi deg et godt tverrfaglig grunnlag for å møte de økende, rettslige kravene som stilles i arbeidslivet, både til generell og spesialisert forretningsjuridisk kompetanse. Skal man få oversikt og en helhetlig forståelse av reglene som gjelder, kreves det omfattende forretningsjuridiske kunnskaper på avansert nivå. Men det alene er ikke nok. Du må også ha innsikt i økonomiske problemstillinger, og kunne se juridiske og økonomiske problemstillinger i sammenheng.

Det vil bli benyttet eksempler (case) i undervisningen som tar utgangspunkt i praktiske situasjoner innen forretningslivet. De fleste større arbeidsprosesser, som oppføring av næringsbygg, innovasjon- og teknologiprosjekter, omorganiseringer og børsnoteringer inneholder både økonomiske og juridiske arbeidsoppgaver. Med denne mastergraden vil du bli egnet til å lede eller koordinere de tverrfaglige teamene som gjerne opprettes for å gjennomføre slike prosjekter. Du vil kunne fungere som et faglig bindeledd når ulike profesjoner skal samarbeide.  

Studiets oppbygging

Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet:

Karrieremuligheter

Med en master i forretningsjus og økonomi har du en dobbelkompetanse som er attraktiv i næringslivet, advokatbransjen og i offentlig forvaltning, siden kjennskap til både forretningsjus og økonomi er viktig. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med:

  • Ledelse
  • Juridisk
  • Human Resources
  • Finans/økonomi
  • Compliance
  • Contract Management
  • Eiendom
  • Skatt
  • Salg og innkjøp

Alle utdanninger innen