Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du lærer om journalistens arbeidsmetoder, og medienes rolle i samfunnet.

Du lærer å vurdere kilder og om etiske retningslinjer for journalister.

Journalistikkutdanningene er ofte en blanding av teori og praksis.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan også være spesielle krav eller lokalt opptak, les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar normalt 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar normalt 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8352 - Journalistikk
 • 735203 - Master, journalistikk, toårig
 • 7352 - Journalistikk
 • 6352 - Journalistikk
 • 616307 - Bachelor, fotojournalistikk, treårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8352 - Journalistikk
 • 735203 - Master, journalistikk, toårig
 • 7352 - Journalistikk
 • 6352 - Journalistikk
 • 616307 - Bachelor, fotojournalistikk, treårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Journalistikk (8352)
 • Master, journalistikk, toårig (735203)
 • Journalistikk (7352)
 • Journalistikk (6352)
 • Bachelor, fotojournalistikk, treårig (616307)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.