Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere
Pris:

51000

Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 18. september
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

25. januar 2023.

Om studiet

Det er et stadig økende behov for medarbeidere med kunnskaper i digital journalistikk, sosiale medier, digital presentasjon og bruk av data i journalistisk research.

Innholdet du skriver og presenterer skal bli funnet av leserne på søkemotorene og det skal være delevennlig i sosiale medier. Kurset gir deg viktig kunnskap som gjør deg bedre til å formidle budskap ved å skrive gode, journalistiske tekster.

Du vil lære digitale verktøy som kan brukes til å samle inn og presentere informasjonen effektivt. Og du vil ikke minst lære hvordan du kan bruke sosiale medier og nettet til å spre budskapet ditt effektivt. Kurset er også godt egnet for de som ønsker å lære research- og fortellingsteknikker til bruk i andre sammenhenger, f.eks. i informasjon og innholdsmarkedsføring.

Digital journalistikk – deltidsstudier, 30 studiepoeng. Høgskolestudiet er i samarbeid med Høgskulen i Volda og IGM. All undervisning foregår digitalt. Eksamen er en prosjektoppgave.

Studenten skal få innsikt i og kjenne til de viktigste tjenester, teknologier og verktøy som er avgjørende for å lykkes som digital journalist, og forstå samspillet slik at man skaper effekter og resultater. Etter endt studium skal studenten beherske de viktigste verktøyene og være i stand til å gjøre seg relevant og skape og fremstille nyhets stoff på en måte som gir oppmerksomhet og skaper interesse i digitale kanaler.

I løpet av kurset, vil du lære:

 • Å bruke digitale hjelpemidler i presentasjon og formidling
 • Å bruke sosiale medier (som Facebook, Twitter, Instagram osv) knyttet til journalistikk
 • Å bruke digitale hjelpemidler i research og analyse
 • Videojournalistikk

Du vil også få innsikt i klassiske journalistiske ferdigheter som ideutvikling, kildekritikk og fortellingsteknikk.

Studiets oppbygging

Innføring i relevante visualiserings-, foto- og publiseringsprogrammer.

 • Hva finnes av relevante nettbaserte dataprogrammer for visualisering og publisering?
 • Hvordan finne og bruke dem for å lage bedre nettsider

Innføring i videojournalistikk

 • Intervjuteknikker
 • Hvordan engasjere målgruppen
 • Redigering av film

Kunnskap om befolkningens bruk av ulike typer medier (avis, tv, radio, websider, sosiale medier)

 • Når og til hvilket formål brukes ulike medietyper?
 • Hvordan fungerer sosiale medier?
 • Hvordan fungerer deling av journalistikk gjennom sosiale medier?
 • Etikk og jus i sosiale medier

Kunnskap i effektiv journalistisk fortellerteknikk og formidling i ulike kanaler som avis, tv, web, mobil, Facebook, Twitter

 • Grunnelementer i historiefortelling
 • Hva er felles for ulike plattformer? Hva skiller? Hva er særpreget for ulike digitale fortellerteknikker?
 • Hvordan engasjere og aktivisere lesere som kilder, partnere og historiefortellere
 • Få kjennskap til til HTML, søkemotoroptimalisering, interaksjonsdesign og brukerinteraksjon som nødvendig del av journalistisk arbeid

Basisinnføring i kvantitativ metode og bruk av databaser og regneark

 • Hva er en database?
 • Hva kan databaser fortelle?
 • Hvordan kan databaser brukes til å lage tabeller, grafer osv?

Basiskunnskap i tradisjonelle journalistiske emner som nyhetsvurderinger og kildekritikk.

 • Hva er en nyhet? Hva er en god nyhet?
 • Hvilke hendinger blir til nyheter?
 • Hvorfor og hvordan være kritisk til kilder?

Opptakskrav

Studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Erfaring fra grafiske bransje, informasjons- og markedsavdelinger.

Anbefalt forhåndskunnskap

Studiet passer for alle som ønsker bedre kunnskaper i digital journalistikk, dvs. å bruke digitale verktøy i journalistisk research og presentasjon og til spredning av budskap.

Studiet i Digital Journalistikk – skal gi deg oversikt over og innsikt til å forstå de fagområder som er avgjørende for å utøve journalistyrket i den digitale tidsalder.

Alle utdanninger innen