Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Gimlekollen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 254454

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

14. mars 2022.

Om studiet

Lyst til å produsere journalistikk som virkelig betyr noe? Utgjøre en forskjell for andre? Tett oppfølging og mye praksis er varemerket for vårt anerkjente studietilbud. Med utdanning i journalistikk er yrkesmulighetene mange.

Bachelorstudiet i journalistikk er en komplett yrkesutdanning som kvalifiserer for profesjonelt arbeid i nyhetsredaksjoner. Mediebedriftene etterspør allsidige, kreative og fleksible journalister med digital kompetanse som gjør at du kan produsere journalistikk for flere typer medier.

På NLA Mediehøgskolen Gimlekollen får du god opplæring og erfaring med å jobbe som journalist på ulike plattformer. Alle starter med nyhetsarbeid på nett, og får opplæring i å fortelle historier med både tekst, bilder og video. Etter hvert velger du mellom fordypning i radio eller avis.

Studiets oppbygging

På NLA Mediehøgskolen starter første praksisperiode nesten med en gang du er registrert som student. Det er fordi vi tror egne erfaringer er gull verdt for læringsprosessen gjennom studiet.

Vi har lagt opp hele utdanningen slik at den veksler mellom teori og praktiske øvelser der du får gjøre dine egne erfaringer under god veiledning. I praksisperioder bruker vi nettavisen Sørnett som plattform, og vi lager både avis, tv-sendinger og radio. Vi bruker også sosiale medier flittig.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Opptaksinformasjon

Opptak gjennom Samordna Opptak

Videre studier

Etter fullført bachelorgrad kan du søke opptak på mastergradsstudiet Global Journalism ved NLA Høgskolen , eller på mastergradsstudier ved andre høgskoler og universiteter.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet i journalistikk er en profesjonsrettet utdanning som kvalifiserer for arbeid som journalist i redaksjoner i ulike medier.

Alle utdanninger innen