Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Gimlekollen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 254454

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

10. januar 2024.

Om studiet

Har du lyst til å lage journalistikk som virkelig betyr noe? Med tett oppfølging og mye praksis som varemerke for vårt anerkjente studietilbud i journalistikk er mulighetene åpne.

Bachelorstudiet i journalistikk er en komplett yrkesutdanning som kvalifiserer for profesjonelt arbeid i nyhetsredaksjoner. Mediebedriftene etterspør allsidige, kreative og fleksible journalister med digital kompetanse som gjør at du kan produsere journalistikk for flere typer medier. På NLA i Kristiansand får du god opplæring og erfaring med journalistisk arbeid til ulike plattformer. Alle studentene starter med nyhetsarbeid på nett og får opplæring i å fortelle historier med både tekst, bilder og video. Etter hvert velger du fordypning i radio eller avis.

Studiets oppbygging

På NLA starter første praksisperiode nesten med en gang du er registrert som student. Det er fordi vi tror egne erfaringer er gull verdt for læringsprosessen gjennom studiet. Utdanningen veksler mellom teori og praktiske øvelser der du får gjøre dine egne erfaringer under god veiledning, og all undervisning er obligatorisk. I praksisperioder bruker vi nettavisen Sørnett som plattform, og vi lager både avis, TV-sendinger og radio. Vi bruker også sosiale medier flittig.

Videre studier

Bachelor i journalistikk kvalifiserer i de fleste tilfeller til opptak til mastergrad i journalistikk og medievitenskap.

Karrieremuligheter

Bachelorstudiet i journalistikk er en profesjonsrettet utdanning som kvalifiserer for arbeid som journalist i redaksjoner i ulike medier.

Alle utdanninger innen