Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: NORSK4
Poenggrenser 2022:
  • 50.90 (primær)
  • 56.70 (ordinær)
Studieplasser: 70
Søknadskode (SO): 215454

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

14. mars 2022.

Om studiet

Journalister produserer og formidler nyheter og informasjon i ulike medier. Det er viktig å være nysgjerrig, granskende og å kunne finne gode vinklinger på saker.

Utdanningen gir deg undervisning og trening i grunnleggende journalistiske teorier og metoder, slik at du kan produsere journalistikk for alle plattformer (avis, TV, radio, nett).

Det første studieåret handler om nyhetsjournalistikk og medieinnføring, mens du arbeider med feature og undersøkende journalistikk i det andre. Disse to første årene kretser rundt det lokale og nasjonale. På slutten av det tredje semesteret har du ti ukers praksis i en mediebedrift. Det tredje studieåret er mer rettet mot internasjonale forhold, og du drar på en lengre reportasjereise til utlandet.

Dette er et arbeidsintensivt studium som veksler mellom perioder med daglig teoriundervisning og praktisk journalistisk produksjon. I produksjonsperiodene deltar du i redaksjonsgrupper der du må bidra aktivt. Du skal dessuten levere teoretiske og praktiske arbeidskrav gjennom hele studiet. De fleste av disse gjennomgås i responsgrupper, slik at studentene bidrar til hverandres læring. Alle innleveringer og gjennomganger er obligatoriske.

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

og minst snittkarakter 4 i norsk 393 årstimer (hovedmål, sidemål og muntlig).

Informasjon om minoritetskvote og praksiskvote.

Alle utdanninger innen