Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

På masterstudiet i medieutvikling med fordypning i journalistikk vil du utvikle deg som journalist og skaffe deg den praktiske og teoretiske tyngden du trenger i møte med en mediebransje i endring.

I løpet av masterstudiet i medieutvikling med fordypning i journalistikk vil du få praktisk og teoretisk kunnskap om ulike mediesystemer, nasjonale og internasjonale prosesser, spesifikke journalistiske metoder med mer. Studiet legger vekt på evnen til nytenkning, og utvikler studentenes kompetanse til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder.

Masterstudiet i medieutvikling er praktisk rettet, og har nær kontakt med mediebransjen. Studentene kan vente tett faglig oppfølging og veiledning gjennom hele studieløpet. Studiet har en internasjonal profil, med samarbeidspartnere i en rekke land.

Programmet består av emner tilsvarende 60 studiepoeng og en masteroppgave. Studiet tas normalt som heltidsstudium på to år, fordelt på fire semestre, men kan også tas som deltidsstudium over fire år, fordelt på åtte semestre. Emner er valgfrie og kan velges på tvers av studieretningene; journalistikk, medier og kommunikasjon og sakprosa, du må ta minimum 10 studiepoeng innenfor egen studieretning i tillegg til masteroppgaven, som utgjør 60 studiepoeng.

 

Opptakskrav

Grunnlaget for opptak er en bachelorgrad, en cand.mag.-grad eller tilsvarende med en faglig fordypning i journalistikk, fotojournalistikk eller mediefag på minimum 80 studiepoeng.

Alle utdanninger innen