Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 49.20 (primær)
  • 52.50 (ordinær)

Studieplasser

55

Søknadskode (SO)

223454

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Høgskulen i Volda er nasjonalt kjend for å ha ei av landets leiande journalistutdanningar, og vi utdannar journalistar til redaksjonar over heile landet! Ferske tal frå Studiebarometeret viser at Høgskulen i Volda har landets mest fornøgde journalistikkstudentar, og hausten 2021 flyttar journalistikkutdanninga inn i eit topp moderne mediehus. Undervegs i studiet vel du spesialisering i TV, radio, avis eller nett, og du vil få god praktisk erfaring med innhaldsproduksjon, både på høgskulen og i eksterne redaksjonar. Detaljert studieplan blir publisert innan 1. mars 2021

Bachelorutdanninga gir deg ei grundig innføring i journalistikk, slik den vert praktisert i moderne mediehus. Du får god trening i journalistisk arbeid og kunnskap om journalistikk som fag. Som journalist må du vurdere idear og prioritere nyheiter. I tillegg til god allmennkunnskap, er det viktig å kjenne til media si rolle og funksjon i samfunnet, samt nyheitskriterium og nyheitskjelder. I løpet av studiet skal du kunne meistre relevante journalistiske verktøy, teknikkar, sjangrar og uttrykksformer. Høgskulen i Volda legg stor vekt på å bruke same utstyr som du finn ute i bransjen.

Undervisningsopplegg

Undervisninga er organisert i ein kombinasjon av teori og praksis med førelesingar og praktiske oppgåver, enkeltvis og i grupper. Arbeidet varierer frå dei enklaste journalistiske arbeidsteknikkar til meir analyserande og undersøkjande journalistikk. I løpet utdanninga skal du ha fire periodar med obligatorisk praksis. I det siste semesteret blir studentane utplassert i ulike mediebedrifter. Her skal dei inn i ein redaksjon og arbeide som journalistar.  Les meir om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane. (blir publisert innan 1. mars 2021)

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Samordna opptak.

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse

Utveksling

Studentane kan ta delar av journalistikkutdanninga i utlandet. Vi vil mellom anna rå til utveksling til våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Belgia, Danmark, Irland, Storbritannia eller Tyskland. Det er også mogleg å ha studieopphald på dei andre nordiske journalistutdanningane.

Alle utdanninger innen