Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 45.30 (primær)
  • 47.40 (ordinær)
Studieplasser: 26
Søknadskode (SO): 217454

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

14. mars 2022.

Om studiet

Journaliststudiet kombinerer teori med praktisk arbeid. Studiet kvalifiserer deg til å kunne jobbe blant annet i avis, radio, tv, nett og mobil. I det fjerde semesteret tar du ekstern praksis i to ulike redaksjoner.

Studiets oppbygging

Journaliststudiet ved Universitetet i Stavanger kombinerer teori med praktisk arbeid. Studiet kvalifiserer deg til å kunne jobbe i blant annet avis, på nett og mobil og i radio og tv. Hele fjerde semester har du ekstern praksis i to ulike redaksjoner.

Journalister skal samle inn og formidle informasjon for å opplyse og engasjere folk. En viktig oppgave for journalister er å avdekke kritikkverdige forhold, særlig skal journalister kikke makthavere i kortene.

Journalister må ha god kunnskap om samfunnet, evne til å analysere hendelser og utviklingstrekk og kunne reflektere over eget journalistisk arbeid. Journalistens rolle i samfunnet står sentralt i studiet. Journalister skal være uavhengige og være kritiske i valg av kilder.

Journalistutdanningen ved UiS er yrkesrettet, og det veksles mellom teori og praksis gjennom hele studiet. Det legges stor vekt på digital kunnskap og praktisk multimediekompetanse, det vil si ferdigheter til å arbeide journalistisk for avis, radio, tv, mobil og nett.

Du får blant annet studere emner som praktisk journalistikk, fortellende journalistikk og undersøkende journalistikk.

Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Full rulle med nyhetsprosjekt: Hvert år drifter mediestudenter ved UiS en av Rogalands største nyhetsredaksjoner. I to uker sender de daglige direktesendinger på radio og TV. I tillegg publiserer studentene nyhetssaker på Utsnitt.net.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Læringsutbytte

På journaliststudiet får du øve deg som journalist i avis, tv, radio, og på nett. Du får opplæring i journalistisk metode, fortellerteknikk, etikk og kommunikasjon. Etter endt studium skal du mestre grunnleggende journalistiske metoder og sjangre, og kunne arbeide i en avis-, radio-, nett- og tvredaksjon. Du får en grunnleggende forståelse for samfunnsvitenskapelige problemstillinger og metoder, og lærer hvordan du kan samle inn opplysninger og formidle disse gjennom ulike medier.

Videre studier

Bachelor i journalistikk kvalifiserer til å søke opptak til master i dokumentarproduksjon og andre samfunnsvitenskapelige masterstudier ved Universitetet i Stavanger. Du kan også søke om studieplass ved masterprogrammer i journalistikk ved andre universiteter. Fullført studium gir rett til tittelen "Bachelor i journalistikk".

Karrieremuligheter

Journalister jobber i mange forskjellige medier og bruker flere forskjellige formidlingsformer. Journalister jobber blant annet i

avis

nettredaksjoner

tv

radio

podkast

magasin

ukeblad

tidsskrifter

fagblader

offentlige og private virksomheter

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i journalistikk

Alle utdanninger innen