Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 45.50 (primær)
  • 46.30 (ordinær)
Studieplasser: 27
Søknadskode (SO): 217454

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

En bachelorgrad i Journalistikk forbereder deg på journalisthverdagen og gir deg grunnleggende kunnskapene og ferdighetene til å mestre det journalistiske håndverket.

Journalister skal samle inn info om og formidle det som skjer i verden rundt oss, for å opplyse og engasjere folk. En viktig oppgave for journalister er å ta del i nyhetspulsen og jage saker som kan sette dagsorden. Noen journalister avdekker kritikkverdige forhold og kikker makthavere i kortene, andre journalister arbeider mer kreativt og forteller personlige historier. Andre journalister arbeider mer kreativt og forteller personlige historier.

  • Yrkesrettet: Studiet er yrkesrettet og kombinerer teori med praktisk arbeid. Som journalist må du ha god kunnskap om samfunnet, og evne å analysere hendelser og utviklingstrekk. Du må også kunne reflektere over eget og andres journalistiske arbeid, og ta kontinuerlige etiske og metodiske valg.
  • Praktisk læring: Studiet legger stor vekt på digital kunnskap og praktisk multimediekompetanse. Som journalistikkstudentent jobber du parallelt med studentene som går fjernsyns- og multimedieproduksjon. Hvert år drifter mediestudenter ved UiS en av Rogalands største nyhetsredaksjoner. I to uker sender de daglige direktesendinger på radio og TV, og publiserer nyhetssaker på Utsnitt.net.
  • Obligatorisk praksis: Studiet kvalifiserer deg til å kunne jobbe i avis, på nett og mobil, og i radio og tv. Fjerde semester skal du i praksis i to perioder på 10 uker hver. Som praksisstudent deltar du i det daglige redaksjonelle arbeidet og produserer innslag/artikler for publisering. Hver praksisperiode avsluttes med at du skriver en praksisrapport som skal godkjennes av emneansvarlig.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Karrieremuligheter

Journalist i avis, nettredaksjoner, tv, radio, podkast, magasin, ukeblad, tidsskrifter, fagblader og offentlige og private virksomheter.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i journalistikk

Alle utdanninger innen