Nøkkelinformasjon

Barnehagelærerutdanningen er en treårig bachelorgrad. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og innføring i samspill mellom barn og voksne.

Pedagogikk er et gjennomgående fag i studiet og veiledet praksis er en stor del av utdanningen. De to første årene har utdanningen lik oppbygging ved alle utdanningsinstitusjonene, likevel kan de ulike utdanningsinstitusjonene tilby forskjellige retninger for faglig fordypning.

Med ett års relevant videreutdanning vil du også ha mulighet til å undervise i 1.- 4. trinn på barneskolen.

Utdanningen har endret navn fra førskolelærerutdanning.

Utdanninger

Viser 69 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærer - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærer, deltid FØHIOA Alle Alle
Barnehagelærer - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS Alle Alle
Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS Alle Alle
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Barnehagelærer, deltid Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Barnehagelærer, deltid Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat NLA Høgskolen
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærer, deltid GENS
Barnehagelærer, deltid GENS
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærer GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Barnehagelærerutdanning | deltid Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Barnehagelærer, deltid GENS Alle Alle
Barnehagelærer, deltid GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen
Barnehagelærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk - Deltid Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning GENS Alle Alle
Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (ABLU) - Oslo og Viken Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet FØHIOA Alle Alle
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (8211)
  • Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig (723114)
  • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (7211)
  • Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning (649911)
  • Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (621999)
  • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (6211)