Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Barnehagelærer
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 300
Søknadskode (SO): 215130
Barnehagelærer, deltid
Opptakskrav: FØHIOA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 100
Søknadskode (SO): 215131

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

6. mars 2024.

Om studiet

Dette studiet er for deg som har et stort ønske om å jobbe med barn og som har lyst til å være med å forme en av våre viktigste ressurser – nemlig barna våre! Som barnehagelærer vil du skape en trygg hverdag gjennom lek, læring og omsorg.

Du vil lære å bruke din sosiale kompetanse til å gi en trygg hverdag for barna, samtidig som du bruker din faglige kunnskap til å være en viktig ressurs for barnas sosiale, fysiske og kulturelle utvikling. Du vil også lære å hvordan man leder en barnegruppe (avdeling), personalledelse og hvordan man samarbeider med foreldre.

Du lærer også hvordan du kan legge til rette for lek, læring, danning og omsorg.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.

Alle utdanninger innen