Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 35.50 (primær)
  • 45.30 (ordinær)

Studieplasser

320

Søknadskode (SO)

215130

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som barnehagelærer gjør du en forskjell i barns liv hver eneste dag. Du utdanner deg til et yrke der du leder, leker, lærer, veileder og samarbeider. Du får et stort ansvar for å ivareta barnehagens samfunnsmandat.

Erfaringer og opplevelser i våre første leveår har stor betydning for hvordan vi utvikler oss som mennesker.

I barnehagelærerutdanningen lærer du hvordan du leder personal- og barnegrupper, samarbeider med foreldre og andre instanser utenfor barnehagen. Du lærer også hvordan du kan legge til rette for lek, læring, danning og omsorg.

Dette inneholder studiet

Studiet har både praktiske og teoretiske kunnskapsområder. I tredje studieår velger du et fordypningsemne du er spesielt interessert i. Kunnskapsområdene de to første årene er:

  • Barns utvikling, lek og læring
  • Natur, helse og bevegelse
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Språk, tekst og matematikk
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Utdanningen avsluttes med bacheloroppgave hvor du fordyper deg i et tema du synes er vesentlig for ditt framtidige arbeid som barnehagelærer.

Praksis

I løpet av studietiden skal du ha minst 100 dager veiledet praksisopplæring i barnehage. Her øver du deg på samspill med barn, lede læringsprosesser og endrings- og utviklingsarbeid sammen med personalet i barnehagen. Gjennom praksisopplæringen tilegner du deg kompetanse innen pedagogisk ledelse og blir en profesjonell yrkesutøver i møte med barn, foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Utveksling

Du har i løpet av siste studieår mulighet til å reise på utveksling i ett eller to semestre. Som heltidsstudent kan du reise på studentutveksling i 5. semester og på praksisopphold i utlandet i 6. semester. Utveksling er en spennende og nyttig erfaring som gir deg et nytt perspektiv på utdanningen og yrket. Vi har utvekslingsavtaler over hele verden. Les mer om utveksling ved barnehagelærerutdanningen.

Se også våre andre studietilbud i barnehagelærerutdanning:

 

Karrieremuligheter

 

Alle utdanninger innen