Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Studiested Pilestredet

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Master i barnehagekunnskap passer for deg som ønsker å studere ledelse, pedagogikk, barnekultur eller mangfold i barnehage og samfunn. Masterprogrammet gir rom for videre faglig fordypning, er toårig og tematiserer emner som er relevante for barnehagens kunnskapsfelt.

Studiet er en innføring i forskningsvirksomhet og omhandler sentrale spørsmål knyttet til barn, barndommer og barnehager. Gjennom studiet skal studenten fordype seg i relevante temaer for barnehagefeltet innen en av de fire studieretningene: ledelse, pedagogikk, barnekultur eller mangfold i barnehage og samfunn.

Målgrupper

Masteren passer blant annet for deg som jobber i barnehagen og vil styrke din faglige kompetanse og/eller lederkompetanse, arbeide med barnehagefeltet i offentlig forvaltning eller organisasjoner, undervise i videregående skole og høyere utdanning, jobbe med forsknings- og utredningsoppgaver eller gå videre med ph.d.-studier. Studiet kan gjennomføres på heltid eller deltid. Alle studenter vil også få mulighet til å ta et semester i utlandet.

Opptakskrav

Søkere må ha minst 80 studiepoeng fra emnegruppen barnehagepedagogikk.

Det er et minstekrav til karaktersnitt.

Alle utdanninger innen