Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

27. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere master i barnehagekunnskap?

Master i barnehagekunnskap er en utdanning som gir deg forskningsbasert kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør, om barndom, og om barnehagen som en pedagogisk og samfunnsmessig institusjon.

Du kan studere samlingsbasert master i barnehagekunnskap ved campus Bergen. Noen av samlingene kan bli lagt til campus Sogndal.

Ved å velge master i barnehagekunnskap, vil du øke din kunnskap om utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt, men også i et internasjonalt perspektiv. Disse utfordringene er blant annet knyttet til bærekraft, mangfold, innovasjon og samhandling.

Studiets oppbygging

Hva lærer du?

En bærebjelke i utdanningen er utviklingen av et kritisk og granskende perspektiv på kunnskapen som blir presentert, på vitenskapelig praksis i seg selv, og på ulike aktører sin bruk av den kunnskapen som er brakt fram.

Utdanningen samarbeider med forskningssenteret BARNkunne. Alle studentene deltar i ulike forskningsgrupper i løpet av studiet (jfr. emne MBAS514 -Deltakelse i forskningsgrupper innenfor barnehageforskning)

En samlingsbasert utdanning

Dersom du velger å ta utdanningen på deltid, deltar du på tre samlinger på to dager hvert semester. Du starter med emne Barnehagen som danningsarena og barnehagelæreres profesjonsoppdrag.

Det er også mulig å ta master i barnehagekunnskap som en heltidsutdanning over to år. Ta kontakt med Vibeke Aaberg i studieadministrasjonen i august, rett før studiestart, hvis du ønsker å ta studiet på fulltid. Da vil utdanningsplanen din bli endret fra deltid til fulltid.

Om du tar utdanningen på heltid er det seks samlinger på to dager hvert semester. Du starter med emnene Barnehagen som danningsarena og barnehagelæreres profesjonsoppdrag og Barnehageforskning i vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk perspektiv.

Det vil være 3-4 digitale samlinger mellom hver fysisk samling.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad i barnehage- eller førskolelærerutdanning
  • Karaktersnitt på minst C

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Fullført utdanning kvalifiserer for ledelse av kvalitetsutvikling i barnehager.
  • Du blir også kvalifisert for arbeid med evaluering og utredning, samt undervisning i barnehagepedagogiske fagområder i videregående skole, høgskole, universitet og i barnehagesektoren.
  • Utdanningen kvalifiserer til deltakelse i forskningsbasert utviklingssamarbeid mellom barnehagefeltet og forskningsinstitusjoner.
  • Utdanningen kvalifiserer for videre forskerkarriere. Fullført grad med særlig godt resultat kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.