Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. mars 2023.

Om studiet

Hvorfor studere master i barnehagekunnskap?

Master i barnehagekunnskap er en utdanning som gir deg forskningsbasert kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør, om barndom, og om barnehagen som en pedagogisk og samfunnsmessig institusjon.

Du kan studere samlingsbasert master i barnehagekunnskap ved campus Bergen og campus Sogndal.

Ved å velge master i barnehagekunnskap, vil du øke din kunnskap om utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt, men også i et internasjonalt perspektiv. Disse utfordringene er blant annet knyttet til bærekraft, mangfold, innovasjon og samhandling.

Studiets oppbygging

Hva lærer du?

En bærebjelke i utdanningen er utviklingen av et kritisk og granskende perspektiv på kunnskapen som blir presentert, på vitenskapelig praksis i seg selv, og på ulike aktører sin bruk av den kunnskapen som er brakt fram.

Utdanningen samarbeider med forskningssenteret BARNkunne ved at samtlige av faglærerne er deltakere i forskningssenteret og ved at studentene tar del i ulike forskningsgrupper i løpet av studiet (jfr. emne MBA514).

En samlingsbasert utdanning

Dersom du velger å ta utdanningen på deltid, deltar du på tre samlinger på to dager hvert semester. (Emnene MBA511, MBA512, MBA513 og MBA515). Det vil være 3-4 digitale samlinger mellom hver fysisk samling. Stedet for samlingene for studieåret 2022/23 vil være campus Bergen.

Tidspunkt for samlinger høsten 2022

Første samling er torsdag 18. august kl. 10.15–12.00, rom C225 på campus Bergen. Vi avslutter samlingen med en felles lunsj. Dersom du ikke har anledning til å møte fysisk 18. august, kan du følge programmet på Zoom.

  • Uke 35: 31. august og 1. september
  • Uke 39: 28. og 29. september
  • Uke 47: 23. og 24. november

Mulig å ta utdanningen over to år

Det er også mulig å ta master i barnehagekunnskap som en heltidsutdanning over to år. Ta kontakt med Vibeke Aaberg i studieadministrasjonen hvis du ønsker å ta studiet på fulltid.

Last ned velkomstbrev (2022)

Opptakskrav

Fullført barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning, med minimum C i karaktersnitt.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Fullført utdanning kvalifiserer for ledelse av kvalitetsutvikling i barnehager.
  • Du blir også kvalifisert for arbeid med evaluering og utredning, samt undervisning i barnehagepedagogiske fagområder i videregående skole, høgskole, universitet og i barnehagesektoren.
  • Utdanningen kvalifiserer til deltakelse i forskningsbasert utviklingssamarbeid mellom barnehagefeltet og forskningsinstitusjoner.
  • Utdanningen kvalifiserer for videre forskerkarriere. Fullført grad med særlig godt resultat kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.