Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

31. august

Om studiet

Vil du være med å påvirke framtidens barnehage og kunnskapsutvikling i barnehagen? Da er dette en utdanning for deg!

Hvorfor studere master i barnehagekunnskap?

Master i barnehagekunnskap er en utdanning som gir deg forskningsbasert kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør, om barndom, og om barnehagen som en pedagogisk og samfunnsmessig institusjon.

Ved å velge denne masterutdanningen, vil du øke din kunnskap om utfordringene som barnehagesektoren står overfor i dag i et nasjonalt, men også i et internasjonalt perspektiv. Disse utfordringene er blant annet knyttet til bærekraft, mangfold, innovasjon og samhandling.

En bærebjelke i utdanningen er utviklingen av et kritisk og granskende perspektiv på kunnskapen som blir presentert, på vitenskapelig praksis i seg selv, og på ulike aktører sin bruk av den kunnskapen som er brakt fram.

Utdanningen samarbeider med forskningssenteret BARNkunne ved at samtlige av faglærerne er deltakere i forskningssenteret og ved at studentene tar del i ulike forskningsgrupper i løpet av studiet (jfr. emne MBA514).

Studiets oppbygging

En samlingsbasert utdanning

Dersom du velger å ta utdanningen på deltid, deltar du på tre samlinger på to dager hvert semester. (Emnene MBA511, MBA512, MBA513 og MBA515). Det vil være 3-4 digitale samlinger mellom hver fysisk samling. Stedet for samlingene for studieåret 2022/23 vil være campus Bergen.

Tidspunkt for samlinger høsten 2022

  • Uke 35: 31. august og 1. september
  • Uke 39: 28. og 29. september 
  • Uke 47: 23. og 24. november

Mulig å ta utdanningen over to år

Det er også mulig å ta master i barnehagekunnskap som en heltidsutdanning over to år. Ta kontakt med studieveileder eller fagansvarlige (se nederst på denne siden).

Opptakskrav

Bachelor i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning med samlet karaktersnitt på minimum C.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Fullført utdanning kvalifiserer for ledelse av kvalitetsutvikling i barnehager.
  • Du blir også kvalifisert for arbeid med evaluering og utredning, samt undervisning i barnehagepedagogiske fagområder i videregående skole, høgskole, universitet og i barnehagesektoren.
  • Utdanningen kvalifiserer til deltakelse i forskningsbasert utviklingssamarbeid mellom barnehagefeltet og forskningsinstitusjoner.
  • Utdanningen kvalifiserer for videre forskerkarriere. Fullført grad med særlig godt resultat kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.

Alle utdanninger innen