Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Vil du som barnehagelærer være med på å forme framtidens barnehage? Vil du være med å heve den faglige kvaliteten i barnehage gjennom kunnskap, forskning og utvikling? Da er masterstudiet i barnehagekunnskap noe for deg. Du kan være med på å berike barnehagen med økt kunnskap om barn og barnehage, og bidra til å forme framtidens barnehager og barnehagelærere. Ved å ta masterstudiet i barnehagekunnskap kan du også få økt kompetanse til å lede faglige prosesser i barnehagen.

Masterprogrammet gir en fordypning i fire sentrale emner: Barndom, oppvekst og institusjonskulturer, Lek, læring og barns meningsskaping, Livsmestring og mangfold og Barnehagens læringsmiljø. Studiet har i tillegg flere valgfrie emner. Med bakgrunn i disse emnene skal du siste semester skrive en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Det er mulig å søke om å ta studiet over lengre tid etter at man er tatt opp, slik at du kan kombinere jobb og studier. For deg som skal søke masterprogrammet i barnehagekunnskap og jobbe samtidig, er det mulig å søke om "tidlig svar" på søknaden.

Hva lærer du?

Studiet gir deg en grundig forskningsbasert kunnskap om barn i barnehagealder, om barndommens innhold, barnehagen som institusjon og barnehagelæreren som profesjonell aktør. Gjennom studiet lærer du å forholde deg kritisk til og anvende forskningsbasert kunnskap for å lede og være en pådriver for faglig utviklingsarbeid i barnehage og barnehagerelaterte yrker. Studiet bidrar til at du kan analysere og kritisk drøfte hvordan ulike forståelser av lek og læring kan få konsekvenser for valg av praksiser i barnehager.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Bachelorprogram i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdig med disse utdanningsløpene.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnehagekunnskap