Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Stjørdal
Christian Thams

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Stjørdal

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-ANL0008

Studiested

Stjørdal

Antall studieplasser

10

Søknadskode (SO)

1660-4

Stjørdal, samlingsbasert

Antall semester

7

Opptakskrav

F-TEK-ANL0008

Studiested

Stjørdal

Antall studieplasser

10

Søknadskode (SO)

1660-5

Løkken Verk, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-ANL0008

Studiested

Løkken Verk

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-21

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen bygg, anlegg og KEM (klima, energi, miljø). Utdanningen i anlegg gir deg opplæring i dimensjonering og drift av flere typer anlegg i jord og fjell, landmåling, betong- og stålkonstruksjoner, fjellarbeid, kommunalteknikk og geoteknikk.

Du lærer også om prosjektstyring, anbud, økonomi og ledelse. Fordypningen kvalifiserer for jobber innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen