Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Porsgrunn

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-ANL0010

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-35

Om studiet

Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks prosjektleder eller anleggsleder. Ta studiet på heltid eller som nett- og samlingsbasert mens du er i jobb.

Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I utdanningen inngår også landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak 

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Relevante fagbrev

 • Anleggsgartnerfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Betongfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Trelastfaget
 • Trevare- og bygginnredringsfaget
 • Tømrerfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Tilleggsinformasjon

4 fysiske samlinger pr. studieår og nettundervisning en gang i uken

Alle utdanninger innen