Nøkkelinformasjon

Utdanningene gir innblikk i blant annet dramaturgi, skuespill, film- og teaterhistorie. Du kan velge fag som musikkteater, drama, filmvitenskap og scenografi.

Som teaterstudent vil du kunne utdanne deg til skuespiller. Du kan da jobbe som skuespiller i for eksempel teater, film, revy eller reklame, eller gi regi til andre skuespillere i denne typen produksjoner. Du kan også jobbe med presentasjon og markedsføring, eller med undervisning.

Utdanninger

Det finnes 39 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Acting Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i manus: scenetekst og TV-drama Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i musikkteater Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i musikkteater Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i regi Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i regi Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i regi Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i skodespelarfag Bachelor, 3 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i skuespill Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i skuespillerfag Bachelor, 3 år NSKI Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag Bachelor, 3 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i scenografi Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorstudium i skuespill Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Dokumentarfilmhistorie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama og teater - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Drama og teater - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama og teaterkommunikasjon - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse Alle Alle
Drama- og teaterkommunikasjon - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 34.80 45.30
Drama- og teaterkommunikasjon - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 43.00 48.30
Drama, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder Generell studiekompetanse Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Teater- og filmutdanninger (8152)
  • Teater- og filmutdanninger (7152)
  • Teater- og filmutdanninger (6152)