Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Levanger
Opptakskrav: TVFINO
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204089
Levanger
Opptakskrav: TVFINO
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 204089

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

28. februar 2024.

Om studiet

Vil du være en del av morgendagens film- og TV bransje i dag? Ved å lære produksjonsteknikker og arbeidsmetoder innen film og TV blir du i stand til å ta dine ideer fra papiret til ferdige produksjoner på bransjenivå. Du får muligheten til å jobbe med ulike sjangrer, veiledet av faglærere med profesjonell bransjeerfaring.

Dette studiet gir yrkesrettet kunnskap om film- og TV-produksjon og et teoretisk fundament for eventuelt videre masterstudier. Studiet har spesielt fokus på produksjon i nye medier og på kostnadseffektive produksjoner ved hjelp av innovativ bruk av produksjonsteknikk. Det er også fokus på hvordan denne kompetansen kan benyttes inn mot andre markedsområder for å styrke muligheter for et bredere jobbmarked for kandidatene.

Det som er felles for alle fagområder er at man skal kunne danne og formidle mening, skape og kommunisere gode historier, troverdige karakterer, figurer og verdener i alle medier.

Studietilbudet er lagt til Nord universitets campus i Levanger som har datasaler, redigeringslabber, grafiske labber, grupperom med klippesuiter og eget opptaksstudio. Studentene har også tilgang til meget godt kamerautstyr, lyd- og lysutstyr og annet utstyr som trengs til slike produksjoner. Alle labber er utstyrt med den nyeste programvaren som kreves for slik type produksjon. Det er forventet at du som student har basis IT-ferdigheter og er god i engelsk både skriftlig og muntlig slik at du kan lese engelsk litteratur, levere rapporter/notater på engelsk og delta i undervisning på engelsk.

Studiets oppbygning:

Film- og TV-produksjon er naturligvis en svært sentral komponent i bachelorstudiet. Studentene vil få TV-produksjonskompetanse innenfor enkamera- og flerkameraproduksjoner (fiksjon, dokumentar, reportasjer, events). Det er også stort fokus på regi knyttet til disse produksjonene samt en del fototeknikk, postproduksjon og digital produksjonsflyt. Alt dette gis gjennom grunnleggende emner i første studieår.

I andre studieår får studentene ytterligere faglig fordypning i de sentrale emnene og kan velge å fokusere mer mot spesialisering i manusutvikling og regi, cinematografi, postproduksjon eller lyd i produksjonsemnet. Produksjonen på slutten av 2. studieår kan gjennomføres som en fiksjonsfilm/TV-drama eller en flerkameraproduksjon. Flerkameraproduksjon kan omfatte større sports- og eventproduksjoner/konserter. Produksjonene distribueres enten live på nett, på storskjerm eller som on-demand.

I tredje studieår vil du som student bli introdusert for mer profesjonelt arbeid gjennom en felles produksjon. I produksjonen kan studentene velge å fordype seg som produsent, regissør, manusforfatter, fotograf, klipper eller lydprodusent. For hver enkelt fordypning gis det veiledning. Hele bachelorstudiet avsluttes med en bachelorproduksjon hvor studentene selv setter opp og planlegger en pilotproduksjon eller jobber i bransjen gjennom en Internship-løsning. Her er det mer fokus på refleksjon og arbeid med teori og metode som er relevant for bachelorproduksjonen.

Studiet har sterkt fokus på prosjektarbeid og teamarbeid. Studentene blir knyttet opp mot eksterne oppdragsgivere fra bransjen og må lære å håndtere problemstillinger både individuelt og i grupper. Studentene jobber også mye med innovasjon og entreprenørskap hvor det arrangeres innovasjonscamp, samt har egne emner der fokuset er på produsentrollen. Flere studenter velger også å starte egen studentbedrift under studietiden, og vi legger spesielt til rette for dette i samarbeid med Ungt entreprenørskap og andre partnere gjennom emner på 2. studieår

Programvare: På studiet brukes dataverktøy som er bransjestandard. Dette er bl.a:

  • Adobe Creative Cloud
  • ProTools
  • BlackMagic DaVinci Resolve

Flere spesialprogrammer tilpasset de medieprosjekter studentene jobber med.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetansehttps://www.nord.no/no/studier/opptak/generellstudiekompetanseog en kunstnerisk portfolio.
Informasjon om innsending av kunstnerisk portfolio/showreel vil bli sendt til søkere etter at søknadsfristen er ute.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Videre studier

Etter fullført bachelorgradsstudium kan studentene søke opptak på mastergradsstudier innen fagfeltet både i inn- og utland.

Karrieremuligheter

Aktuelle arbeidsområder vil være innen den digitale medieindustrien, mediehus, TV-selskap, produksjonsselskap, digital informasjonsformidling generelt og mediebransjen. Utdanningens vektlegging av praktisk arbeid vil gjøre studentene i stand til å arbeide med utvikling av nye innovative medieprodukter innenfor etablerte bedrifter eller som entreprenør innen et område der utviklingen fremdeles er i startgropa. Se vår nettside film.nord.no for eksempler på jobber som studenter har fått etter å ha studert hos oss.

Utveksling

Det blir mer og mer vanlig at studenter tar et semester i utlandet som del av en bachelorgrad. Nord universitet har utvekslingsavtaler med flere internasjonale universitet som gir mulighet til å ta et semester der. Studier andre steder i verden kan også være aktuelle. Ta kontakt med faglærerne eller studieveileder etter at studiet er i gang, for nærmere informasjon om mulighetene. Studenter kan primært reise på utveksling i sitt fjerde eller femte semester i studieprogrammet.

Studieprogrammet er tilknyttet følgende institusjoner ifm. Erasmus+ utveksling: Plymouth College of Art (England), NTHV Breda University of Applied Sciences (Netherlands) and Saxion University of Applied Sciences (Netherlands)

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i film- og TV-produksjon

Alle utdanninger innen