Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

8. februar 2023.

Om studiet

Få en grundig innføring i prosjektledelse i et kunstnerisk og kreativt miljø.

En bachelor i prosjektledelse for kunst og kreativ næring gir deg en bransjenær og praktisk innføring i det å lede et prosjekt eller en produksjon fra begynnelse til slutt.

Kreative næringer, som musikk, teater, arkitektur, design, forlag, film, TV, reklame og festivaler, vokser og utgjør en stadig større og mer betydelig del av den globale økonomien. Dette medfører et stadig økende behov for utdannede prosjektledere og andre administratorer som er spesialiserte innen kunst og kreative næringer.

En bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring gir også et godt grunnlag for mer mulig forskningsaktivitet på feltet. Forskning om og innenfor kreative næringer (Creative Industries) er svært etterspurt.

Undervisningsopplegg

I løpet av studiet vil du være med på interne og eksterne produksjoner og prosjekter som gir deg praktisk erfaring. Du får innsikt i hvordan ulike bransjer og næringer løser sine oppdrag overfor kunder, oppdragsgivere og publikum. Gjennom praktiske øvinger, prosjekter og produksjoner lærer du å arbeide selvstendig og i team.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.
 

Læringsutbytte

Studiet gir deg kompetanse innenfor produksjons- og prosjektledelse, økonomi, markedsføring, team og kommunikasjon, samt god kunnskap om og forståelse for de ulike kreative bransjene.

I løpet av studiet vil du være med på produksjoner og prosjekter som gir deg praktisk erfaring. I tillegg er du ute i lengre praksisperioder hvor du selv velger praksissted etter interesse.

Du lærer å jobbe godt med ulike typer mennesker og får gjennom årene hos oss en solid forståelse for hvordan man som prosjektleder kan legge best mulig til rette for gode kreative og kunstneriske prosesser.

Du vil også få en innføring i innovasjon og entreprenørskap som sentrale elementer for både arbeidsmetode, nyskaping og forskning.

I tett samarbeid med kulturlivet og studenter ved andre kunstfaglige studieprogrammer jobber du med prosjekter og produksjoner innen eksempelvis:

 • Musikk
 • Dans
 • Teater
 • Podcast og radio
 • Film og TV
 • Visuell kunst
 • Spill
 • Opera og ballett
 • Arkitektur
 • Mote og design
 • Forlagsbransjen
 • Event
 • Festivaler

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier både i inn- og utland.

Karrieremuligheter

Med en bachelorgrad i prosjektledelse kunst og kreativ næring har du opparbeidet deg et godt fundament for å jobbe med planlegging og ledelse av prosjekter og produksjoner innenfor scenekunstfeltet og ulike kulturelle og kreative næringer. Du kan eksempelvis jobbe med:

 • Prosjektledelse
 • Produksjonsledelse
 • Inspisientfaget
 • Administrasjon og koordinering
 • Markedsføring

Alle utdanninger innen