Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. februar

Informasjon oppdatert

26. januar 2023.

Om studiet

Har du en drøm om å stå på scenen som musikkteaterartist? Eller kanskje du synes det er vanskelig å velge mellom skuespill, sang og dans? På bachelorstudiet i musikkteater utdannes du til å bli en allsidig og profesjonell scenekunstner, med kompetanse innenfor alle deler av musikkteaterfaget.

Undervisningsopplegg

Undervisningen er gruppebasert og lærerstyrt, med individuell tilpasning og veiledning. Det legges også opp til samarbeidslæring gjennom gruppearbeid og prosjektarbeid. Du vil gjennom hele studiet oppleve at praktisk aktivitet blir knyttet tett sammen med teori. All undervisning ved studieprogrammet er obligatorisk. Selvstudium, studietid, selvstendig arbeid og eksamensforberedelser inngår som en del av den totale arbeidsmengden. Gjennom selvstudie lærer du å ta ansvar for egen læring, planlegge oppgaver som strekker seg over tid, i gruppe og alene. Noe selvstudium utenom ordinær timeplan må også påregnes.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Generell studiekompetanse er det normale kravet for opptak, men ved dette programmet kan unntak gis for søkere som tilfredsstiller spesielle faglige krav. Det vil i dette tilfellet være opptaksprøven din som er opptaksgrunnlaget.

Opptaksinformasjon

Egenvurderingsskjema og opptaksprøve

På opptaksprøvene blir du prøvet i 3 disipliner: Dans, sang og skuespill.

Se mer om opptaksprøver og finn egenvurderingsskjema til Bachelor i musikkteater her

Læringsutbytte

Gjennom entreprenørskapsfag og prosjektarbeid der du jobber med både sang, dans og skuespill samtidig, vil bachelorgraden i musikkteater gi deg de ferdigheteneogkunstneriske integriteten som kreves i møte med arbeidsmarkedet.

I løpet av de tre årene du studerer får du ferdigheter i formidling og utøvelse av musikkteaterfaget, gjennom ulike metoder og verktøy. Du kommer til å jobbe mye scenisk, og du vil tilegne deg ulike typer materiale fra koreografer og regissører. Under veiledning fra disse, i tillegg til eksterne og interne pedagoger og andre scenekunstnere, vil du hele tiden utvikle ditt kunstneriske og tekniske håndverk.

Gjennom studiet vil du knytte verdifulle kontakter i miljøet, gjennom workshops med gjestepedagoger på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Du vil lære å drive din egen kunstneriske praksis, ved hjelp av relevante entreprenørskapsfag, hvor du blant annet lærer å markedsføre deg selv, registrere eget selskap, føre enkelt regnskap og opprette hjemmeside.

Du vil tilegne deg kunnskap om musikkteaterets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Gjennom refleksjon og diskusjon lærer du å formidle fagstoff, både skriftlig og muntlig, og får kjennskap til faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.

Videre studier

Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til ulike masterprogram og videreutdanninger.

Karrieremuligheter

Som en allsidig og profesjonell musikkteaterutøver har du mange muligheter etter studiet. Tidligere studenter jobber som profesjonelle utøvere i et bredt spekter innenfor musikkteaterfaget. Noen jobber i musikaler, andre jobber med å skape egne forestillinger, noen videreutdanner seg til pedagoger, andre går videre til masterstudier i utlandet. Veiene etter endt utdanning er mange og det er viktig for oss at du i løpet av studietiden finner din kunstneriske stemme og hva du ønsker å bruke utdannelsen til.

Studiet gir også mulighet til videre utdanning i musikkteater og andre relevante fag. Tidligere studenter har bl.a. gått videre på master i musikkteater i London, andre har gått videre for å studere jazzdans, noen har begynt på årsstudium i opera, og flere har tatt PPU (praktisk-pedagogisk utdanning).

Utveksling

Studentene kan velge å ta ett internasjonalt semester som fordypning i femte semester.

Alle utdanninger innen