Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

14. mars 2022.

Om studiet

Lær å utvikle aktuelle og engasjerende fortellinger for film og audiovisuelle medier! Bachelorprogrammet i film og TV er en bransjenær utdanning innenfor film- og TV-produksjon og digitale kanaler.

Som student gis du rom til å finne din egen stemme og utvikle din individuelle kompetanse.

Du jobber med reelle prosjekter både med medstudenter og bransjeaktører og vil få kompetanse tilpasset et medielandskap i stadig endring. Vi benytter også samme utstyr og verktøy som bransjen.

Vi begynner med å legge en felles bred plattform på førsteåret. Du lærer språket, historien, arbeidsmetodene og utstyret, og du gjennomgår en rekke ulike sjangre, som f.eks. reklamefilm, dokumentar, TV-underholdning og fiksjonsfilm.

Velg spesialisering

Fra andre studieår spesialiserer du deg enten i en av fagfunksjonene regi, producer, klipp og foto, eller som film og TV-kreatør.

Spesialiseringene i regi, producer, klipp og foto danner et eget forløp, og film- og TV-kreatør et annet.

Dette er en praktisk profesjonsrettet utdanning for film, TV og nye medier, med vekt på teamarbeid, kreativitet og innovasjon. Programmet gir mulighet for høy grad av spesialisering i yrke, sjanger og plattform. Bransjen etterspør både generell og spesialisert kompetanse.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygget slik at emner bygger på hverandre og utfyller hverandre, slik at kunnskap, ferdigheter og kompetanse over tid gir en stadig mer helhetlig kompetanse.

Undervisningen er i hovedsak bygget i sykler med teoretisk innføring, praktiske øvelser, evaluering og vurdering. Det jobbes jevnlig med muntlig og skriftlig refleksjoner.

I hovedtrekk er studiearbeidet praksisnært og prosjektbasert og læringsutbytte er gjennomføring av små og store audiovisuelle prosjekter, samt individuelt reflekterende. I undervisningen benyttes utstyr og fasiliteter relevante for de enkelte emner og spesialiseringer i programmet.

Studenten har tilgang til undervisning i auditorium og klasserom, og til profesjonelt utstyr og spesialrom. Ressursene brukes i undervisning, men kan også benyttes i egne arbeid som ikke er kommersielle.

I utdanningens femte semester skal du ut i praksis. I praksisperioden jobber du med konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Faget gir deg praktisk erfaring med film- og mediebransjen, og mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor ulike bransjer.

Tidligere har studenter hatt praksis i blant annet: NRK, Rubicon, Monster, Feelgood, Nordisk Film, Paradox, Redbull, Motion Blur, Maipo og Strix.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Sammen med søknaden din skal du levere en opptaksprøve. Se opptaksprøven og vurderingskriteriene for opptak her.

Generell studiekompetanse er det normale kravet for opptak, men ved dette programmet kan unntak gis for søkere som tilfredsstiller spesielle faglige krav. Ta kontakt med opptak@kristiania.no om du vil vite mer.

Videre studier

Dette studiet gjør deg kvalifisert til videre mastergradsstudier.

Der bachelorgraden har lagt et solid grunnlag med breddeforståelse, er hensikten med våre mastergrader å utdanne eksperter på fagfeltet.

Våre mastergrader har få studenter i hver klasse, som gir gode muligheter for aktive debatter og spennende diskusjoner mellom studenter og forelesere.

Vi inviterer de beste bedriftene inn i forelesningene og det legges stor vekt på å knytte undervisningen opp mot dagsaktuelle tema og reelle problemstillinger som bedrifter jobber med.

Karrieremuligheter

Etter endt Bachelor i film og TV er jobbmulighetene mange innen produksjon av film, TV, reklame og oppdragsfilm. Nær sagt alle produksjonsselskaper her til lands har ansatt en eller flere av våre tidligere studenter.

Tidligere studenter fra denne utdanningen jobber i dag blant annet i:

  • NRK
  • Rubicon
  • Monster
  • Feelgood
  • Nordisk Film
  • Paradox
  • Maipo og Strix
  • Volt film
  • NFI-finansierte prosjekter.

Det er heller ikke uvanlig at tidligere studenter starter egne selskaper og jobber som frilansere. Med Bachelor i film og TV får du grunnlaget du trenger for å jobbe i et spennende univers rikt på historier og kreativitet.

Utveksling

På dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Alle utdanninger innen