Sang- og musikkutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningen gir deg mulighet til å fordype deg i et eller flere musikkrelaterte emner. Du kan spesialisere deg innen ett bestemt instrument, sang, komposisjon, en bestemt musikksjanger, musikkteori eller musikkproduksjon og musikkteknologi.

Dersom du vil spesialisere deg innen ett bestemt instrument, er det vanligvis et krav at du har en del forkunnskaper.

Se også utøvende musikk.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år og mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det er vanlig med opptaksprøver. Enkelte utdanninger har lokalt opptak. Se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Musikk, dans og drama › Sang- og musikkutdanninger (8151)
 • ... › Humanistiske og estetiske fag, andre › Master, estetiske studier, toårig (719907)
 • ... › Musikk, dans og drama › Sang- og musikkutdanninger (7151)
 • ... › Musikk, dans og drama › Sang- og musikkutdanninger (6151)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i kirkemusikk I Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i kirkemusikk II Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i musikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i musikk Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i musikk og helse - heltid Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i musikk og helse deltid Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i musikkproduksjon Årsstudium Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i opera Årsstudium Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i utøving eller komposisjon for utanlandske studentar Årsstudium Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i låtskriving og produksjon Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i musikk Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i musikk og helse Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i musikk, menighet og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i musikkteknologi Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i populærmusikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i utøvende musikk Bachelor, 4 år Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i utøvende rytmisk musikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor in Music Business - Production Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i musikkvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 39.0
 • 45.5
Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon Bachelor, 4 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnekorledelse Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Blues Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Det frie kandidatstudiet Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale dirigentstudier Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale dirigentstudier Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalt skolekorpsstudium Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Diplomstudiet i utøving Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronisk musikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagstudium i musikkutøving - bachelor Bachelor, 4 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkemusikk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Folkemusikk 1 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Folkemusikk 2 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå - ett år Høyere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Fordypningsstudium i utøving på masternivå Høyere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Gudstjenestens musikalitet i ord og toner Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Hørelære med didaktikk og praksis - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Instrument 2 Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Instrumentaldidaktikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i musikkterapi Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 44.5
 • 49.0
Joik og tradisjonsfornyelse Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i dirigering Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i kirkemusikk Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i komposisjon Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i musikkpedagogikk Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i utøving - folkemusikk Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i utøving - klassisk Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kirkemusikk - ettårig studium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Komponering for scene, film og TV Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Live Electronics Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i musikk Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i opera Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i utøvende musikk Master, 2 år Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i dirigering Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i kirkemusikk Master, 1-1,5 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i komposisjon Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i musikkteori Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i musikkterapi Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i utøving Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Music, Communication and Technology Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Musikk 1 Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk 2 Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årseining Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Musikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Musikk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Musikk, årsstudium Årsstudium Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Musikk, utøvende - bachelorstudium (3-årig) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, utøvende - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkproduksjon Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkproduksjon/opptaksteknikk - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 43.3
 • 51.4
Musikkteknologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkutøving - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkvitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 36.4
 • 36.8
Musikkvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Musikkvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Musikkvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian Folk Music Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Orgelspill og orgelimprovisasjon Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbyggingsstudium i utøvende musikk Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Pianostemmer - høgskolekandidat Høgskolekandidat, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering Høyere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
PPU i kunst, musikk og design Årsstudium Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rytmisk korledelse Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Rytmisk musikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - bachelor Bachelor, 4 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - klassisk studieretning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - masterprogram Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - rytmisk studieretning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk, klassisk - 1-årig videreutdanning Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk, klassisk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk, masterprogram på deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i musikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anvendt musikkteori Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ensembleledelse Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ensembleledelse II Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i jazzkomposisjon Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i komposisjon Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning for lærere i musikk, dans og teater Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i låtskriving og produksjon Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i musikk Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i musikk og helse Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i musikk, menighet og ledelse Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i musikkteknologi Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Bachelor i populærmusikk Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i utøvende musikk Bachelor, 4 år Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i utøvende rytmisk musikk Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor in Music Business - Production Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i musikkvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 39.0
 • 45.5
Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon Bachelor, 4 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Det frie kandidatstudiet Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronisk musikk, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Fagstudium i musikkutøving - bachelor Bachelor, 4 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkemusikk Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Kandidatstudiet i dirigering Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i kirkemusikk Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i komposisjon Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i musikkpedagogikk Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i utøving - folkemusikk Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i utøving - improvisert musikk/jazz Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Kandidatstudiet i utøving - klassisk Bachelor, 4 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda
 • Alle
 • Alle
Musikk, utøvende - bachelorstudium (3-årig) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 43.3
 • 51.4
Musikkvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 36.4
 • 36.8
Musikkvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Pianostemmer - høgskolekandidat Høgskolekandidat, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - bachelor Bachelor, 4 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - klassisk studieretning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - rytmisk studieretning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Diplomstudiet i utøving Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå - ett år Høyere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Fordypningsstudium i utøving på masternivå Høyere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Hørelære med didaktikk og praksis - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Instrumentaldidaktikk - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i musikkterapi Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 44.5
 • 49.0
Master i musikk Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i opera Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i utøvende musikk Master, 2 år Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i dirigering Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i kirkemusikk Master, 1-1,5 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i komposisjon Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i musikkpedagogikk Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i musikkteori Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i musikkterapi Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i utøving Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium Kreative fag og læreprosessar Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Music, Communication and Technology Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, utøvende - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkutøving - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkvitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering Høyere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Rytmisk musikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - masterprogram Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk, klassisk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk, masterprogram på deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i kirkemusikk I Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i kirkemusikk II Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i musikk Årsstudium Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i musikk Årsstudium Nord universitet
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i musikk og helse - heltid Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i musikk og helse deltid Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i musikkproduksjon Årsstudium Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i opera Årsstudium Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i utøving eller komposisjon for utanlandske studentar Årsstudium Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnekorledelse Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Blues Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Digitale dirigentstudier Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitale dirigentstudier Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Digitalt skolekorpsstudium Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkemusikk 1 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Folkemusikk 2 Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Gudstjenestens musikalitet i ord og toner Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Instrument 2 Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Joik og tradisjonsfornyelse Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kirkemusikk - ettårig studium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Komponering for scene, film og TV Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturledelse Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Live Electronics Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk 1 Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk 2 Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk årseining Årsstudium Høgskulen på Vestlandet
 • Alle
 • Alle
Musikk årsstudium Årsstudium NLA Høgskolen
 • Alle
 • Alle
Musikk, årsstudium Årsstudium Høgskolen i Østfold
 • Alle
 • Alle
Musikk, årsstudium Årsstudium Ansgar Høyskole
 • Alle
 • Alle
Musikk, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • Alle
 • Alle
Musikkproduksjon Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkproduksjon/opptaksteknikk - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Norwegian Folk Music Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Orgelspill og orgelimprovisasjon Lavere nivå UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbyggingsstudium i utøvende musikk Årsstudium Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
PPU i kunst, musikk og design Årsstudium Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Rytmisk korledelse Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - årsstudium Årsstudium Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk, klassisk - 1-årig videreutdanning Årsstudium Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Vidareutdanning i musikk Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anvendt musikkteori Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ensembleledelse Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ensembleledelse II Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i jazzkomposisjon Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i komposisjon Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i praksisveiledning for lærere i musikk, dans og teater Lavere nivå Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak