Nøkkelinformasjon

Fagretningen Oppvekstfag gir personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Utdanninger

  • Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, ettårig (569927)
  • Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig (569942)
  • Fagskoleutdanning, arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, ettårig (562114)
  • Fagskoleutdanning, oppvekstfag, 1½-årig (562106)
  • Fagskoleutdanning, oppvekstfag, ettårig (562110)
  • Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid, ettårig (524202)