Oppvekstfag

favoritt ikon

Fagskole

Fagretningen Oppvekstfag gir personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer i barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Varighet

Varierer.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole, eller tilsvarende realkompetanse. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, barn med særskilte behov, ettårig (569927)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Fagskoleutdanning, ernæring i barnehage, skole og SFO, halvårig (569942)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, ettårig (562114)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, oppvekstfag, 1½-årig (562106)
 • ... › Sosialfag › Fagskoleutdanning, oppvekstfag, ettårig (562110)
 • ... › Spesialpedagogikk › Fagskoleutdanning, spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid, ettårig (524202)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Fagskole AOF Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Barn med særskilte behov Fagskole Lukas fagskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Barn med særskilte behov Fagskole AOF Fagskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barn med særskilte behov, deltid Fagskole Fagskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Oppvekstfag, deltid Fagskole Fagskolen Oslo Akershus, Bjørkelangen vgs. Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid 20 - 22 Fagskole AOF Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen
 • AOF Fagskolen
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen
 • AOF Norge
Barn med særskilte behov
 • AOF Fagskolen
Barn med særskilte behov
 • Lukas fagskole
Barn med særskilte behov, deltid
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen Oslo Akershus, avd. Strømmen vgs.
Oppvekstfag, deltid
 • Fagskolen Oslo Akershus, Bjørkelangen vgs.
Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid 20 - 22
 • AOF Østfold