Nøkkelinformasjon

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt.

Jussen berører mange ulike rettsområder, som for eksempel strafferett, avtalerett, familierett og folkerett. Riktig bruk og tolkning av lover og regler er viktig i utdanningen og man lærer å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet.

Jusstudiet er en 5-årig mastergrad. Studiet er krevende, og det er vanligvis høye krav til karakterer for å komme inn. Med master i juss kan du etter endt utdanning kalle deg jurist, og har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer.

Du kan også studere juss og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, både enkeltemner, årsstudium og bachelorgrader.

Utdanninger

Det er 36 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Law of the Sea - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
North Sea Energy Law Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
North Sea Energy Law (master's - experience based) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Offentleg rett 1 Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Offentleg rett 2 Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Ph.d. ved Det juridiske fakultet Universitet og høgskole, Forskerutdanning/PhD Universitetet i Oslo
Ph.d.-utdanning i rettsvitenskap Universitet og høgskole, Forskerutdanning/PhD UiT Norges arktiske universitet
Public International Law Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Public International Law (master's 1 1/2-years) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Rettssosiologi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Rettsvitenskap - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Stavanger GENS 51.50 55.40
Rettsvitenskap - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet GENS 54.40 61.00
Rettsvitenskap (jus) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Rettsvitenskap (jus), høst
Rettsvitenskap (jus), vår
Rettsvitenskap, bachelorprogram Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder GENS 52.70 56.30
Toårig masterprogram i rettsvitskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Årsenhet i Rettsvitenskap Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høyskolen Kristiania Nettstudier

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Rettsstudiet (8371)
  • Juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (737999)
  • Rettsstudiet (7371)
  • Juridiske fag, andre (6379)
  • Rettsstudiet (6371)
  • Master of Laws, public international law (737904)
  • Master, rettssosiologi, toårig (737907)
  • Master of Laws, information and communication technology law (737905)
  • Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig (737908)