Fakta

Sted:
Nettstudier
Studietype:
Enkeltemne
Oppstart: 11. januar
Studiepoeng:
7.5

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. april 2024.

Om studiet

Arbeider du med saksbehandling innen helse- og velferdsfeltet? Er det lenge siden du tok grunnutdanning og ønsker en oppfriskning, eller trenger du innføring i grunnleggende forståelse for juridisk metode? Da kan emnet Innføring i forvaltningsrett og juridisk metode passe for deg.

Hvorfor studere Innføring i forvaltningsrett og juridisk metode?

Dette emnet gir en innføring i forvaltningsrett og grunnleggende forståelse for juridisk metode. Du vil få praktisk kunnskap om å finne frem til og bruke aktuelle lovregler, grunnleggende kunnskap om juridisk metode, samt kunnskap om sentrale prinsipp og hovedregler i forvaltningsloven som du vil trenge for å gjennomføre videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning. 

Ønsker du å ta videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning og har ikke juskompetanse på bachelornivå tilsvarende sosionomutdanning, kan dette innføringsemnet passe godt for deg. 

Hva lærer du? 

I dette emnet får du kunnskap om:

  • Grunnleggende juridisk metode.
  • Hvordan forvaltningsloven er bygd opp.
  • Innretning og organisering av det norske forvaltningssystemet.
  • Om grunnleggende forvaltningsmessige prinsipp, hvilke hovudregler som finnes i forvaltningsloven og sentrale regler om veiledning, habilitet og taushetsplikt.

Les mer i emneplanen for JURI800 her.

Målgruppe

Ansatte i kommuner og NAV som arbeider med saksbehandling innen helse- og velferdsforvaltning. I prosjektperioden 2022–2025 har våre samarbeidspartnere hovedprioritet. Ledige studieplasser tilbys kvalifiserte søkere fra andre kommuner og NAV-kontor.

Dersom du ønsker at arbeidsgiver skal dekke studieavgiften må søknaden godkjennes av din arbeidsgiver - se skjema på nettsiden. 

Finansiering

Utdanningstilbudet har finansiell støtte fra HK-dir og vil i første omgang gjennomføres i perioden 2022–2025.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Kvote

Hvis det er flere søkere enn studieplasser så blir søkere som har dokumentert at de arbeider med saksbehandling innen helse- og velferdsforvaltning i kommune/NAV-kontor i våre samarbeidskommuner prioritert foran andre søkere.

Skjema for bekreftelse fra arbeidsgiver

Se utfyllende regler i studieplan.

Søknadskode

2757

Emnet går i vårsemesteret hvert år.

HELSEVID Søkeinfo BM

Poenggrense forrige opptak

Alle kvalifiserte fikk plass.

HELSE Om ledige studieplasser BM