Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Individuell arbeidsrett gir deg kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter, kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, og få forståelse for hva en tariffavtale er, og hvilke konsekvenser tariffavtalen har. Gjennom emnet vil du lære om hovedregler, viktige enkeltregler og prinsipper innenfor arbeidsretten samt praksis om HMS.

Du vil lære å anvende arbeidsrettslige regler i praktiske tilfeller og fremstille arbeidsrettslige emner skriftlig. Det vil bli lagt vekt på at du skal lære om juridisk tenkemåte og tilegne deg ferdigheter i grunnleggende juridisk metode. Din kompetanse vil ha verdi også når det kommer endringer som ny lovgivning og ny litteratur. Kompetansen har derfor overføringsverdi til andre rettsområder.

Individuell arbeidsrett består av følgende tema:

 • Innføring i arbeidsrett
 • Innføring i juridisk metode
 • Ansettelser
 • Likebehandling og vern mot diskriminering
 • Arbeidsavtalen
 • Rettigheter og plikter
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Arbeidsmiljø; arbeidstid
 • Lønn, ferie og feriegodtgjørelse
 • Sykdom og arbeidsforhold
 • Permisjoner
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Opphør av arbeidsforhold

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

 • forelesningsvideoer 
 • oversikt over pensum og studieløp 
 • læringsmål 
 • planleggingsverktøy 
 • øvingsoppgaver 
 • innleveringsoppgaver 
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

 • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.