Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

6. februar 2023.

Om studiet

Nettstudiet gir ei innføring i ulike sider ved offentleg forvaltning. Du får mellom anna kunnskap om brukarorientering, styring og omstilling, samt elementær innføring i forvaltningsrett og arbeidsrett. Studiet høver godt for deg som er, eller vil bli, sakshandsamar i offentleg sektor. Studiet har ei studieavgift på kr 5 000, i tillegg til semesteravgift.

Studiet gir ei nyttig og grunnleggande innføring i viktige tema innanfor offentleg forvaltning og sakshandsaming. Praktisk organisering og arbeidsmåtar: Nettleksjonar Videooptak av enkelte førelesingar Tilbod om rettleiing på arbeidskrav Diskusjonsforum på nettet

Undervisningsopplegg

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Søk 1. november. Søknadskode: 3920

Anbefalt forhåndskunnskap

Alle utdanninger innen