Nøkkelinformasjon

Logo Høgskulen i Volda
Logo Høgskulen i Volda

Lærested

Studiested

Høgskulen i Volda

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Studietempo

Deltid

Om studiet

Nettstudiet gir ei innføring i ulike sider ved offentleg forvaltning. Du får mellom anna kunnskap om brukarorientering, styring og omstilling, samt elementær innføring i forvaltningsrett og arbeidsrett. Studiet høver godt for deg som er, eller vil bli, sakshandsamar i offentleg sektor. Studieavgift kr 4.000,-

Studiet gir ei nyttig og grunnleggande innføring i viktige tema innanfor offentleg forvaltning og sakshandsaming. Praktisk organisering og arbeidsmåtar: Nettleksjonar Streaming av enkelte førelesingar Tilbod om rettleiing på arbeidskrav Diskusjonsforum på nettet

Undervisningsopplegg

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 3920

Anbefalt forhåndskunnskap

Generell studiekompetanse

Alle utdanninger innen