Fakta

Sted:
Campus Ringerike
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 49.60 (primær)
  • 53.20 (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 222526

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

13. februar 2023.

Om studiet

Med bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor. Ved fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og dermed kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor studium

Alle utdanninger innen