Nøkkelinformasjon

Utdanningen er en treårig bachelorgrad som tilbys ved flere universiteter og høgskoler. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og innføring i samspill mellom barn og voksne.

Pedagogikk er et gjennomgående fag i studiet og veiledet praksis er en stor del av utdanningen. De to første årene har utdanningen lik oppbygging ved alle utdanningsinstitusjonene, likevel kan de ulike utdanningsinstitusjonene tilby forskjellige retninger for faglig fordypning.

Med ett års relevant videreutdanning vil du også ha mulighet til å undervise i 1.- 4. trinn på barneskolen.

Utdanningen har endret navn fra førskolelærerutdanning.

Utdanninger

Det finnes 66 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærarutdanning, deltid Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
Barnehagelærer, Bergen, deltid Generell studiekompetanse Alle 33.50
Barnehagelærer, Sogndal, deltid Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse 30.40 44.80
Barnehagelærer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle 40.80
Barnehagelærer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle 37.50
Barnehagelærer - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 31.30 43.90
Barnehagelærer - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer - bachelorstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse 34.20 41.20
Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Bachelor, 3 år Universitetet i Stavanger Generell studiekompetanse Alle 41.30
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
Barnehagelærer, Finnsnes, samlingsbasert Generell studiekompetanse Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærer, Kirkenes, samlingsbasert Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer, Narvik, samlingsbasert Generell studiekompetanse Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer, deltid Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærer, deltid Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle 38.90
Barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Generell studiekompetanse 34.20 37.10
Barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år NLA Høgskolen Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk Bachelor, 3 år Steinerhøyskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 35.80 42.10
Barnehagelærerutdanning, bachelorprogram, Grimstad Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Generell studiekompetanse 33.90 42.20
Barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Generell studiekompetanse Alle Alle
Barnehagelærerutdanning, samlings- og nettbasert Bachelor, 4 år OsloMet – storbyuniversitetet FØHIOA Alle Alle
Barnehagevitenskap - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring Høyere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Læringsmiljø og pedagogisk leiing Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnehagekunnskap, deltid Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnehageledelse Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Høyere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager 30 sp Høyere nivå Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur, livsmestring og bærekraft i barnehagen, videreutdanning (30 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen Høyere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettleiarutdanning for praksislærarar i barnehagen Høyere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Samisk barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences SAMI Alle Alle
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Lavere nivå Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium psykisk helse i barnehagen Årsstudium Oslo Nye Høyskole Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (8211)
  • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (7211)
  • Førskole-/barnehagelærerutdanninger (6211)
  • Førskole-/barnehagelærerutdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (621999)
  • Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning (649911)
  • Master, barnekultur og kunstpedagogikk, toårig (723114)