Økonomikonsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Økonomikonsulenten har arbeidsoppgåver relatert til økonomi, rekneskap og administrasjon på ein arbeidsplass. Arbeidet handlar om kostnadskontroll og økonomistyring i bedrifter, forvalting og organisasjonar.

Vanlege arbeidsoppgåver for økonomikonsulenten:

 • økonomisk rapportering og oppfølging av kontraktar
 • sette opp budsjett
 • føre notat og fakturere
 • saksbehandling

Mange økonomikonsulentar er utdanna siviløkonomar. Andre har ei eller anna form for utdanning innan økonomi, administrasjon, marknadsføring, rekneskap eller revisjon.

Økonomikonsulenten vil i dei fleste tilfelle vere underlagd økonomisjefen i bedrifta eller avdelinga.

Stillinga kan òg ha tittelen controller.

Hvor jobber økonomikonsulentar ?

Økonomikonsulenten kan arbeide i det private og det offentlege. I større bedrifter er det ofte ei eiga økonomiavdeling kor fleire økonomar jobbar. I mindre bedrifter eller avdelingar kan til dømes éin person ha ansvaret for den daglege økonomiske drifta.

Personlege eigenskapar

Du bør ha interesse for og vere flink med tal. Du må vere flink til å sjå detaljar. I tillegg må du ha generell IT-kompetanse ettersom arbeidet går føre seg på datamaskiner med ulike økonomisystem.

Utdanning

Det finst ei lang rekke med ulike utdanningsmogelegheiter innan økonomi.

Kva jobbar økonomi- og administrasjonsutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 641199 - Økonomisk-administrative fag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 641142 - Bachelor, regnskap og revisjon, treårig
 • 641141 - Bachelor, økonomi og administrasjon, treårig
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig
 • 641130 - Revisorutdanning, treårig
 • 641115 - Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon, toårig
 • 641106 - Diplomøkonom
 • 6411 - Økonomisk-administrative fag
 • 543101 - Sekretærutdanning, ettårig

Bedrifter

Økonomikonsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 4215113 - KUNDEKONSULENT (INKASSO)
 • 4215112 - KUNDEKONSULENT (FAKTURASERVICE)
 • 4215110 - INKASSOKONSULENT (FORSIKRING)
 • 4215104 - KONSULENT (INKASSO)
 • 4121111 - LØNNSKONSULENT
 • 3432134 - KREDITTKONSULENT (ANNEN TJENESTEYTINGENDE NÆRING)
 • 3432112 - CONTROLLER (REGNSKAP)
 • 3418122 - SERVICEKONSULENT (BANK)
 • 3418121 - FAGKONSULENT (BANK)
 • 3418120 - KONSULENT (BANK)
 • 3418118 - KREDITTKONSULENT (BANK)
 • 3418114 - KUNDEKONSULENT (BANK)
 • 3418102 - BANKKONSULENT
 • 3412129 - KREDITTKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412112 - CONTROLLER (FORSIKRING)
 • 3412103 - FINANSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3411125 - FAGKONSULENT (FINANS)
 • 3411116 - FINANSKONSULENT (BANK)
 • 3411115 - KUNDEKONSULENT (MEGLING)
 • 3411114 - FINANSKONSULENT (MEGLING)
 • 2541132 - SENIOR ØKONOMIKONSULENT
 • 2541131 - SPESIALKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541127 - FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541125 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541123 - SENIOR KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541122 - SENIOR CONTROLLER
 • 2541121 - KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541113 - BUSINESS CONTROLLER
 • 2541112 - FINANCIAL CONTROLLER
 • 2541111 - CREDIT CONTROLLER
 • 2541110 - LOGISTIKK CONTROLLER
 • 2541107 - CASH MANAGEMENT CONTROLLER
 • 2541106 - CONTROLLER
 • 2541105 - ØKONOMIKONSULENT
 • 2541104 - RISIKO CONTROLLER (BANK)
 • 2519122 - SPESIALKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519120 - FAGKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519119 - FAGKONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2519116 - SENIOR KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519112 - KONSULENT (MARKEDSANALYSE)
 • 2512116 - SENIOR KONSULENT (PERSONAL)
 • 2511113 - SPESIALKONSULENT (REVISJON)
 • 2511110 - FAGKONSULENT (REVISJON)
 • 2511105 - KONSULENT (REVISJON)
 • 2419108 - FAGKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411120 - SPESIALKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411117 - SENIORKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411116 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411112 - FAGKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411111 - KONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411109 - UTREDNINGSKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411104 - FØRSTEKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411102 - EKSPORTKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)

Sist kvalitetssikret den 20. oktober 2022, av Fagforbundet, yrkesseksjon kontor og administrasjon