Kvalitetssikret av Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, Fellesforbundet 26. september 2019

Mediegrafikar

Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

Ein mediegrafikar jobbar med grafisk design og produksjon, og skal sørge for at bodskapen er lett å forstå for mottakarane.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein mediegrafikar:

 • design og produksjon av annonsar, plakatar og brosjyrar
 • design og produksjon av annan visuell kommunikasjon og emballasje
 • design og produksjon av bøker, magasiner og tidsskrifter
 • design og produksjon til nettsider og andre digitale flater
 • forme det visuell uttrykket og innhaldet

Som mediegrafikar må du ha god kunnskap om ulike analoge og digitale medium. Du må ha god forståing for korleis den visuelle formgivinga verkar på mottakaren. Arbeidsoppgåvene vil variere etter kva bedrift du er tilsett i.

I dette yrket må du vere innstilt på å halde deg fagleg oppdatert og å lære å bruke nye IKT-verktøy.

Mediegrafikaren jobbar ofte tett saman med andre fagfolk, mellom anna illustratørarfotografar og fagoperatørar i grafisk produksjonsteknikk. Yrket har fellestrekk med grafisk designarinteraksjonsdesignar, mediedesignar og webdesignar

Hvor jobber mediegrafikarar ?

Mediegrafikarar jobbar i mange ulike grafiske bedrifter. Du finn mediegrafikarar i reklame- og designbyrå, aviser, trykkeri, multimedieselskap, TV- og produksjonsselskap, internettbedrifter og i medie- og informasjonsavdelingar i andre bedrifter.

Intervjuer

Portrettbilde av Mari Hulbækdal. Hun har kort brunt hår, lilla genser og flamingo-øredobber.

Mediegrafiker

Mari Hulbækdal

For å komme seg inn i bransjen må du være bestemt. Ikke ta nei for et nei og vis frem arbeidet ditt på sosiale medier, sier Mari Hulbækdal.

Viktige egenskaper

Som mediegrafikar bør du vere kreativ, nøyaktig og glad i utfordringar. Du bør ha sans for form, typografi og fargar. Du bør òg ha evne til å jobbe under tidspress.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Det er mogleg å ta vidare utdanning på fagskole etter fagbrev.

De som jobber som mediegrafikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant mediegrafikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 416408 - Mediegrafikerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med mediegrafikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7341122 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (GRAFIKER, FØRTRYKK)
 • 7341119 - TEAMLEDER (FØRTRYKK)
 • 7341115 - FAGARBEIDER (GRAFIKER)
 • 7341111 - TYPOGRAF
 • 7341107 - GRAFIKER (FØRTRYKK)
 • 7341106 - GRAFISK FORMGIVER (FØRTRYKK)
 • 7341104 - RETUSJØR (GRAFIKER)
 • 3471109 - DESIGNER (GRAFISK)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.