Kvalitetssikret av Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon 28. mars 2022

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

Som mediedesignar jobbar du med bilde, tekst og lyd for å formidla ein bodskap til ei målgruppe.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein mediedesignar:

 • design og produksjon av tekst, bilde og lyd
 • idéutvikling og kreativ tenking
 • arbeid med marknadsstrategiar
 • medieanalyse

Mediedesignaren jobbar i mange tilfelle tett på andre yrkesgrupper, derimellom mediegrafikararYrket har òg fellestrekk med grafisk designarinteraksjonsdesignar og webdesignar

Mediebransjen er i konstant endring. Det er viktig å halde seg oppdatert på nye arbeidsmetodar og verktøy. 

Som mediedesignar har du kompetanse innan informasjonsarbeid, reklame- og marknadskommunikasjon, kommunikasjonsrådgiving, medierådgiving, illustrasjon, grafisk design og produksjon for film, TV, lyd, lys og nettbaserte tenester.

Hvor jobber mediedesignarar ?

Som mediedesignar kan du jobbe i reklame-, medie-, kommunikasjons- eller designbyrå, forlag eller film- og TV-bransjen. Mange mediedesignarar jobbar i informasjonsrelaterte verksemder.

Intervjuer

Mediedesigner Lene på kontoret foran sin arbeidsplass hvor farger, design og bilder er viktige for å få et godt resultat.

Mediedesigner

Lene Havn Heimvik

– Faste kunder gir meg trygghet i jobben, men nye kunder gjør at jeg må tenke nytt, og det er en herlig utfordring, sier Lene Havn Heimvik.

Viktige egenskaper

Som mediedesignar må du vere kreativ, og du må kunne kommunisere med andre. Du må kunne arbeide aleine og i eit team, og det er viktig at du meistrar å arbeide strukturert. Som mediedesignar må du ha god kjennskap til og interesse for teknisk utstyr og programvarer.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Det er mulig å ta videre utdanning på fagskole etter fagbrev. For eksempel innen animasjon, spill- og 3d-design , grafisk designkunstfag.

De vanligste jobbene blant mediedesignutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 416411 - Mediegrafikerfaget, Vg3
 • 416408 - Mediegrafikerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416402 - Mediedesign, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med mediedesignarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471136 - MULTIMEDIEDESIGNER
 • 3471135 - MEDIEDESIGNER
 • 3471113 - MAC-OPERATØR
 • 3471109 - DESIGNER (GRAFISK)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.