Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon 28. mars 2022

Mediedesignar

Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

Som mediedesignar jobbar du med bilde, tekst og lyd for å formidla ein bodskap til ei målgruppe.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein mediedesignar:

 • design og produksjon av tekst, bilde og lyd
 • idéutvikling og kreativ tenking
 • arbeid med marknadsstrategiar
 • medieanalyse

Mediedesignaren jobbar i mange tilfelle tett på andre yrkesgrupper, derimellom mediegrafikararYrket har òg fellestrekk med grafisk designarinteraksjonsdesignar og webdesignar

Mediebransjen er i konstant endring. Det er viktig å halde seg oppdatert på nye arbeidsmetodar og verktøy. 

Som mediedesignar har du kompetanse innan informasjonsarbeid, reklame- og marknadskommunikasjon, kommunikasjonsrådgiving, medierådgiving, illustrasjon, grafisk design og produksjon for film, TV, lyd, lys og nettbaserte tenester.

Kor jobbar mediedesignarar?

Som mediedesignar kan du jobbe i reklame-, medie-, kommunikasjons- eller designbyrå, forlag eller film- og TV-bransjen. Mange mediedesignarar jobbar i informasjonsrelaterte verksemder.

Intervjuer

Et nært portrettbilde av en ung kvinne som smiler i kameraet. Hun har langt, lyst hår. Hun har på seg en hvit genser med en hvit skjortekrage.

Mediedesigner

Bettina Alexandra Gjellan

Bettina har alltid vært fantasifull. Det har hun god nytte av i yrket sitt. Det finnes ingen fasit, men som mediedesigner er det er din jobb å være kreativ og finne de beste løsningene, sier hun.

Viktige eigenskapar

Som mediedesignar må du vere kreativ, og du må kunne kommunisere med andre. Du må kunne arbeide aleine og i eit team, og det er viktig at du meistrar å arbeide strukturert. Som mediedesignar må du ha god kjennskap til og interesse for teknisk utstyr og programvarer.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Det er mulig å ta videre utdanning på fagskole etter fagbrev. For eksempel innen animasjon, spill- og 3d-design , grafisk designkunstfag.

Dei vanlegaste jobbane blant mediedesignutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 435902 - Mediedesignfaget, Vg3
 • 416411 - Mediegrafikerfaget, Vg3
 • 416408 - Mediegrafikerfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416402 - Mediedesign, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter som ansetter mediedesignarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med mediedesignarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3471136 - MULTIMEDIEDESIGNER
 • 3471135 - MEDIEDESIGNER
 • 3471113 - MAC-OPERATØR
 • 3471109 - DESIGNER (GRAFISK)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.