Beskrivelse

Fagskoleutdanning i kunstfag gir introduksjon til kunstfag som tegning, maleri, objekt, skulptur og installasjonskunst.

Opptakskrav

Varierer, men som oftest gjennomført videregående skole. Enkelte skoler vurderer innsendt arbeid sammen med søknaden.

Opptakskrav

Varierer, men som oftest gjennomført videregående skole. Enkelte skoler vurderer innsendt arbeid sammen med søknaden.

Varighet

2 år fulltid

Varighet

2 år fulltid


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 516999 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 516426 - Fagskoleutdanning, billedkunst, toårig
 • 516417 - Fagskoleutdanning, kunst og design, ettårig
 • 516415 - Fagskoleutdanning, billedkunst, ettårig
 • 516413 - Fagskoleutdanning, visuelle kunstfag, toårig
 • 516412 - Fagskoleutdanning, tegning, toårig
 • 516408 - Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig
 • 516405 - Fagskoleutdanning, kunstfag, toårig
 • 516401 - Fagskoleutdanning, kunstfag
 • 516312 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig
 • 516309 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig
 • 516199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 516103 - Fagskoleutdanning, keramikk_design, toårig
 • 516499 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 516913 - Fagskoleutdanning, blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, halvårig
 • 516914 - Fagskoleutdanning, blomsterfaglig produktutvikling, halvårig
 • 516901 - Fagskoleutdanning, botanisk design
 • 516910 - Fagskoleutdanning, botanisk design del 1, blomsterdekoratørfag, halvårig
 • 516911 - Fagskoleutdanning, botanisk design del 2, salg, service og ledelse, halvårig
 • 516915 - Fagskoleutdanning, botanisk design og ledelse, 1½-årig
 • 516905 - Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig
 • 516906 - Fagskoleutdanning, design, ettårig
 • 516902 - Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving med plantemateriale
 • 516908 - Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving, halvårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 516999 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 516426 - Fagskoleutdanning, billedkunst, toårig
 • 516417 - Fagskoleutdanning, kunst og design, ettårig
 • 516415 - Fagskoleutdanning, billedkunst, ettårig
 • 516413 - Fagskoleutdanning, visuelle kunstfag, toårig
 • 516412 - Fagskoleutdanning, tegning, toårig
 • 516408 - Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig
 • 516405 - Fagskoleutdanning, kunstfag, toårig
 • 516401 - Fagskoleutdanning, kunstfag
 • 516312 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig
 • 516309 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig
 • 516199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 516103 - Fagskoleutdanning, keramikk_design, toårig
 • 516499 - Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 516913 - Fagskoleutdanning, blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, halvårig
 • 516914 - Fagskoleutdanning, blomsterfaglig produktutvikling, halvårig
 • 516901 - Fagskoleutdanning, botanisk design
 • 516910 - Fagskoleutdanning, botanisk design del 1, blomsterdekoratørfag, halvårig
 • 516911 - Fagskoleutdanning, botanisk design del 2, salg, service og ledelse, halvårig
 • 516915 - Fagskoleutdanning, botanisk design og ledelse, 1½-årig
 • 516905 - Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig
 • 516906 - Fagskoleutdanning, design, ettårig
 • 516902 - Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving med plantemateriale
 • 516908 - Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving, halvårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (516999)
 • Fagskoleutdanning, billedkunst, toårig (516426)
 • Fagskoleutdanning, kunst og design, ettårig (516417)
 • Fagskoleutdanning, billedkunst, ettårig (516415)
 • Fagskoleutdanning, visuelle kunstfag, toårig (516413)
 • Fagskoleutdanning, tegning, toårig (516412)
 • Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig (516408)
 • Fagskoleutdanning, kunstfag, toårig (516405)
 • Fagskoleutdanning, kunstfag (516401)
 • Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig (516312)
 • Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig (516309)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (516199)
 • Fagskoleutdanning, keramikk_design, toårig (516103)
 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (516499)
 • Fagskoleutdanning, blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, halvårig (516913)
 • Fagskoleutdanning, blomsterfaglig produktutvikling, halvårig (516914)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design (516901)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design del 1, blomsterdekoratørfag, halvårig (516910)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design del 2, salg, service og ledelse, halvårig (516911)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design og ledelse, 1½-årig (516915)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig (516905)
 • Fagskoleutdanning, design, ettårig (516906)
 • Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving med plantemateriale (516902)
 • Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving, halvårig (516908)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.