Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanning i kunstfag gir introduksjon til kunstfag som tegning, maleri, objekt, skulptur og installasjonskunst.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bildende kunst og kunsthåndverk, andre, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (516999)
 • Fagskoleutdanning, billedkunst, toårig (516426)
 • Fagskoleutdanning, kunst og design, ettårig (516417)
 • Fagskoleutdanning, billedkunst, ettårig (516415)
 • Fagskoleutdanning, visuelle kunstfag, toårig (516413)
 • Fagskoleutdanning, tegning, toårig (516412)
 • Fagskoleutdanning, illustrasjon, toårig (516408)
 • Fagskoleutdanning, kunstfag, toårig (516405)
 • Fagskoleutdanning, kunstfag (516401)
 • Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig (516312)
 • Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig (516309)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (516199)
 • Fagskoleutdanning, keramikk_design, toårig (516103)
 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (516499)
 • Fagskoleutdanning, blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, halvårig (516913)
 • Fagskoleutdanning, blomsterfaglig produktutvikling, halvårig (516914)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design (516901)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design del 1, blomsterdekoratørfag, halvårig (516910)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design del 2, salg, service og ledelse, halvårig (516911)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design og ledelse, 1½-årig (516915)
 • Fagskoleutdanning, botanisk design, ettårig (516905)
 • Fagskoleutdanning, design, ettårig (516906)
 • Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving med plantemateriale (516902)
 • Fagskoleutdanning, eksperimentell formgiving, halvårig (516908)