Kvalitetssikret av ESMOD Oslo, Design- og kunsthøgskolen, Design- og kunsthøgskolen 27. juni 2019

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Arbeidsoppgaver

Klesdesignarar produktutviklar alt frå underklede og badeklede til treningsklede, kvardagsplagg, festantrekk og brurekjolar.

Som klesdesignar kan du òg designe til dømes arbeidsklede, spesialklede til ekstremsport eller sikkerheitsklede. 

I mange samanhengar er det viktig å lage klede med visse eigenskapar som er tilpassa eit bestemt formål, til dømes arbeidsklede eller turklede. I andre samanhengar skal kleda følge sesongens mote.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein klesdesignar innan mote er:

 • følge med på og forstå trendar
 • gjere research og innhente inspirasjon for kommande sesong og kolleksjon
 • utarbeide mood boards (fysiske eller digitale oversikter som viser ein idé, eit konsept eller ein stil)
 • velje ut passande materialar og stoff
 • utarbeide fargekart
 • designe plagga ved ulike designmetodar (blant anna modellere og teikne)
 • teikne flatteikningar og lage tekniske beskrivingar for produksjon
 • dialog med fabrikk/produsent

Kleda kan utformast for industriell eller handverksbasert produksjon.

I dette yrket må du ha god kunnskap om materialar, produksjonsteknikkar, passform og mønster. Klesdesignarar jobbar både for hand og digitalt. Du må derfor også ha gode IKT-kunnskapar for å kunne bruke relevante designprogram.

Stillingstitlane moteskapar, motedesignar, moteteiknar og kostymedesignar brukast òg om ein som designar klede.

I tillegg kan du ha stillingstitlar som modellør, mønsterkonstruktør, kolleksjonskoordinator eller produksjonskoordinator.

Hvor jobber klesdesignarar ?

Som klesdesignar kan du vere sjølvstendig næringsdrivande eller du kan vere tilsett i industrien, der du også kan arbeide som til dømes produktutviklar eller innkjøpar.

Kostymedesignarar kan òg jobbe som stylistar, moteskribentar eller som kostymørar for teater, film og TV.

Intervjuer

Klesdesigner Iben Bergstrøm elsker farger, og har på seg en knelang rosa, skinnende kjole. Hun står på en tennisbane og har en racket i den ene hånden, og tennisball i den andre. Hun har krøllete brukt hår nesten ned til skuldrene.

Klesdesigner

Iben Bergstrøm

Jeg elsker å se kundene stråle i klærne mine, sier klesdesigneren Iben Bergstrøm, som har farge i fokus.

Viktige egenskaper

Som klesdesignar må du vere kreativ, ha sans for form og farge og interesse for klede, design og handverk.

Lønn

Utdanning

Du kan velje Design og handverk eller Kunst, design og arkitektur i vidaregåande opplæring.

Det finst fleire studiar på fagskolenivå. Oversikt over fagskoleutdanning 

I tillegg til bachelor, kan du òg ta master i design med fordjuping i klesdesign og kostymedesign og master i estetiske fag med fordjuping i mote og samfunn.

De som jobber som klesdesignarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant klesdesignutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 716906 - Master, design, toårig
 • 6166 - Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
 • 5166 - Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
 • 516101 - Design og modellisme, treårig
 • 5161 - Husflid, brukskunst og industridesign

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med klesdesignarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471128 - KOSTYMETEGNER
 • 3471119 - DESIGNER (TEKSTIL)
 • 3471108 - TEKSTILDESIGNER
 • 3471103 - MOTEDESIGNER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.