Gjennomgått i samarbeid med ESMOD Oslo, Design- og kunsthøgskolen, Design- og kunsthøgskolen 27. juni 2019

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Arbeidsoppgaver

Klesdesignarar produktutviklar alt frå underklede og badeklede til treningsklede, kvardagsplagg, festantrekk og brurekjolar.

Som klesdesignar kan du òg designe til dømes arbeidsklede, spesialklede til ekstremsport eller sikkerheitsklede. 

I mange samanhengar er det viktig å lage klede med visse eigenskapar som er tilpassa eit bestemt formål, til dømes arbeidsklede eller turklede. I andre samanhengar skal kleda følge sesongens mote.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein klesdesignar innan mote er:

 • følge med på og forstå trendar
 • gjere research og innhente inspirasjon for kommande sesong og kolleksjon
 • utarbeide mood boards (fysiske eller digitale oversikter som viser ein idé, eit konsept eller ein stil)
 • velje ut passande materialar og stoff
 • utarbeide fargekart
 • designe plagga ved ulike designmetodar (blant anna modellere og teikne)
 • teikne flatteikningar og lage tekniske beskrivingar for produksjon
 • dialog med fabrikk/produsent

Kleda kan utformast for industriell eller handverksbasert produksjon.

I dette yrket må du ha god kunnskap om materialar, produksjonsteknikkar, passform og mønster. Klesdesignarar jobbar både for hand og digitalt. Du må derfor også ha gode IKT-kunnskapar for å kunne bruke relevante designprogram.

Stillingstitlane moteskapar, motedesignar, moteteiknar og kostymedesignar brukast òg om ein som designar klede.

I tillegg kan du ha stillingstitlar som modellør, mønsterkonstruktør, kolleksjonskoordinator eller produksjonskoordinator.

Kor jobbar klesdesignarar?

Som klesdesignar kan du vere sjølvstendig næringsdrivande eller du kan vere tilsett i industrien, der du også kan arbeide som til dømes produktutviklar eller innkjøpar.

Kostymedesignarar kan òg jobbe som stylistar, moteskribentar eller som kostymørar for teater, film og TV.

Bli med ein klesdesignar på jobb

Korleis er det å jobbe som klesdesignar?

Intervjuer

Klesdesigner Iben Bergstrøm elsker farger, og har på seg en knelang rosa, skinnende kjole. Hun står på en tennisbane og har en racket i den ene hånden, og tennisball i den andre. Hun har krøllete brukt hår nesten ned til skuldrene.

Klesdesigner

Iben Bergstrøm

Jeg elsker å se kundene stråle i klærne mine, sier klesdesigneren Iben Bergstrøm, som har farge i fokus.

Viktige eigenskapar for ein klesdesignar

Som klesdesignar må du vere kreativ, ha sans for form og farge og interesse for klede, design og handverk.

Kva tener klesdesignarar?

Korleis utdannar du deg til klesdesignar?

Du kan velje Design og handverk eller Kunst, design og arkitektur i vidaregåande opplæring.

Det finst fleire studiar på fagskolenivå. Oversikt over fagskoleutdanning 

I tillegg til bachelor, kan du òg ta master i design med fordjuping i klesdesign og kostymedesign og master i estetiske fag med fordjuping i mote og samfunn.

Kva for ei utdanning er vanlegast for klesdesignarar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Kva jobbar klesdesignutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 716906 - Master, design, toårig
 • 6166 - Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
 • 5166 - Konfeksjons- og tekstilkunstutdanninger
 • 516101 - Design og modellisme, treårig
 • 5161 - Husflid, brukskunst og industridesign

Bedrifter: Kor jobbar klesdesignarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med klesdesignarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3471128 - KOSTYMETEGNER
 • 3471119 - DESIGNER (TEKSTIL)
 • 3471108 - TEKSTILDESIGNER
 • 3471103 - MOTEDESIGNER
 • 3471137 - KOSTYMEDESIGNER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.