Kvalitetssikret av Faglig råd for frisør, blomster, interør og eksponeringsdesign 23. februar 2022

Interiørkonsulent

Interiørkonsulentar planlegg gode og funksjonelle løysingar for innreiing av rom, alt frå private heim til bedriftslokale.

Arbeidsoppgaver

Interiørkonsulenten innreier ulike typar lokale. Dette kan vere alt frå private heimar til hotellrom og bedriftslokale.

Vanlege arbeidsoppgåver for interiørkonsulenten:

 • finne løysingar som fungerer godt i praksis
 • velje ut møblar, fargar og anna interiør
 • velje lyssetjing
 • rekne ut kostnader og budsjett

I arbeidet er det viktig å lytte til behova og ønska til kunden om innreiing, og kombinere dette med kunnskapen ein sjølv har om interiør og romutforming.

Interiørkonsulentar arbeider med mykje av det same som ein interiørarkitekt, men interiørarkitektar har lengre utdanning og kan ofte ta på seg større oppdrag.

Hvor jobber interiørkonsulenter ?

Ein interiørkonsulent er sjølvstendig næringsdrivande eller tilsett i mindre konsulentverksemder og får oppdrag med ulik storleik og varigheit. Interiørkonsulentar kan òg arbeide i møbelbutikkar, lampebutikkar og liknande.

Intervjuer

Portrettbilde av Linn Lorentzen. Hun har brunt hår i hestehale, sort dressjakke og beige tskjorte.

Interiørkonsulent

Linn Lorentzen

Linn jobber som interiørkonsulent på Slettvoll. Hun møblerer alt ifra hoteller, til villaer og leiligheter.

Viktige egenskaper

Ein interiørkonsulent må ha sans for form og fargar. Det er hard konkurranse i bransjen, så stå-på-vilje og evne til å selje deg sjølv er viktig. I tillegg må du kunne sjå kunden sine behov og utvikle løysingar i samsvar med desse.

Lønn

Utdanning

De som jobber som interiørkonsulenter har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant interiørkonsulentutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 516504 - Fagskoleutdanning, interiør, ettårig
 • 516503 - Fagskoleutdanning, interiør, toårig
 • 516501 - Fagskoleutdanning, interiør
 • 416502 - Interiør, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med interiørkonsulenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3471127 - SJEFSDEKORATØR
 • 3471125 - DEKORKONSULENT
 • 3471121 - BUTIKKDEKORATØR
 • 3471117 - INNREDNINGSKONSULENT
 • 3471116 - INTERIØRKONSULENT
 • 3471102 - INNREDER
 • 3471101 - DEKORATØR

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.
Interiørarkitekt

Interiørarkitekt

Ein interiørarkitekt planlegg korleis hus og bygningar skal sjå ut innvendig.
En kvinne måler opp stoff på en sømbyste

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.