Kvalitetssikret av Norges gullsmedforbund 09. februar 2017

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.

Arbeidsoppgaver

Gullsmeden lagar smykke og gjenstandar og formar metall. Sans for form og estetikk er ein viktig eigenskap når du skal skape smykke. Gullsmeden kan også montere smykkesteinar og perler, og reparere smykke som ringar, kjeder og brosjer. 

Yrket har lange tradisjonar og har utvikla seg mykje. I dag er dei fleste gjenstandar støypte i masseproduksjon. Som gullsmed må du halde deg oppdatert på trendar innanfor bransjen. 

Vanlege arbeidsoppgåver for gullsmeden:

 • produsere smykke og andre gjenstandar i gull, sølv og edle metall
 • reparere og restaurere smykke som ringar, armband, kjeder og brosjer
 • utarbeide skisser til kunden
 • kommunisere med kunden for å skape eit produkt som kunden liker 

Hvor jobber gullsmedar ?

Som gullsmed kan du vere tilsett på ein gullsmedverkstad, i ei produksjonsbedrift eller i ei gullsmedforretning. Nokre driv som sjølvstendig næringsdrivande, som kunsthandverkar eller med eiga forretning.

Intervjuer

Portrettfoto av en kvinne kledd i grønn genser og smykker som smiler mot kamera. Hun har lyst langt hår.

Gullsmed

Marie Mikalsen

En av Maries store gleder er å designe noe nytt av smykker som betyr mye for noen.

Viktige egenskaper

For å bli gullsmed må du ha godt handlag, formsans og estetisk sans. Det blir stilt store krav til at du er tolmodig, nøyaktig og fingernem. Direkte kundekontakt krev at du er serviceinnstilt og god til å kommunisere.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

De som jobber som gullsmedar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant gullsmedutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 416204 - Gullsmedfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med gullsmedar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7313124 - PRODUKSJONSARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313123 - SPESIALARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313122 - FORMANN (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313120 - FAGARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313115 - SKJEMAKER (GULLSMEDARBEIDER)
 • 7313113 - KORPUSMONTØR (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313110 - GULLSMEDMESTER
 • 7313108 - HAMMERARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313107 - GULLSMED
 • 7313106 - GULLARBEIDER
 • 7313102 - FATTER (GULL- OG SØLVVARER)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Relaterte lenker