Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.

Gullsmeden lagar smykke og gjenstandar og formar metall. Sans for form og estetikk er ein viktig eigenskap når du skal skape smykke. Gullsmeden kan også montere smykkesteinar og perler, og reparere smykke som ringar, kjeder og brosjer. 

Yrket har lange tradisjonar og har utvikla seg mykje. I dag er dei fleste gjenstandar støypte i masseproduksjon. Som gullsmed må du halde deg oppdatert på trendar innanfor bransjen. 

Vanlege arbeidsoppgåver for gullsmeden:

 • produsere smykke og andre gjenstandar i gull, sølv og edle metall
 • reparere og restaurere smykke som ringar, armband, kjeder og brosjer
 • utarbeide skisser til kunden
 • kommunisere med kunden for å skape eit produkt som kunden liker 

Hvor jobber gullsmedar ?

Som gullsmed kan du vere tilsett på ein gullsmedverkstad, i ei produksjonsbedrift eller i ei gullsmedforretning. Nokre driv som sjølvstendig næringsdrivande, som kunsthandverkar eller med eiga forretning.

Personlege eigenskapar

For å bli gullsmed må du ha godt handlag, formsans og estetisk sans. Det blir stilt store krav til at du er tolmodig, nøyaktig og fingernem. Direkte kundekontakt krev at du er serviceinnstilt og god til å kommunisere.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Kva jobbar gullsmedutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 416204 - Gullsmedfaget, Vg3 (gammel ordning)

Kva er dei vanlegaste utdanningane for gullsmedar ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Gullsmed i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7313120 - FAGARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313102 - FATTER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313122 - FORMANN (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313106 - GULLARBEIDER
 • 7313107 - GULLSMED
 • 7313110 - GULLSMEDMESTER
 • 7313108 - HAMMERARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313113 - KORPUSMONTØR (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313124 - PRODUKSJONSARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313115 - SKJEMAKER (GULLSMEDARBEIDER)
 • 7313123 - SPESIALARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)

Sist kvalitetssikret den 09. februar 2017, av Norges gullsmedforbund