Gjennomgått i samarbeid med Norges gullsmedforbund 09. februar 2017

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.

Arbeidsoppgaver

Gullsmeden lagar smykke og gjenstandar og formar metall. Sans for form og estetikk er ein viktig eigenskap når du skal skape smykke. Gullsmeden kan også montere smykkesteinar og perler, og reparere smykke som ringar, kjeder og brosjer. 

Yrket har lange tradisjonar og har utvikla seg mykje. I dag er dei fleste gjenstandar støypte i masseproduksjon. Som gullsmed må du halde deg oppdatert på trendar innanfor bransjen. 

Vanlege arbeidsoppgåver for gullsmeden:

 • produsere smykke og andre gjenstandar i gull, sølv og edle metall
 • reparere og restaurere smykke som ringar, armband, kjeder og brosjer
 • utarbeide skisser til kunden
 • kommunisere med kunden for å skape eit produkt som kunden liker 

Kor jobbar gullsmedar?

Som gullsmed kan du vere tilsett på ein gullsmedverkstad, i ei produksjonsbedrift eller i ei gullsmedforretning. Nokre driv som sjølvstendig næringsdrivande, som kunsthandverkar eller med eiga forretning.

Intervjuer

Portrettfoto av en kvinne kledd i grønn genser og smykker som smiler mot kamera. Hun har lyst langt hår.

Gullsmed

Marie Mikalsen

En av Maries store gleder er å designe noe nytt av smykker som betyr mye for noen.

Viktige eigenskapar

For å bli gullsmed må du ha godt handlag, formsans og estetisk sans. Det blir stilt store krav til at du er tolmodig, nøyaktig og fingernem. Direkte kundekontakt krev at du er serviceinnstilt og god til å kommunisere.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Dei som jobbar som gullsmedar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant gullsmedutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 416204 - Gullsmedfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter som ansetter gullsmedar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med gullsmedar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7313107 - GULLSMED
 • 7313124 - PRODUKSJONSARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313123 - SPESIALARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313122 - FORMANN (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313120 - FAGARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313115 - SKJEMAKER (GULLSMEDARBEIDER)
 • 7313113 - KORPUSMONTØR (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313110 - GULLSMEDMESTER
 • 7313108 - HAMMERARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER)
 • 7313106 - GULLARBEIDER
 • 7313102 - FATTER (GULL- OG SØLVVARER)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Relaterte lenker