Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 28. mars 2022

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.

Arbeidsoppgaver

CNC er ei forkorting for Computer Numerical Control. CNC-maskiner blir brukt til datastyring av bor, slipere, sveisemaskiner, fresere og liknande i mekaniske verkstader. CNC-maskiner kan òg nyttast til å datastyra produksjonsmaskiner innan forskjellige typar industri.

Ein CNC-operatør brukar ei datamaskin til å styra mekaniske maskiner som omarbeider materiale. Dette omfattar planlegging, programmering, produksjon og overvaking av prosessen.

CNC-operatøryrket vil bli meir og meir påverka av automatisering og autonome prosessen. Derfor må CNC-operatøren følgja med den digitale utviklinga.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein CNC-operatør:

 • motta materiale
 • planlegga arbeidet utor materialegenskaper, velja skjæreverktøy og skjæredata
 • simulera, optimalisera og feilsøke CNC-program
 • utføra vedlikehald av maskinene
 • delta i utvikling av nye produkt og produksjonsprosessar

Som CNC-operatør er det å bruka digitale hjelpemiddel og lesa teikningar ein viktig del av arbeidet.

Hvor jobber CNC-operatørar ?

CNC-operatøren arbeider innan kjemisk industri, mekanisk industri, oljeverksemd, farmasøytisk industri, treforedling og skipsbygging.

Intervjuer

En mann med lyst, kort hår og skjegg smiler mot kamera. Han er ikledd en svart genser og bak ham står en blå maskin med mange knapper på.

CNC-operatør

Vebjørn Valmestadrød

– En interesse for maskiner gjør jobben mer interessant. Teknologien utvikler seg veldig fort og det er gøy å følge med, forteller Vebjørn.

Viktige egenskaper

Som CNC-operatør bør du vere interessert i maskiner og teknologi. Du bør vere svært nøyaktig og effektivt og vere ansvarsmedviten i arbeidet. Du bør vere sjølvstendig og kunne samarbeide med andre.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Med fagbrev i CNC-maskineringsfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De vanligste jobbene blant CNC-operatørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455247 - CNC-maskineringsfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med CNC-operatørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8213119 - MASKINARBEIDER (SPESIALARBEIDER)
 • 8213118 - MASKINARBEIDER (FAGARBEIDER)
 • 8213115 - MASKINARBEIDER
 • 8213110 - MASKINOPERATØR (VERKSTED)
 • 8213107 - FORMANN (MASKINARBEIDER)
 • 8212104 - FMS-OPERATØR
 • 8212103 - CNC-OPERATØR
 • 8211116 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (METALLGJENVINNING)
 • 8211108 - PRODUKSJONSLEDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211107 - SPESIALARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211105 - FORMANN (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211104 - PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211102 - OPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8211101 - MASKINOPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON)
 • 8122102 - OPERATØR (PRESSVERK)
 • 8121119 - OPERATØR (METALLVERK)
 • 8121108 - PROSESSOPERATØR (METALLVERK)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.