Tannlege gir behandling til pasient.
Yrkesskildring

Tannlege

favoritt ikon

Som tannlege behandlar du tenner.


Som tannlege gir du rettleiing i god munnhygiene og gode munnhelsevanar. Tannlegen behandlar sjukdommar i pasientens munnhole og tenner ved behov. Tannlegar gir også råd og rettleiing om kosthald, snus- og røykeslutt, og gir pasientane informasjon om munnhelsas betyding for helsa til pasientane. 

Vanlege arbeidsoppgåver for tannlegen:

  • gi råd og rettleiing om tannhelse
  • stille diagnose og behandle sjukdomar i munnhole og kjeve
  • reparere skadde tenner
  • hjelpe pasienten med tannerstatningar som kroner, bruer og gebiss viss pasienten manglar tenner
  • behandle sjuklege betennelsar i tannkjøtet
  • jobbe med problem knytt til tannstilling og utvikling

Tannlege er ein verna yrkestittel. Du må ha autorisasjon for å kunne utføre yrket. Helsedirektoratet gir denne autorisasjonen.

Som tannlege må du ta omsyn til mange lovar og reglar, for eksempel kravet om journalføring og pasientmedverknad. Som tannlege jobbar du tett med mange ulike menneske. Mange personar er engstelege for å gå til tannlegen, så du bør derfor like å jobbe med menneske.

Kvar arbeider tannleger?

90 prosent av tannlegane i Noreg jobbar som ålmennpraktikarar, enten i offentleg eller privat verksemd. Dei aller fleste offentlege tannlegar jobbar i tannhelsetenesta i fylkeskommunen. I privat verksemd er det vanleg å vere sjølvstendig næringsdrivande.

Dei resterande 10 prosentane har spesialistutdanning. Tannlegar med spesialisering behandlar pasientar, men jobbar også med undervisning og forsking.

Personlege eigenskapar

Som tannlege må du ha interesse for helse og velvære. Du må ha eit godt handelag, og vere nøyaktig. Det er òg svært viktig å ha gode kommunikasjonseigenskapar og evne til å skape tillit og kontakt med pasientane.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Etter fullført mastergrad kan du velje å spesialisere deg innan eit område. Det finst spesialisering innan kjeveortopedi (tannregulering), sjukdommar i tannkjøttet, oral kirurgi og medisin, protetikk, rotfylling, barnetannpleie og kjeve- og ansiktsradiologi (røntgen). Du kan også ta ein doktorgrad.

Kva jobbar odontologer som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Tannlege
Heltid
Alle sektorer
2 373 personer
1 397 personer
976 personer
Ca 370 kr
Ca 360 kr
Ca 401 kr
60 000 kr
58 330 kr
64 950 kr
720 000 kr
699 960 kr
779 400 kr
Ca 370 kr
Ca 360 kr
Ca 401 kr
60 000 kr
58 330 kr
64 950 kr
720 000 kr
699 960 kr
779 400 kr
Ca 401 kr
Ca 381 kr
Ca 431 kr
65 020 kr
61 690 kr
69 770 kr
780 240 kr
740 280 kr
837 240 kr
Ca 401 kr
Ca 381 kr
Ca 431 kr
65 210 kr
61 900 kr
69 930 kr
782 520 kr
742 800 kr
839 160 kr
Tannlege
Deltid
Alle sektorer
770 personer
477 personer
293 personer
Ca 369 kr
Ca 373 kr
Ca 368 kr
59 820 kr
60 420 kr
59 660 kr
717 840 kr
725 040 kr
715 920 kr
Ca 369 kr
Ca 373 kr
Ca 368 kr
59 820 kr
60 420 kr
59 660 kr
717 840 kr
725 040 kr
715 920 kr
Ca 396 kr
Ca 393 kr
Ca 400 kr
64 090 kr
63 730 kr
64 770 kr
769 080 kr
764 760 kr
777 240 kr
Ca 396 kr
Ca 393 kr
Ca 400 kr
64 200 kr
63 840 kr
64 890 kr
770 400 kr
766 080 kr
778 680 kr
Tannlege
Heltid
Kommunal
1 100 personer
868 personer
232 personer
Ca 359 kr
Ca 349 kr
Ca 401 kr
58 220 kr
56 500 kr
64 950 kr
698 640 kr
678 000 kr
779 400 kr
Ca 359 kr
Ca 349 kr
Ca 401 kr
58 220 kr
56 500 kr
64 950 kr
698 640 kr
678 000 kr
779 400 kr
Ca 380 kr
Ca 369 kr
Ca 419 kr
61 540 kr
59 840 kr
67 890 kr
738 480 kr
718 080 kr
814 680 kr
Ca 380 kr
Ca 369 kr
Ca 419 kr
61 850 kr
60 130 kr
68 270 kr
742 200 kr
721 560 kr
819 240 kr
Tannlege
Deltid
Kommunal
337 personer
242 personer
Ca 380 kr
Ca 380 kr
Ca
61 480 kr
61 560 kr
737 760 kr
738 720 kr
Ca 380 kr
Ca 380 kr
Ca
61 480 kr
61 560 kr
737 760 kr
738 720 kr
Ca 398 kr
Ca 397 kr
Ca
64 530 kr
64 300 kr
774 360 kr
771 600 kr
Ca 398 kr
Ca 397 kr
Ca
64 710 kr
64 450 kr
776 520 kr
773 400 kr
Tannlege
Heltid
Privat
1 241 personer
512 personer
729 personer
Ca 386 kr
Ca 370 kr
Ca 401 kr
62 500 kr
60 000 kr
65 000 kr
750 000 kr
720 000 kr
780 000 kr
Ca 386 kr
Ca 370 kr
Ca 401 kr
62 500 kr
60 000 kr
65 000 kr
750 000 kr
720 000 kr
780 000 kr
Ca 421 kr
Ca 401 kr
Ca 435 kr
68 190 kr
64 940 kr
70 470 kr
818 280 kr
779 280 kr
845 640 kr
Ca 421 kr
Ca 401 kr
Ca 435 kr
68 260 kr
64 990 kr
70 560 kr
819 120 kr
779 880 kr
846 720 kr
Tannlege
Deltid
Privat
184 personer
Ca 387 kr
Ca
Ca
62 650 kr
751 800 kr
Ca 387 kr
Ca
Ca
62 650 kr
751 800 kr
Ca 424 kr
Ca
Ca
68 640 kr
823 680 kr
Ca 424 kr
Ca
Ca
68 650 kr
823 800 kr
Tannlege
Deltid
Statlig
249 personer
141 personer
108 personer
Ca 308 kr
Ca 305 kr
Ca 316 kr
49 960 kr
49 480 kr
51 250 kr
599 520 kr
593 760 kr
615 000 kr
Ca 308 kr
Ca 305 kr
Ca 316 kr
49 960 kr
49 480 kr
51 250 kr
599 520 kr
593 760 kr
615 000 kr
Ca 350 kr
Ca 340 kr
Ca 366 kr
56 690 kr
55 000 kr
59 240 kr
680 280 kr
660 000 kr
710 880 kr
Ca 350 kr
Ca 340 kr
Ca 366 kr
56 790 kr
55 090 kr
59 360 kr
681 480 kr
661 080 kr
712 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sjukepleiar

Som sjukepleiar jobbar du med menneske. Du førebygger og behandlar sjukdom.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer ut­fører også svangerskaps­kontrollar og oppfølging i barseltida.

Nevrolog

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Psykoterapeut hører på klient

Psyko­terapeut

Psyko­terapeutar brukar samtaleterapi og andre metodar for å auke livskvalitet og betre menneske si mentale helse.

Tannpleier hos skoletannlegen kontrollerer tennene til ei jente. I bakgrunnen er en dataskjerm med røntgenbilde av tenner.

Tannpleiar

Tannpleiaren behandlar tennene og tannkjøtet til pasientar, og gir rettleiing i god munnhygiene og gode tannhelsevanar.

Psykiater i samtale med pasient.

Psykiater

Psykiateren er ein lege som undersøker og behandlar personar med psykiske lidingar.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

Ein ortoped er ein lege som førebygger og behandlar sjukdommar og skadar i musklar og skjelett.

Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.

Kreftsjukepleiar

Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.

Kirurger

Kirurg

Ein kirurg er ein lege som ut­fører operasjonar, i tillegg til anna behandlinga.

Onkologen fører ein person inn i ei strålemaskin

Onkolog

Som onkolog diagnostiserer, planlegg og behandlar du pasientar med kreft.