Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har egentlig alltid hatt lyst til å bli tannlege, og hadde tidlig en interesse for tenner og tannhelse. Det gjorde valget ganske enkelt. Tannlege passet meg veldig godt, da jeg er glad i å jobbe med praktisk arbeid samtidig som det er en god del teori i utdanningen.

Image
Kvinne med munnbind på tannlegekontor holder en tannprotese
Lenke
Privat
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber på en privat tannlegeklinikk, og vi starter arbeidsdagen klokken 08.00. Som tannlege er hovedoppgaven min å behandle tennene til folk. Nesten hele arbeidsdagen min går derfor med til pasientbehandling. Det varierer veldig hvilken behandling den enkelte pasient trenger. Det kan være alt fra en vanlig undersøkelse eller boring hvis noen har hull i tennene, til å gjøre mer avanserte behandlinger som rotfyllinger eller å bygge krone. Noen ganger har jeg pasienter med tannregulering, og da kan det hende de trenger å få justert bittet. 

Selv om jobben min i hovedsak går ut på å behandle pasientenes tenner, er det også en del papirarbeid mellom pasientene. Jeg må skrive journal, og noen ganger må jeg henvise pasienter videre til en spesialist. Det kan også hende at en pasient har krav på refusjon for tannlegetimen, og da må jeg skrive en godkjenning til det.

Når klokken er 16.00 på ettermiddagen, er arbeidsdagen over. Da har jeg vært behandlet pasientene som hadde time den dagen, og gjort papirarbeidet som hører med. Her på klinikken har vi åpent til 22.00, slik at man kan få time på kvelden. Vi tannlegene kan derfor også jobbe kveldstid, men jeg har valgt å ha arbeidstiden min bare på dagtid.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– På videregående må man ta realfagene matte, fysikk, biologi og kjemi. Utdanningen er en femårig master innen odontologi. Selv har jeg utdanning i utlandet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Vi jobber jo med noe som er veldig lite, som krever nøyaktighet og et øye for detaljer. Om man ikke har de egenskapene, er kanskje ikke tannlege yrket for deg. Det er mye som kan læres på studiet, men det er viktig å ha en viss nøyaktighet i bunn. Men, jeg tror på at om man liker noe, så kan man bli flink på det.

Hva liker du best med dette yrket?

– Det beste med å være tannlege er å få jobbe med mennesker. Det å hjelpe folk som har det vondt til å føle seg bedre, er veldig givende. Også er jeg glad i å se et flott før- og etter-resultat. Det er en fin del av jobben. I tillegg liker jeg godt at det er mye praktisk arbeid.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det må nok være det at om man vil bytte yrke, så må man gjøre helomvending. Å bli tannlege er jo et veldig yrkesspesifikt, så det kan bli vanskelig om man vil gjøre noe annet. I tillegg er jeg ikke kjempeglad i papirarbeidet som kommer med jobben. Mange blir kanskje overrasket over at det er papirarbeid som tannlege. Men det er jo en del av jobben som må gjøres.

Image
Kvinne med tannlegeklær jobber med pasient i pasientstol
Lenke
Privat
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– En stor del av jobben er samtaler med pasienter, så man må være glad i å jobbe med mennesker. Man må også like å arbeide med detaljer og praktisk arbeid. Å være nøyaktig, nysgjerrig og legge stolthet i arbeidet er gode egenskaper. Tannlegefaget inneholder masse teori, og det er viktig at man er interessert i og nysgjerrig på den delen av arbeidet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mulig å spesialisere seg videre. Man kan bli kirurg eller oralkirurg. Man kan bli endodontist som er spesialist på rotfyllinger, eller protetikker som arbeider med kroner og rekonstruktiv tannbehandling. Eller så kan man bli kjeveortoped og jobbe med tannstillinger eller jobbe mer administrativt, som for eksempel fylkestannlege.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jobber man som tannlege i det offentlige, ligger nok lønnen mellom 600 000–700 000 kroner i året. På privat klinikk kan man forvente kanskje 100 000 kroner mer enn det igjen. Men dette varierer veldig.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det kan være vanskelig å få jobb i de største byene som Bergen og Oslo, for eksempel. Er man villig til å jobbe i distriktene derimot, er det nok mye større sjanse for å få jobb.

Tekst:
Sigrid Hegge Eriksen
Tannlege passet meg veldig godt, da jeg er glad i å jobbe med praktisk arbeid samtidig som det er en god del teori i utdanningen.
Man må like å arbeide med detaljer og praktisk arbeid.
Utdanningsbeskrivelser