Skuespiller blir filmet utendørs
Yrkesskildring

Skodespelar

favoritt ikon

Som skodespelar jobbar du med innspelingar til film og TV eller på ein teaterscene. Du kan også opptre i høyrespel eller som stemme i dataspel.

Skodespelaren bruker kropp og stemme til å spele ei rolle for eit publikum.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein skodespelar:

  • analysere manuset til teaterstykket eller filmen du jobbar med
  • lære replikkar og scenar utanåt.
  • sette seg inn i kjenslene og tankane til karakteren, for så å kunne uttrykke dette for publikum 
  • samhandle med instruktøren og dei andre skodespelarane og avgjere korleis du skal framføre rolla di

Kvar arbeider skodespelarar?

Dei fleste skodespelarar jobbar tar ulike oppdrag utan å ha ein fast arbeidsgivar. Det vanlegaste er at skodespelarane er engasjerte innanfor teater, film, reklame eller TV. Mange frilansarar jobbar òg innan Den kulturelle skolesekken.

Nokre skodespelarar jobbar ved institusjonsteater, der det kanskje mest kjente er Nationaltheatret i Oslo. Dei fleste regionane har eigne teater, som Hålogaland Teater i Tromsø, Trøndelag Teater i Trondheim, Den Nationale Scene i Bergen og Rogaland Teater i Stavanger. Mange skodespelarar er også engasjerte i frie teatergrupper som blir drivne av enkeltpersonar eller kompani.

Skodespelarar jobbar også med film- og TV-produksjonar i Noreg eller utlandet. 

Skodespelaren kan også opptre berre med stemma – for eksempel i høyrespel på radio, i lydbøker, eller som stemme i teiknefilm, reklame eller dataspel.

Personlege eigenskapar

Som skodespelar bør du vere utåtvend og ikkje redd for å opptre framfor eit publikum. Du bør ha talent, vere kreativ og ha evne til å setje deg inn i ulike roller. I tillegg til å kunne lese og fortolke litteratur, er det ofte ein fordel å kunne noko innanfor dans og song.

Skodespelaren bruker kroppen mykje, og det er ein fordel å vere i god fysisk form. Du må også takle uregelrett arbeidstid, sidan framføringar og innspelingar kan gå føre seg både på dag- og kveldstid. 

Utdanning

Det finst tilbod om skodespelarutdanning fleire stader i Noreg. Innhaldet i utdanninga kan variere frå studiestad til studiestad. Skodespelarutdanning er ofte svært praktisk retta, mens ei generell dramautdanning ofte er teoretisk og pedagogisk retta. 

Ei rekke folkehøgskolar har eittårige teaterlinjer. Alle over 18 år kan søke på folkehøgskole, og nokre skolar tar også mot elevar under 18 år. Mange skolar i utlandet tilbyr også skodespelarutdanning. Det kan vere lurt å sjekke at utdanninga er godkjent av Lånekassen, og at ho fører fram til ein grad. 

Merk at ikkje alle utdanningar kvalifiserer til medlemskap hos Norsk Skuespillerforbund. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Kunsthøgskolen i Oslo tilbyr praktisk-pedagogisk vidareutdanning i teater for skodespelarar og regissørar. Fleire skolar i utlandet tilbyr mastergradar i skodespel. 

Kva jobbar teater- og filmutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for skodespelarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skuespiller
Heltid
Alle sektorer
498 personer
238 personer
260 personer
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 263 kr
41 990 kr
41 500 kr
42 590 kr
503 880 kr
498 000 kr
511 080 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 263 kr
41 990 kr
41 500 kr
42 590 kr
503 880 kr
498 000 kr
511 080 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
41 790 kr
41 870 kr
41 730 kr
501 480 kr
502 440 kr
500 760 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
Ca 258 kr
42 300 kr
42 360 kr
42 260 kr
507 600 kr
508 320 kr
507 120 kr
Skuespiller
Kommunal
117 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 090 kr
505 080 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 090 kr
505 080 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 060 kr
516 720 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 380 kr
520 560 kr
Skuespiller
Heltid
Kommunal
104 personer
Ca 261 kr
Ca
Ca
42 220 kr
506 640 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca
42 220 kr
506 640 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca
43 010 kr
516 120 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca
43 340 kr
520 080 kr
Skuespiller
Privat
278 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca
36 880 kr
442 560 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca
36 880 kr
442 560 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 760 kr
477 120 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 770 kr
477 240 kr
Skuespiller
Statlig
227 personer
106 personer
121 personer
Ca 272 kr
Ca 272 kr
Ca 272 kr
44 080 kr
44 080 kr
44 080 kr
528 960 kr
528 960 kr
528 960 kr
Ca 272 kr
Ca 272 kr
Ca 272 kr
44 570 kr
44 450 kr
44 610 kr
534 840 kr
533 400 kr
535 320 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 540 kr
42 700 kr
42 400 kr
510 480 kr
512 400 kr
508 800 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
43 530 kr
43 640 kr
43 430 kr
522 360 kr
523 680 kr
521 160 kr
Skuespiller
Heltid
Statlig
217 personer
116 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 080 kr
44 080 kr
528 960 kr
528 960 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca 272 kr
44 580 kr
44 650 kr
534 960 kr
535 800 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 260 kr
42 340 kr
42 040 kr
508 080 kr
504 480 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 260 kr
43 350 kr
43 090 kr
520 200 kr
517 080 kr
Skuespiller
Alle sektorer
622 personer
312 personer
310 personer
Ca 257 kr
Ca 253 kr
Ca 261 kr
41 670 kr
40 980 kr
42 260 kr
500 040 kr
491 760 kr
507 120 kr
Ca 257 kr
Ca 253 kr
Ca 261 kr
41 670 kr
40 980 kr
42 260 kr
500 040 kr
491 760 kr
507 120 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 258 kr
41 540 kr
41 260 kr
41 810 kr
498 480 kr
495 120 kr
501 720 kr
Ca 256 kr
Ca 255 kr
Ca 258 kr
42 010 kr
41 710 kr
42 300 kr
504 120 kr
500 520 kr
507 600 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken