Personalsjef skriver på tavle.
Yrkesskildring

Personal­sjef

favoritt ikon

Som personalsjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

Ein personalsjef har ansvaret for personalsaker og løner. Personalsjefen kan også ha ansvaret for kompetanseutvikling, rekruttering, helse, miljø og sikkerheit ( HMS).

Arbeidsoppgåvene til ein personalsjef varierer frå arbeidsplass til arbeidsplass.

Vanlege arbeidsområde for personalsjefen:

  • personal- og lønspolitikk
  • strategiar for rekruttering
  • kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • helse, miljø og sikkerheit (HMS)
  • arbeidsrett
  • medarbeidarsamtalar
  • lønsforhandlingar
  • samarbeid mellom arbeidsgivaren og fagforeiningane

Personalsjefen kan òg representere bedrifta i ulike samanhengar.

For personalsjefar i norske verksemder er det viktig å ha kunnskap om korleis det norske arbeidslivet fungerer. Det inneber å ha god kunnskap om arbeidsmiljølova og «den norske arbeidslivsmodellen» som baserer seg på eit godt samarbeid mellom myndigheiter, arbeidsgivarorganisasjonar og arbeidstakarorganisasjonar.

Personalsjef blir òg kalla HR-sjef eller HR-ansvarleg.

Kvar arbeider personalsjefar?

Personalsjefar jobbar i private eller offentlege institusjonar, bedrifter og etatar.

Personlege eigenskapar

Som personalsjef må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må ha evna til å få tilsette til å kjenne seg sett og verdsett. Du bør òg vere strukturert og tydeleg. Vidare bør du ha evna til å leie, motivere, prioritere og delegere.

Utdanning

Personalsjefar kan ha svært ulik yrkes- og utdanningsbakgrunn, innan til dømes pedagogikk, økonomi eller administrasjon. Personalsjefar har også svært ofte erfaring frå arbeidslivet. Når ein lyser ut ei stilling som personalsjef, skriv ein gjerne også kva utdanning og kvalifikasjonar ein vil ha. 

Fleire høgskolar og universitet tilbyr utdanning innan personalleiing, administrasjon og økonomi.

Søk etter studiestader

Du kan også ta ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Du vel vidareutdanning på bakgrunn av tidlegare utdanning og praksis. Det er likevel vanleg å velje noko innanfor økonomi og administrasjon. Fleire institusjonar tilbyr ulike kurs innan lønn, personal og administrasjon.

Hva er de vanligste utdanningene for personalsjefar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Personalsjef
Deltid
Alle sektorer
150 personer
111 personer
Ca 334 kr
Ca 333 kr
Ca
54 170 kr
53 980 kr
650 040 kr
647 760 kr
Ca 334 kr
Ca 333 kr
Ca
54 170 kr
53 980 kr
650 040 kr
647 760 kr
Ca 370 kr
Ca 359 kr
Ca
59 870 kr
58 170 kr
718 440 kr
698 040 kr
Ca 370 kr
Ca 359 kr
Ca
60 170 kr
58 440 kr
722 040 kr
701 280 kr
Personalsjef
Heltid
Alle sektorer
1 975 personer
1 248 personer
727 personer
Ca 433 kr
Ca 418 kr
Ca 457 kr
70 210 kr
67 700 kr
74 000 kr
842 520 kr
812 400 kr
888 000 kr
Ca 433 kr
Ca 418 kr
Ca 457 kr
70 210 kr
67 700 kr
74 000 kr
842 520 kr
812 400 kr
888 000 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 514 kr
77 870 kr
74 740 kr
83 240 kr
934 440 kr
896 880 kr
998 880 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 514 kr
78 350 kr
74 970 kr
84 150 kr
940 200 kr
899 640 kr
1 009 800 kr
Personalsjef
Kommunal
195 personer
134 personer
Ca 379 kr
Ca 369 kr
Ca
61 330 kr
59 830 kr
735 960 kr
717 960 kr
Ca 379 kr
Ca 369 kr
Ca
61 330 kr
59 830 kr
735 960 kr
717 960 kr
Ca 385 kr
Ca 375 kr
Ca
62 430 kr
60 680 kr
749 160 kr
728 160 kr
Ca 385 kr
Ca 375 kr
Ca
62 480 kr
60 750 kr
749 760 kr
729 000 kr
Personalsjef
Heltid
Kommunal
187 personer
126 personer
Ca 381 kr
Ca 372 kr
Ca
61 670 kr
60 330 kr
740 040 kr
723 960 kr
Ca 381 kr
Ca 372 kr
Ca
61 670 kr
60 330 kr
740 040 kr
723 960 kr
Ca 387 kr
Ca 376 kr
Ca
62 660 kr
60 970 kr
751 920 kr
731 640 kr
Ca 387 kr
Ca 376 kr
Ca
62 710 kr
61 040 kr
752 520 kr
732 480 kr
Personalsjef
Privat
1 818 personer
1 144 personer
674 personer
Ca 437 kr
Ca 421 kr
Ca 464 kr
70 830 kr
68 170 kr
75 130 kr
849 960 kr
818 040 kr
901 560 kr
Ca 437 kr
Ca 421 kr
Ca 464 kr
70 830 kr
68 170 kr
75 130 kr
849 960 kr
818 040 kr
901 560 kr
Ca 486 kr
Ca 465 kr
Ca 522 kr
78 800 kr
75 370 kr
84 550 kr
945 600 kr
904 440 kr
1 014 600 kr
Ca 486 kr
Ca 465 kr
Ca 522 kr
79 320 kr
75 610 kr
85 530 kr
951 840 kr
907 320 kr
1 026 360 kr
Personalsjef
Deltid
Privat
141 personer
Ca 342 kr
Ca
Ca
55 390 kr
664 680 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca
55 390 kr
664 680 kr
Ca 372 kr
Ca
Ca
60 330 kr
723 960 kr
Ca 372 kr
Ca
Ca
60 640 kr
727 680 kr
Personalsjef
Heltid
Privat
1 677 personer
1 042 personer
635 personer
Ca 441 kr
Ca 427 kr
Ca 465 kr
71 380 kr
69 100 kr
75 360 kr
856 560 kr
829 200 kr
904 320 kr
Ca 441 kr
Ca 427 kr
Ca 465 kr
71 380 kr
69 100 kr
75 360 kr
856 560 kr
829 200 kr
904 320 kr
Ca 492 kr
Ca 471 kr
Ca 526 kr
79 720 kr
76 360 kr
85 230 kr
956 640 kr
916 320 kr
1 022 760 kr
Ca 492 kr
Ca 471 kr
Ca 526 kr
80 250 kr
76 600 kr
86 230 kr
963 000 kr
919 200 kr
1 034 760 kr
Personalsjef
Statlig
112 personer
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 465 kr
Ca
Ca
75 370 kr
904 440 kr
Ca 465 kr
Ca
Ca
75 840 kr
910 080 kr
Personalsjef
Heltid
Statlig
111 personer
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 454 kr
Ca
Ca
73 550 kr
882 600 kr
Ca 466 kr
Ca
Ca
75 520 kr
906 240 kr
Ca 466 kr
Ca
Ca
76 000 kr
912 000 kr
Personalsjef
Alle sektorer
2 125 personer
1 359 personer
766 personer
Ca 432 kr
Ca 415 kr
Ca 455 kr
69 930 kr
67 180 kr
73 670 kr
839 160 kr
806 160 kr
884 040 kr
Ca 432 kr
Ca 415 kr
Ca 455 kr
69 930 kr
67 180 kr
73 670 kr
839 160 kr
806 160 kr
884 040 kr
Ca 476 kr
Ca 456 kr
Ca 511 kr
77 100 kr
73 900 kr
82 710 kr
925 200 kr
886 800 kr
992 520 kr
Ca 476 kr
Ca 456 kr
Ca 511 kr
77 570 kr
74 130 kr
83 600 kr
930 840 kr
889 560 kr
1 003 200 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold