Pedagog underviser voksne elever i klasserom
Yrkesskildring

­Pedagog

favoritt ikon

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærarutdanninga, barnevernsutdanninga eller som eige fag på universitetet.

Som pedagog har du kunnskap om oppseding, undervising, leik, læring og utvikling. Du veit mykje om korleis læring går føre seg, og alt du må ta omsyn til for at barns utvikling skal bli best mogleg. 

Kvar arbeider pedagogar?

Pedagogar  arbeidar i heile utdanningssystemet, frå barnehage til høgare utdanning. Pedagogar arbeidar og i barnevernet, eller som kurshaldarar eller liknande. Nokon pedagogar  arbeidar i staten, fylkeskommunen eller kommunen, for eksempel i kultursektoren eller ulike rådgivingstenester. 

Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til arbeidar innan kartleggings- og forskingsarbeid. Aktuelle arbeidsplassar er for eksempel innanfor utdanningssystemet, forskingsinstitusjonar, høgskolar eller universitet.

Personlege eigenskapar

Ein pedagog har gode evner til å kommunisere, og har kjennskap til korleis  menneske lærer og utviklar seg. Evne til samarbeid og forståing er eigenskapar pedagogar drar nytte av. Du bør vere glad i å omgåst med menneske og like å støtte menneske i utvikling. 

Utdanning

Det er fleire utdanningsløp som leder til tittelen pedagog. Du kan ta pedagogikkutdanning på universitet eller høgskolar (sjå nedanfor), men for eksempel lærarar, barnehagelærarar og barnevernspedagogar som har hatt pedagogikk som ein del av utdanninga kan også kalle seg pedagogar. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar pedagogikkutdanna som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Alle sektorer
10 950 personer
5 184 personer
5 766 personer
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 298 kr
46 600 kr
45 300 kr
48 310 kr
559 200 kr
543 600 kr
579 720 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 298 kr
46 600 kr
45 300 kr
48 310 kr
559 200 kr
543 600 kr
579 720 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca 300 kr
46 970 kr
45 470 kr
48 560 kr
563 640 kr
545 640 kr
582 720 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca 300 kr
47 030 kr
45 530 kr
48 610 kr
564 360 kr
546 360 kr
583 320 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Alle sektorer
22 370 personer
11 053 personer
11 317 personer
Ca 301 kr
Ca 293 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 530 kr
50 280 kr
586 080 kr
570 360 kr
603 360 kr
Ca 301 kr
Ca 293 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 530 kr
50 280 kr
586 080 kr
570 360 kr
603 360 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 322 kr
50 410 kr
48 660 kr
52 130 kr
604 920 kr
583 920 kr
625 560 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 322 kr
50 700 kr
48 960 kr
52 420 kr
608 400 kr
587 520 kr
629 040 kr
Forsker i høyere utdanning
Kommunal
711 personer
529 personer
182 personer
Ca 231 kr
Ca 222 kr
Ca 257 kr
37 490 kr
35 980 kr
41 710 kr
449 880 kr
431 760 kr
500 520 kr
Ca 231 kr
Ca 222 kr
Ca 257 kr
37 490 kr
35 980 kr
41 710 kr
449 880 kr
431 760 kr
500 520 kr
Ca 248 kr
Ca 239 kr
Ca 270 kr
40 230 kr
38 720 kr
43 660 kr
482 760 kr
464 640 kr
523 920 kr
Ca 248 kr
Ca 239 kr
Ca 270 kr
40 550 kr
38 990 kr
44 090 kr
486 600 kr
467 880 kr
529 080 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Kommunal
585 personer
457 personer
128 personer
Ca 209 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
33 890 kr
33 690 kr
34 400 kr
406 680 kr
404 280 kr
412 800 kr
Ca 209 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
33 890 kr
33 690 kr
34 410 kr
406 680 kr
404 280 kr
412 920 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
35 920 kr
35 690 kr
36 660 kr
431 040 kr
428 280 kr
439 920 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
36 250 kr
35 950 kr
37 230 kr
435 000 kr
431 400 kr
446 760 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Kommunal
126 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 320 kr
555 840 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 320 kr
555 840 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca
47 810 kr
573 720 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca
48 110 kr
577 320 kr
Forsker i høyere utdanning
Privat
3 132 personer
1 671 personer
1 461 personer
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 302 kr
46 670 kr
45 680 kr
48 950 kr
560 040 kr
548 160 kr
587 400 kr
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 302 kr
46 670 kr
45 680 kr
48 950 kr
560 040 kr
548 160 kr
587 400 kr
Ca 304 kr
Ca 289 kr
Ca 323 kr
49 320 kr
46 740 kr
52 320 kr
591 840 kr
560 880 kr
627 840 kr
Ca 304 kr
Ca 289 kr
Ca 323 kr
49 460 kr
46 900 kr
52 430 kr
593 520 kr
562 800 kr
629 160 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Privat
1 469 personer
791 personer
678 personer
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
41 790 kr
41 570 kr
43 130 kr
501 480 kr
498 840 kr
517 560 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
41 790 kr
41 570 kr
43 130 kr
501 480 kr
498 840 kr
517 560 kr
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca 277 kr
42 960 kr
41 480 kr
44 850 kr
515 520 kr
497 760 kr
538 200 kr
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca 277 kr
42 980 kr
41 510 kr
44 860 kr
515 760 kr
498 120 kr
538 320 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Privat
1 663 personer
880 personer
783 personer
Ca 298 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
48 280 kr
46 670 kr
50 700 kr
579 360 kr
560 040 kr
608 400 kr
Ca 298 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
48 280 kr
46 670 kr
50 700 kr
579 360 kr
560 040 kr
608 400 kr
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 337 kr
51 380 kr
48 550 kr
54 570 kr
616 560 kr
582 600 kr
654 840 kr
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 337 kr
51 560 kr
48 760 kr
54 710 kr
618 720 kr
585 120 kr
656 520 kr
Forsker i høyere utdanning
Statlig
29 477 personer
14 037 personer
15 440 personer
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 600 kr
50 150 kr
586 080 kr
571 200 kr
601 800 kr
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 600 kr
50 150 kr
586 080 kr
571 200 kr
601 800 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 319 kr
50 130 kr
48 550 kr
51 660 kr
601 560 kr
582 600 kr
619 920 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 319 kr
50 400 kr
48 820 kr
51 930 kr
604 800 kr
585 840 kr
623 160 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Statlig
8 896 personer
3 936 personer
4 960 personer
Ca 298 kr
Ca 291 kr
Ca 305 kr
48 250 kr
47 090 kr
49 450 kr
579 000 kr
565 080 kr
593 400 kr
Ca 298 kr
Ca 291 kr
Ca 305 kr
48 250 kr
47 090 kr
49 450 kr
579 000 kr
565 080 kr
593 400 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 306 kr
48 590 kr
47 530 kr
49 580 kr
583 080 kr
570 360 kr
594 960 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 306 kr
48 630 kr
47 580 kr
49 620 kr
583 560 kr
570 960 kr
595 440 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Statlig
20 581 personer
10 101 personer
10 480 personer
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 630 kr
50 260 kr
586 080 kr
571 560 kr
603 120 kr
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 630 kr
50 260 kr
586 080 kr
571 560 kr
603 120 kr
Ca 311 kr
Ca 301 kr
Ca 321 kr
50 350 kr
48 690 kr
51 950 kr
604 200 kr
584 280 kr
623 400 kr
Ca 311 kr
Ca 301 kr
Ca 321 kr
50 650 kr
48 990 kr
52 250 kr
607 800 kr
587 880 kr
627 000 kr
Forsker i høyere utdanning
Alle sektorer
33 320 personer
16 237 personer
17 083 personer
Ca 299 kr
Ca 291 kr
Ca 309 kr
48 480 kr
47 090 kr
50 020 kr
581 760 kr
565 080 kr
600 240 kr
Ca 299 kr
Ca 291 kr
Ca 309 kr
48 480 kr
47 090 kr
50 020 kr
581 760 kr
565 080 kr
600 240 kr
Ca 308 kr
Ca 298 kr
Ca 319 kr
49 930 kr
48 200 kr
51 650 kr
599 160 kr
578 400 kr
619 800 kr
Ca 308 kr
Ca 298 kr
Ca 319 kr
50 190 kr
48 460 kr
51 910 kr
602 280 kr
581 520 kr
622 920 kr
Yrkesfaglærer
Deltid
Alle sektorer
309 personer
141 personer
168 personer
Ca 267 kr
Ca 271 kr
Ca 262 kr
43 190 kr
43 880 kr
42 370 kr
518 280 kr
526 560 kr
508 440 kr
Ca 267 kr
Ca 271 kr
Ca 262 kr
43 190 kr
43 880 kr
42 370 kr
518 280 kr
526 560 kr
508 440 kr
Ca 276 kr
Ca 279 kr
Ca 273 kr
44 740 kr
45 180 kr
44 290 kr
536 880 kr
542 160 kr
531 480 kr
Ca 276 kr
Ca 279 kr
Ca 273 kr
44 850 kr
45 230 kr
44 470 kr
538 200 kr
542 760 kr
533 640 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Alle sektorer
476 personer
197 personer
279 personer
Ca 281 kr
Ca 276 kr
Ca 284 kr
45 550 kr
44 660 kr
45 940 kr
546 600 kr
535 920 kr
551 280 kr
Ca 281 kr
Ca 276 kr
Ca 284 kr
45 550 kr
44 660 kr
45 940 kr
546 600 kr
535 920 kr
551 280 kr
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 287 kr
45 570 kr
44 230 kr
46 510 kr
546 840 kr
530 760 kr
558 120 kr
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 287 kr
46 120 kr
44 550 kr
47 220 kr
553 440 kr
534 600 kr
566 640 kr
Yrkesfaglærer
Kommunal
329 personer
150 personer
179 personer
Ca 281 kr
Ca 280 kr
Ca 282 kr
45 530 kr
45 360 kr
45 760 kr
546 360 kr
544 320 kr
549 120 kr
Ca 281 kr
Ca 280 kr
Ca 282 kr
45 530 kr
45 360 kr
45 760 kr
546 360 kr
544 320 kr
549 120 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 281 kr
45 430 kr
45 260 kr
45 570 kr
545 160 kr
543 120 kr
546 840 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 281 kr
46 040 kr
45 640 kr
46 380 kr
552 480 kr
547 680 kr
556 560 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Kommunal
238 personer
106 personer
132 personer
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 283 kr
45 560 kr
45 170 kr
45 880 kr
546 720 kr
542 040 kr
550 560 kr
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 283 kr
45 560 kr
45 170 kr
45 880 kr
546 720 kr
542 040 kr
550 560 kr
Ca 278 kr
Ca 275 kr
Ca 280 kr
45 020 kr
44 590 kr
45 370 kr
540 240 kr
535 080 kr
544 440 kr
Ca 278 kr
Ca 275 kr
Ca 280 kr
45 730 kr
45 030 kr
46 290 kr
548 760 kr
540 360 kr
555 480 kr
Yrkesfaglærer
Privat
424 personer
181 personer
243 personer
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
44 410 kr
43 810 kr
44 520 kr
532 920 kr
525 720 kr
534 240 kr
Ca 274 kr
Ca 270 kr
Ca 275 kr
44 410 kr
43 810 kr
44 520 kr
532 920 kr
525 720 kr
534 240 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 550 kr
43 930 kr
45 020 kr
534 600 kr
527 160 kr
540 240 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca 278 kr
44 720 kr
44 050 kr
45 240 kr
536 640 kr
528 600 kr
542 880 kr
Yrkesfaglærer
Deltid
Privat
213 personer
118 personer
Ca 261 kr
Ca
Ca 257 kr
42 300 kr
41 630 kr
507 600 kr
499 560 kr
Ca 261 kr
Ca
Ca 257 kr
42 300 kr
41 630 kr
507 600 kr
499 560 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 265 kr
43 510 kr
42 890 kr
522 120 kr
514 680 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 265 kr
43 640 kr
43 100 kr
523 680 kr
517 200 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Privat
211 personer
125 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 280 kr
45 020 kr
45 430 kr
540 240 kr
545 160 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 280 kr
45 020 kr
45 430 kr
540 240 kr
545 160 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 283 kr
45 010 kr
45 830 kr
540 120 kr
549 960 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 283 kr
45 210 kr
46 050 kr
542 520 kr
552 600 kr
Yrkesfaglærer
Alle sektorer
785 personer
338 personer
447 personer
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 281 kr
45 170 kr
44 650 kr
45 560 kr
542 040 kr
535 800 kr
546 720 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 281 kr
45 170 kr
44 650 kr
45 560 kr
542 040 kr
535 800 kr
546 720 kr
Ca 280 kr
Ca 275 kr
Ca 284 kr
45 380 kr
44 490 kr
46 060 kr
544 560 kr
533 880 kr
552 720 kr
Ca 280 kr
Ca 275 kr
Ca 284 kr
45 830 kr
44 740 kr
46 670 kr
549 960 kr
536 880 kr
560 040 kr
Lektor (videregående skole)
Deltid
Alle sektorer
6 972 personer
4 178 personer
2 794 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 288 kr
46 840 kr
46 890 kr
46 670 kr
562 080 kr
562 680 kr
560 040 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 288 kr
46 840 kr
46 890 kr
46 670 kr
562 080 kr
562 680 kr
560 040 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
48 100 kr
48 040 kr
48 190 kr
577 200 kr
576 480 kr
578 280 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
48 220 kr
48 120 kr
48 380 kr
578 640 kr
577 440 kr
580 560 kr
Lektor (videregående skole)
Heltid
Alle sektorer
20 226 personer
10 712 personer
9 514 personer
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca 296 kr
48 080 kr
48 130 kr
48 030 kr
576 960 kr
577 560 kr
576 360 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca 296 kr
48 080 kr
48 130 kr
48 180 kr
576 960 kr
577 560 kr
578 160 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 297 kr
48 000 kr
47 900 kr
48 120 kr
576 000 kr
574 800 kr
577 440 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 297 kr
48 890 kr
48 580 kr
49 260 kr
586 680 kr
582 960 kr
591 120 kr
Lektor (videregående skole)
Kommunal
24 252 personer
13 349 personer
10 903 personer
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
47 950 kr
47 980 kr
47 900 kr
575 400 kr
575 760 kr
574 800 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
47 950 kr
47 980 kr
47 980 kr
575 400 kr
575 760 kr
575 760 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 297 kr
47 980 kr
47 920 kr
48 050 kr
575 760 kr
575 040 kr
576 600 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 297 kr
48 820 kr
48 530 kr
49 160 kr
585 840 kr
582 360 kr
589 920 kr
Lektor (videregående skole)
Deltid
Kommunal
5 527 personer
3 369 personer
2 158 personer
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
47 040 kr
47 050 kr
46 980 kr
564 480 kr
564 600 kr
563 760 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
47 040 kr
47 050 kr
46 980 kr
564 480 kr
564 600 kr
563 760 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca 298 kr
48 190 kr
48 180 kr
48 230 kr
578 280 kr
578 160 kr
578 760 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca 298 kr
48 330 kr
48 270 kr
48 460 kr
579 960 kr
579 240 kr
581 520 kr
Lektor (videregående skole)
Heltid
Kommunal
18 725 personer
9 980 personer
8 745 personer
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca 296 kr
48 090 kr
48 150 kr
48 010 kr
577 080 kr
577 800 kr
576 120 kr
Ca 297 kr
Ca 297 kr
Ca 296 kr
48 090 kr
48 150 kr
48 260 kr
577 080 kr
577 800 kr
579 120 kr
Ca 296 kr
Ca 295 kr
Ca 296 kr
47 940 kr
47 870 kr
48 020 kr
575 280 kr
574 440 kr
576 240 kr
Ca 296 kr
Ca 295 kr
Ca 296 kr
48 900 kr
48 590 kr
49 250 kr
586 800 kr
583 080 kr
591 000 kr
Lektor (videregående skole)
Privat
2 845 personer
1 465 personer
1 380 personer
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 294 kr
47 220 kr
47 040 kr
47 580 kr
566 640 kr
564 480 kr
570 960 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 294 kr
47 220 kr
47 040 kr
47 580 kr
566 640 kr
564 480 kr
570 960 kr
Ca 299 kr
Ca 296 kr
Ca 302 kr
48 410 kr
47 980 kr
48 870 kr
580 920 kr
575 760 kr
586 440 kr
Ca 299 kr
Ca 296 kr
Ca 302 kr
48 480 kr
48 030 kr
48 970 kr
581 760 kr
576 360 kr
587 640 kr
Lektor (videregående skole)
Deltid
Privat
1 427 personer
794 personer
633 personer
Ca 283 kr
Ca 286 kr
Ca 280 kr
45 830 kr
46 300 kr
45 370 kr
549 960 kr
555 600 kr
544 440 kr
Ca 283 kr
Ca 286 kr
Ca 280 kr
45 830 kr
46 300 kr
45 370 kr
549 960 kr
555 600 kr
544 440 kr
Ca 295 kr
Ca 293 kr
Ca 297 kr
47 720 kr
47 470 kr
48 070 kr
572 640 kr
569 640 kr
576 840 kr
Ca 295 kr
Ca 293 kr
Ca 297 kr
47 740 kr
47 490 kr
48 090 kr
572 880 kr
569 880 kr
577 080 kr
Lektor (videregående skole)
Heltid
Privat
1 418 personer
671 personer
747 personer
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 297 kr
48 000 kr
47 900 kr
48 110 kr
576 000 kr
574 800 kr
577 320 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 297 kr
48 000 kr
47 900 kr
48 110 kr
576 000 kr
574 800 kr
577 320 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca 304 kr
48 760 kr
48 300 kr
49 180 kr
585 120 kr
579 600 kr
590 160 kr
Ca 301 kr
Ca 298 kr
Ca 304 kr
48 860 kr
48 360 kr
49 310 kr
586 320 kr
580 320 kr
591 720 kr
Lektor (videregående skole)
Statlig
101 personer
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 090 kr
565 080 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 090 kr
565 080 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca
47 970 kr
575 640 kr
Ca 296 kr
Ca
Ca
48 250 kr
579 000 kr
Lektor (videregående skole)
Alle sektorer
27 198 personer
14 890 personer
12 308 personer
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 295 kr
47 900 kr
47 920 kr
47 870 kr
574 800 kr
575 040 kr
574 440 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 295 kr
47 900 kr
47 920 kr
47 870 kr
574 800 kr
575 040 kr
574 440 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 297 kr
48 020 kr
47 930 kr
48 130 kr
576 240 kr
575 160 kr
577 560 kr
Ca 296 kr
Ca 296 kr
Ca 297 kr
48 790 kr
48 490 kr
49 140 kr
585 480 kr
581 880 kr
589 680 kr
Grunnskolelærer
Deltid
Alle sektorer
19 150 personer
14 910 personer
4 240 personer
Ca 273 kr
Ca 274 kr
Ca 269 kr
44 200 kr
44 320 kr
43 630 kr
530 400 kr
531 840 kr
523 560 kr
Ca 273 kr
Ca 274 kr
Ca 269 kr
44 200 kr
44 320 kr
43 630 kr
530 400 kr
531 840 kr
523 560 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 080 kr
44 150 kr
43 770 kr
528 960 kr
529 800 kr
525 240 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 120 kr
44 180 kr
43 850 kr
529 440 kr
530 160 kr
526 200 kr
Grunnskolelærer
Heltid
Alle sektorer
60 068 personer
44 438 personer
15 630 personer
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 281 kr
45 290 kr
45 220 kr
45 530 kr
543 480 kr
542 640 kr
546 360 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 281 kr
45 290 kr
45 220 kr
45 530 kr
543 480 kr
542 640 kr
546 360 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 279 kr
44 690 kr
44 490 kr
45 240 kr
536 280 kr
533 880 kr
542 880 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 279 kr
44 880 kr
44 640 kr
45 520 kr
538 560 kr
535 680 kr
546 240 kr
Grunnskolelærer
Kommunal
74 906 personer
56 281 personer
18 625 personer
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 281 kr
45 290 kr
45 230 kr
45 490 kr
543 480 kr
542 760 kr
545 880 kr
Ca 280 kr
Ca 279 kr
Ca 281 kr
45 290 kr
45 230 kr
45 490 kr
543 480 kr
542 760 kr
545 880 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 279 kr
44 710 kr
44 550 kr
45 180 kr
536 520 kr
534 600 kr
542 160 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 279 kr
44 880 kr
44 690 kr
45 450 kr
538 560 kr
536 280 kr
545 400 kr
Grunnskolelærer
Deltid
Kommunal
17 073 personer
13 371 personer
3 702 personer
Ca 274 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
44 440 kr
44 600 kr
43 850 kr
533 280 kr
535 200 kr
526 200 kr
Ca 274 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
44 440 kr
44 600 kr
43 850 kr
533 280 kr
535 200 kr
526 200 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
44 330 kr
44 440 kr
43 870 kr
531 960 kr
533 280 kr
526 440 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
44 380 kr
44 480 kr
43 960 kr
532 560 kr
533 760 kr
527 520 kr
Grunnskolelærer
Heltid
Kommunal
57 833 personer
42 910 personer
14 923 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 282 kr
45 380 kr
45 300 kr
45 610 kr
544 560 kr
543 600 kr
547 320 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 282 kr
45 380 kr
45 300 kr
45 610 kr
544 560 kr
543 600 kr
547 320 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 280 kr
44 770 kr
44 570 kr
45 330 kr
537 240 kr
534 840 kr
543 960 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca 280 kr
44 960 kr
44 730 kr
45 630 kr
539 520 kr
536 760 kr
547 560 kr
Grunnskolelærer
Privat
4 268 personer
3 033 personer
1 235 personer
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 265 kr
42 210 kr
41 960 kr
42 890 kr
506 520 kr
503 520 kr
514 680 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 265 kr
42 210 kr
41 960 kr
42 890 kr
506 520 kr
503 520 kr
514 680 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 266 kr
42 390 kr
42 080 kr
43 150 kr
508 680 kr
504 960 kr
517 800 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 266 kr
42 410 kr
42 100 kr
43 160 kr
508 920 kr
505 200 kr
517 920 kr
Grunnskolelærer
Deltid
Privat
2 072 personer
1 534 personer
538 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 260 kr
41 560 kr
41 380 kr
42 050 kr
498 720 kr
496 560 kr
504 600 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 260 kr
41 560 kr
41 380 kr
42 050 kr
498 720 kr
496 560 kr
504 600 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
42 000 kr
41 660 kr
43 130 kr
504 000 kr
499 920 kr
517 560 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
42 010 kr
41 670 kr
43 130 kr
504 120 kr
500 040 kr
517 560 kr
Grunnskolelærer
Heltid
Privat
2 196 personer
1 499 personer
697 personer
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 265 kr
42 440 kr
42 280 kr
42 970 kr
509 280 kr
507 360 kr
515 640 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 265 kr
42 440 kr
42 280 kr
42 970 kr
509 280 kr
507 360 kr
515 640 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 266 kr
42 590 kr
42 320 kr
43 160 kr
511 080 kr
507 840 kr
517 920 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 266 kr
42 610 kr
42 340 kr
43 180 kr
511 320 kr
508 080 kr
518 160 kr
Grunnskolelærer
Alle sektorer
79 218 personer
59 348 personer
19 870 personer
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca 280 kr
45 170 kr
45 100 kr
45 370 kr
542 040 kr
541 200 kr
544 440 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca 280 kr
45 170 kr
45 100 kr
45 370 kr
542 040 kr
541 200 kr
544 440 kr
Ca 275 kr
Ca 274 kr
Ca 278 kr
44 590 kr
44 440 kr
45 070 kr
535 080 kr
533 280 kr
540 840 kr
Ca 275 kr
Ca 274 kr
Ca 278 kr
44 750 kr
44 570 kr
45 330 kr
537 000 kr
534 840 kr
543 960 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Alle sektorer
543 personer
396 personer
147 personer
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 313 kr
43 140 kr
41 600 kr
50 640 kr
517 680 kr
499 200 kr
607 680 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 313 kr
43 140 kr
41 600 kr
50 640 kr
517 680 kr
499 200 kr
607 680 kr
Ca 279 kr
Ca 270 kr
Ca 304 kr
45 140 kr
43 730 kr
49 170 kr
541 680 kr
524 760 kr
590 040 kr
Ca 279 kr
Ca 270 kr
Ca 304 kr
45 210 kr
43 800 kr
49 260 kr
542 520 kr
525 600 kr
591 120 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Alle sektorer
2 261 personer
1 504 personer
757 personer
Ca 319 kr
Ca 311 kr
Ca 330 kr
51 750 kr
50 400 kr
53 510 kr
621 000 kr
604 800 kr
642 120 kr
Ca 319 kr
Ca 311 kr
Ca 330 kr
51 750 kr
50 400 kr
53 510 kr
621 000 kr
604 800 kr
642 120 kr
Ca 308 kr
Ca 301 kr
Ca 322 kr
49 930 kr
48 790 kr
52 190 kr
599 160 kr
585 480 kr
626 280 kr
Ca 308 kr
Ca 301 kr
Ca 322 kr
50 210 kr
49 040 kr
52 530 kr
602 520 kr
588 480 kr
630 360 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Kommunal
1 559 personer
1 058 personer
501 personer
Ca 333 kr
Ca 329 kr
Ca 340 kr
53 930 kr
53 340 kr
55 010 kr
647 160 kr
640 080 kr
660 120 kr
Ca 333 kr
Ca 329 kr
Ca 340 kr
53 930 kr
53 340 kr
55 010 kr
647 160 kr
640 080 kr
660 120 kr
Ca 323 kr
Ca 318 kr
Ca 334 kr
52 370 kr
51 540 kr
54 060 kr
628 440 kr
618 480 kr
648 720 kr
Ca 323 kr
Ca 318 kr
Ca 334 kr
52 560 kr
51 680 kr
54 350 kr
630 720 kr
620 160 kr
652 200 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Kommunal
249 personer
189 personer
Ca 296 kr
Ca 275 kr
Ca
48 010 kr
44 480 kr
576 120 kr
533 760 kr
Ca 296 kr
Ca 275 kr
Ca
48 010 kr
44 480 kr
576 120 kr
533 760 kr
Ca 290 kr
Ca 283 kr
Ca
47 040 kr
45 810 kr
564 480 kr
549 720 kr
Ca 290 kr
Ca 283 kr
Ca
47 140 kr
45 890 kr
565 680 kr
550 680 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Kommunal
1 310 personer
869 personer
441 personer
Ca 335 kr
Ca 332 kr
Ca 341 kr
54 220 kr
53 730 kr
55 220 kr
650 640 kr
644 760 kr
662 640 kr
Ca 335 kr
Ca 332 kr
Ca 341 kr
54 220 kr
53 730 kr
55 220 kr
650 640 kr
644 760 kr
662 640 kr
Ca 327 kr
Ca 322 kr
Ca 335 kr
52 910 kr
52 180 kr
54 340 kr
634 920 kr
626 160 kr
652 080 kr
Ca 327 kr
Ca 322 kr
Ca 335 kr
53 110 kr
52 320 kr
54 640 kr
637 320 kr
627 840 kr
655 680 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Privat
1 100 personer
741 personer
359 personer
Ca 267 kr
Ca 259 kr
Ca 296 kr
43 330 kr
42 000 kr
47 900 kr
519 960 kr
504 000 kr
574 800 kr
Ca 267 kr
Ca 259 kr
Ca 296 kr
43 330 kr
42 000 kr
47 900 kr
519 960 kr
504 000 kr
574 800 kr
Ca 281 kr
Ca 269 kr
Ca 305 kr
45 540 kr
43 630 kr
49 480 kr
546 480 kr
523 560 kr
593 760 kr
Ca 281 kr
Ca 269 kr
Ca 305 kr
45 880 kr
43 970 kr
49 820 kr
550 560 kr
527 640 kr
597 840 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Privat
269 personer
192 personer
Ca 260 kr
Ca 253 kr
Ca
42 140 kr
40 980 kr
505 680 kr
491 760 kr
Ca 260 kr
Ca 253 kr
Ca
42 140 kr
40 980 kr
505 680 kr
491 760 kr
Ca 273 kr
Ca 262 kr
Ca
44 230 kr
42 440 kr
530 760 kr
509 280 kr
Ca 273 kr
Ca 262 kr
Ca
44 270 kr
42 490 kr
531 240 kr
509 880 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Privat
831 personer
549 personer
282 personer
Ca 269 kr
Ca 260 kr
Ca 297 kr
43 500 kr
42 080 kr
48 080 kr
522 000 kr
504 960 kr
576 960 kr
Ca 269 kr
Ca 260 kr
Ca 297 kr
43 500 kr
42 080 kr
48 080 kr
522 000 kr
504 960 kr
576 960 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca 305 kr
45 760 kr
43 860 kr
49 460 kr
549 120 kr
526 320 kr
593 520 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca 305 kr
46 150 kr
44 250 kr
49 840 kr
553 800 kr
531 000 kr
598 080 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Statlig
145 personer
101 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca
45 380 kr
45 330 kr
544 560 kr
543 960 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca
45 380 kr
45 330 kr
544 560 kr
543 960 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 160 kr
45 050 kr
541 920 kr
540 600 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 600 kr
45 440 kr
547 200 kr
545 280 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Statlig
120 personer
Ca 290 kr
Ca
Ca
46 920 kr
563 040 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
46 920 kr
563 040 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 160 kr
553 920 kr
Ca 285 kr
Ca
Ca
46 650 kr
559 800 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Alle sektorer
2 804 personer
1 900 personer
904 personer
Ca 316 kr
Ca 306 kr
Ca 329 kr
51 250 kr
49 580 kr
53 290 kr
615 000 kr
594 960 kr
639 480 kr
Ca 316 kr
Ca 306 kr
Ca 329 kr
51 250 kr
49 580 kr
53 290 kr
615 000 kr
594 960 kr
639 480 kr
Ca 305 kr
Ca 297 kr
Ca 320 kr
49 380 kr
48 160 kr
51 910 kr
592 560 kr
577 920 kr
622 920 kr
Ca 305 kr
Ca 297 kr
Ca 320 kr
49 640 kr
48 390 kr
52 230 kr
595 680 kr
580 680 kr
626 760 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Alle sektorer
694 personer
663 personer
Ca 267 kr
Ca 268 kr
Ca
43 260 kr
43 340 kr
519 120 kr
520 080 kr
Ca 267 kr
Ca 268 kr
Ca
43 260 kr
43 340 kr
519 120 kr
520 080 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 480 kr
43 430 kr
521 760 kr
521 160 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 530 kr
43 480 kr
522 360 kr
521 760 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Alle sektorer
1 881 personer
1 700 personer
181 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 280 kr
44 160 kr
44 000 kr
45 330 kr
529 920 kr
528 000 kr
543 960 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 280 kr
44 160 kr
44 000 kr
45 330 kr
529 920 kr
528 000 kr
543 960 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 281 kr
44 340 kr
44 220 kr
45 460 kr
532 080 kr
530 640 kr
545 520 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 281 kr
44 400 kr
44 290 kr
45 480 kr
532 800 kr
531 480 kr
545 760 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Kommunal
1 662 personer
1 597 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca
43 260 kr
43 250 kr
519 120 kr
519 000 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca
43 260 kr
43 250 kr
519 120 kr
519 000 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 450 kr
43 350 kr
521 400 kr
520 200 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 510 kr
43 410 kr
522 120 kr
520 920 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Kommunal
502 personer
493 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 040 kr
43 040 kr
516 480 kr
516 480 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 040 kr
43 040 kr
516 480 kr
516 480 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 460 kr
43 410 kr
521 520 kr
520 920 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca
43 510 kr
43 460 kr
522 120 kr
521 520 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Kommunal
1 160 personer
1 104 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca
43 290 kr
43 260 kr
519 480 kr
519 120 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca
43 290 kr
43 260 kr
519 480 kr
519 120 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 450 kr
43 330 kr
521 400 kr
519 960 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 520 kr
43 400 kr
522 240 kr
520 800 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Privat
272 personer
220 personer
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca
41 380 kr
40 940 kr
496 560 kr
491 280 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca
41 380 kr
40 940 kr
496 560 kr
491 280 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca
41 610 kr
41 320 kr
499 320 kr
495 840 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca
41 710 kr
41 440 kr
500 520 kr
497 280 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Privat
116 personer
Ca 255 kr
Ca
Ca
41 380 kr
496 560 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca
41 380 kr
496 560 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 720 kr
500 640 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 800 kr
501 600 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Privat
156 personer
123 personer
Ca 255 kr
Ca 252 kr
Ca
41 370 kr
40 830 kr
496 440 kr
489 960 kr
Ca 255 kr
Ca 252 kr
Ca
41 370 kr
40 830 kr
496 440 kr
489 960 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca
41 570 kr
41 270 kr
498 840 kr
495 240 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca
41 680 kr
41 400 kr
500 160 kr
496 800 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Statlig
641 personer
546 personer
Ca 286 kr
Ca 286 kr
Ca
46 380 kr
46 380 kr
556 560 kr
556 560 kr
Ca 286 kr
Ca 286 kr
Ca
46 380 kr
46 380 kr
556 560 kr
556 560 kr
Ca 289 kr
Ca 290 kr
Ca
46 870 kr
46 970 kr
562 440 kr
563 640 kr
Ca 289 kr
Ca 290 kr
Ca
46 920 kr
47 020 kr
563 040 kr
564 240 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Statlig
565 personer
473 personer
Ca 286 kr
Ca 286 kr
Ca
46 400 kr
46 370 kr
556 800 kr
556 440 kr
Ca 286 kr
Ca 286 kr
Ca
46 400 kr
46 370 kr
556 800 kr
556 440 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca
46 930 kr
47 050 kr
563 160 kr
564 600 kr
Ca 290 kr
Ca 290 kr
Ca
46 980 kr
47 110 kr
563 760 kr
565 320 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Alle sektorer
2 575 personer
2 363 personer
212 personer
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 280 kr
43 950 kr
43 800 kr
45 330 kr
527 400 kr
525 600 kr
543 960 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca 280 kr
43 950 kr
43 800 kr
45 330 kr
527 400 kr
525 600 kr
543 960 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 280 kr
44 190 kr
44 070 kr
45 390 kr
530 280 kr
528 840 kr
544 680 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 280 kr
44 250 kr
44 140 kr
45 410 kr
531 000 kr
529 680 kr
544 920 kr
Lærer
Deltid
Alle sektorer
1 135 personer
577 personer
558 personer
Ca 255 kr
Ca 245 kr
Ca 265 kr
41 250 kr
39 750 kr
42 930 kr
495 000 kr
477 000 kr
515 160 kr
Ca 255 kr
Ca 245 kr
Ca 265 kr
41 250 kr
39 750 kr
42 930 kr
495 000 kr
477 000 kr
515 160 kr
Ca 272 kr
Ca 257 kr
Ca 291 kr
44 110 kr
41 570 kr
47 100 kr
529 320 kr
498 840 kr
565 200 kr
Ca 272 kr
Ca 257 kr
Ca 291 kr
44 170 kr
41 600 kr
47 200 kr
530 040 kr
499 200 kr
566 400 kr
Lærer
Heltid
Alle sektorer
1 493 personer
662 personer
831 personer
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 281 kr
44 800 kr
43 610 kr
45 510 kr
537 600 kr
523 320 kr
546 120 kr
Ca 277 kr
Ca 269 kr
Ca 281 kr
44 800 kr
43 610 kr
45 510 kr
537 600 kr
523 320 kr
546 120 kr
Ca 295 kr
Ca 274 kr
Ca 312 kr
47 750 kr
44 340 kr
50 470 kr
573 000 kr
532 080 kr
605 640 kr
Ca 295 kr
Ca 274 kr
Ca 312 kr
48 270 kr
44 470 kr
51 310 kr
579 240 kr
533 640 kr
615 720 kr
Lærer
Kommunal
214 personer
156 personer
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca
39 190 kr
39 110 kr
470 280 kr
469 320 kr
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca
39 190 kr
39 110 kr
470 280 kr
469 320 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca
39 400 kr
39 600 kr
472 800 kr
475 200 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca
39 820 kr
39 810 kr
477 840 kr
477 720 kr
Lærer
Heltid
Kommunal
129 personer
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 750 kr
477 000 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 750 kr
477 000 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 160 kr
481 920 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 690 kr
488 280 kr
Lærer
Privat
2 084 personer
829 personer
1 255 personer
Ca 272 kr
Ca 259 kr
Ca 282 kr
44 020 kr
41 900 kr
45 630 kr
528 240 kr
502 800 kr
547 560 kr
Ca 272 kr
Ca 259 kr
Ca 282 kr
44 020 kr
41 900 kr
45 630 kr
528 240 kr
502 800 kr
547 560 kr
Ca 295 kr
Ca 267 kr
Ca 312 kr
47 820 kr
43 240 kr
50 620 kr
573 840 kr
518 880 kr
607 440 kr
Ca 295 kr
Ca 267 kr
Ca 312 kr
48 250 kr
43 300 kr
51 280 kr
579 000 kr
519 600 kr
615 360 kr
Lærer
Deltid
Privat
929 personer
425 personer
504 personer
Ca 262 kr
Ca 255 kr
Ca 275 kr
42 400 kr
41 340 kr
44 490 kr
508 800 kr
496 080 kr
533 880 kr
Ca 262 kr
Ca 255 kr
Ca 275 kr
42 400 kr
41 340 kr
44 490 kr
508 800 kr
496 080 kr
533 880 kr
Ca 283 kr
Ca 266 kr
Ca 299 kr
45 850 kr
43 060 kr
48 400 kr
550 200 kr
516 720 kr
580 800 kr
Ca 283 kr
Ca 266 kr
Ca 299 kr
45 910 kr
43 100 kr
48 480 kr
550 920 kr
517 200 kr
581 760 kr
Lærer
Heltid
Privat
1 155 personer
404 personer
751 personer
Ca 275 kr
Ca 260 kr
Ca 283 kr
44 480 kr
42 120 kr
45 830 kr
533 760 kr
505 440 kr
549 960 kr
Ca 275 kr
Ca 260 kr
Ca 283 kr
44 480 kr
42 120 kr
45 830 kr
533 760 kr
505 440 kr
549 960 kr
Ca 299 kr
Ca 267 kr
Ca 316 kr
48 410 kr
43 310 kr
51 150 kr
580 920 kr
519 720 kr
613 800 kr
Ca 299 kr
Ca 267 kr
Ca 316 kr
48 950 kr
43 370 kr
51 950 kr
587 400 kr
520 440 kr
623 400 kr
Lærer
Statlig
330 personer
254 personer
Ca 293 kr
Ca 298 kr
Ca
47 500 kr
48 210 kr
570 000 kr
578 520 kr
Ca 293 kr
Ca 298 kr
Ca
47 500 kr
48 210 kr
570 000 kr
578 520 kr
Ca 289 kr
Ca 291 kr
Ca
46 740 kr
47 100 kr
560 880 kr
565 200 kr
Ca 289 kr
Ca 291 kr
Ca
47 080 kr
47 280 kr
564 960 kr
567 360 kr
Lærer
Deltid
Statlig
121 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 890 kr
418 680 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 890 kr
418 680 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca
38 260 kr
459 120 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca
38 290 kr
459 480 kr
Lærer
Heltid
Statlig
209 personer
168 personer
Ca 301 kr
Ca 304 kr
Ca
48 840 kr
49 170 kr
586 080 kr
590 040 kr
Ca 301 kr
Ca 304 kr
Ca
48 840 kr
49 170 kr
586 080 kr
590 040 kr
Ca 301 kr
Ca 302 kr
Ca
48 780 kr
48 980 kr
585 360 kr
587 760 kr
Ca 301 kr
Ca 302 kr
Ca
49 190 kr
49 200 kr
590 280 kr
590 400 kr
Lærer
Alle sektorer
2 628 personer
1 239 personer
1 389 personer
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca 279 kr
43 920 kr
42 860 kr
45 130 kr
527 040 kr
514 320 kr
541 560 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca 279 kr
43 920 kr
42 860 kr
45 130 kr
527 040 kr
514 320 kr
541 560 kr
Ca 290 kr
Ca 269 kr
Ca 307 kr
46 920 kr
43 610 kr
49 800 kr
563 040 kr
523 320 kr
597 600 kr
Ca 290 kr
Ca 269 kr
Ca 307 kr
47 340 kr
43 720 kr
50 490 kr
568 080 kr
524 640 kr
605 880 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Nyttige lenker

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

Ein spesial­pedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.