Pedagog underviser voksne elever i klasserom
Yrkesskildring

­Pedagog

favoritt ikon

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærarutdanninga, barnevernsutdanninga eller som eige fag på universitetet.

Som pedagog har du kunnskap om oppseding, undervising, leik, læring og utvikling. Du veit mykje om korleis læring går føre seg, og alt du må ta omsyn til for at barns utvikling skal bli best mogleg. 

Kvar arbeider pedagogar?

Pedagogar  arbeidar i heile utdanningssystemet, frå barnehage til høgare utdanning. Pedagogar arbeidar og i barnevernet, eller som kurshaldarar eller liknande. Nokon pedagogar  arbeidar i staten, fylkeskommunen eller kommunen, for eksempel i kultursektoren eller ulike rådgivingstenester. 

Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til arbeidar innan kartleggings- og forskingsarbeid. Aktuelle arbeidsplassar er for eksempel innanfor utdanningssystemet, forskingsinstitusjonar, høgskolar eller universitet.

Personlege eigenskapar

Ein pedagog har gode evner til å kommunisere, og har kjennskap til korleis  menneske lærer og utviklar seg. Evne til samarbeid og forståing er eigenskapar pedagogar drar nytte av. Du bør vere glad i å omgåst med menneske og like å støtte menneske i utvikling. 

Utdanning

Det er fleire utdanningsløp som leder til tittelen pedagog. Du kan ta pedagogikkutdanning på universitet eller høgskolar (sjå nedanfor), men for eksempel lærarar, barnehagelærarar og barnevernspedagogar som har hatt pedagogikk som ein del av utdanninga kan også kalle seg pedagogar. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar pedagogikkutdanna som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Alle sektorer
23 185 personer
11 581 personer
11 604 personer
Ca 311 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 430 kr
49 020 kr
52 280 kr
605 160 kr
588 240 kr
627 360 kr
Ca 311 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 430 kr
49 020 kr
52 280 kr
605 160 kr
588 240 kr
627 360 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
52 150 kr
50 200 kr
54 100 kr
625 800 kr
602 400 kr
649 200 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 334 kr
52 460 kr
50 510 kr
54 410 kr
629 520 kr
606 120 kr
652 920 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Alle sektorer
11 789 personer
5 645 personer
6 144 personer
Ca 295 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 730 kr
46 440 kr
48 630 kr
572 760 kr
557 280 kr
583 560 kr
Ca 295 kr
Ca 287 kr
Ca 300 kr
47 730 kr
46 440 kr
48 630 kr
572 760 kr
557 280 kr
583 560 kr
Ca 295 kr
Ca 288 kr
Ca 302 kr
47 710 kr
46 610 kr
48 850 kr
572 520 kr
559 320 kr
586 200 kr
Ca 295 kr
Ca 288 kr
Ca 302 kr
47 780 kr
46 690 kr
48 900 kr
573 360 kr
560 280 kr
586 800 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Kommunal
125 personer
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 500 kr
582 000 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 500 kr
582 000 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 580 kr
594 960 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
50 080 kr
600 960 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Kommunal
667 personer
532 personer
135 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
35 420 kr
35 560 kr
34 990 kr
425 040 kr
426 720 kr
419 880 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
35 440 kr
35 580 kr
35 020 kr
425 280 kr
426 960 kr
420 240 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
38 400 kr
38 320 kr
38 680 kr
460 800 kr
459 840 kr
464 160 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
38 740 kr
38 610 kr
39 200 kr
464 880 kr
463 320 kr
470 400 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Privat
1 752 personer
932 personer
820 personer
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 329 kr
50 000 kr
48 660 kr
53 350 kr
600 000 kr
583 920 kr
640 200 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 329 kr
50 000 kr
48 660 kr
53 350 kr
600 000 kr
583 920 kr
640 200 kr
Ca 328 kr
Ca 308 kr
Ca 351 kr
53 130 kr
49 930 kr
56 790 kr
637 560 kr
599 160 kr
681 480 kr
Ca 328 kr
Ca 308 kr
Ca 351 kr
53 270 kr
50 070 kr
56 940 kr
639 240 kr
600 840 kr
683 280 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Privat
1 544 personer
804 personer
740 personer
Ca 256 kr
Ca 260 kr
Ca 248 kr
41 510 kr
42 060 kr
40 200 kr
498 120 kr
504 720 kr
482 400 kr
Ca 256 kr
Ca 260 kr
Ca 248 kr
41 510 kr
42 060 kr
40 200 kr
498 120 kr
504 720 kr
482 400 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 620 kr
42 940 kr
44 400 kr
523 440 kr
515 280 kr
532 800 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 750 kr
43 070 kr
44 530 kr
525 000 kr
516 840 kr
534 360 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Statlig
21 308 personer
10 576 personer
10 732 personer
Ca 311 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 430 kr
49 140 kr
52 280 kr
605 160 kr
589 680 kr
627 360 kr
Ca 311 kr
Ca 303 kr
Ca 323 kr
50 430 kr
49 140 kr
52 280 kr
605 160 kr
589 680 kr
627 360 kr
Ca 321 kr
Ca 310 kr
Ca 333 kr
52 080 kr
50 230 kr
53 910 kr
624 960 kr
602 760 kr
646 920 kr
Ca 321 kr
Ca 310 kr
Ca 333 kr
52 400 kr
50 560 kr
54 230 kr
628 800 kr
606 720 kr
650 760 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Statlig
9 578 personer
4 309 personer
5 269 personer
Ca 304 kr
Ca 300 kr
Ca 309 kr
49 170 kr
48 580 kr
49 980 kr
590 040 kr
582 960 kr
599 760 kr
Ca 304 kr
Ca 300 kr
Ca 309 kr
49 170 kr
48 580 kr
49 980 kr
590 040 kr
582 960 kr
599 760 kr
Ca 304 kr
Ca 299 kr
Ca 309 kr
49 250 kr
48 460 kr
49 990 kr
591 000 kr
581 520 kr
599 880 kr
Ca 304 kr
Ca 299 kr
Ca 309 kr
49 290 kr
48 510 kr
50 020 kr
591 480 kr
582 120 kr
600 240 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Alle sektorer
485 personer
218 personer
267 personer
Ca 288 kr
Ca 290 kr
Ca 286 kr
46 580 kr
46 940 kr
46 390 kr
558 960 kr
563 280 kr
556 680 kr
Ca 288 kr
Ca 290 kr
Ca 286 kr
46 580 kr
46 940 kr
46 390 kr
558 960 kr
563 280 kr
556 680 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
46 350 kr
46 160 kr
46 510 kr
556 200 kr
553 920 kr
558 120 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
46 850 kr
46 410 kr
47 220 kr
562 200 kr
556 920 kr
566 640 kr
Yrkesfaglærer
Deltid
Alle sektorer
326 personer
172 personer
154 personer
Ca 276 kr
Ca 277 kr
Ca 275 kr
44 660 kr
44 890 kr
44 510 kr
535 920 kr
538 680 kr
534 120 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
Ca 275 kr
44 660 kr
44 890 kr
44 510 kr
535 920 kr
538 680 kr
534 120 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
Ca 282 kr
46 170 kr
46 520 kr
45 740 kr
554 040 kr
558 240 kr
548 880 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
Ca 282 kr
46 230 kr
46 580 kr
45 800 kr
554 760 kr
558 960 kr
549 600 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Kommunal
258 personer
126 personer
132 personer
Ca 288 kr
Ca 294 kr
Ca 286 kr
46 670 kr
47 700 kr
46 390 kr
560 040 kr
572 400 kr
556 680 kr
Ca 288 kr
Ca 294 kr
Ca 286 kr
46 670 kr
47 700 kr
46 760 kr
560 040 kr
572 400 kr
561 120 kr
Ca 286 kr
Ca 287 kr
Ca 285 kr
46 290 kr
46 440 kr
46 150 kr
555 480 kr
557 280 kr
553 800 kr
Ca 286 kr
Ca 287 kr
Ca 285 kr
47 060 kr
46 810 kr
47 290 kr
564 720 kr
561 720 kr
567 480 kr
Yrkesfaglærer
Heltid
Privat
212 personer
125 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca 283 kr
46 380 kr
45 860 kr
556 560 kr
550 320 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca 283 kr
46 380 kr
45 860 kr
556 560 kr
550 320 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 285 kr
46 000 kr
46 180 kr
552 000 kr
554 160 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 285 kr
46 190 kr
46 450 kr
554 280 kr
557 400 kr
Yrkesfaglærer
Deltid
Privat
209 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 170 kr
530 040 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca
44 170 kr
530 040 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca
44 990 kr
539 880 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca
45 020 kr
540 240 kr
Lektor (videregående skole)
Heltid
Alle sektorer
20 493 personer
10 984 personer
9 509 personer
Ca 307 kr
Ca 308 kr
Ca 307 kr
49 790 kr
49 850 kr
49 750 kr
597 480 kr
598 200 kr
597 000 kr
Ca 307 kr
Ca 308 kr
Ca 307 kr
49 790 kr
49 850 kr
49 860 kr
597 480 kr
598 200 kr
598 320 kr
Ca 307 kr
Ca 307 kr
Ca 308 kr
49 740 kr
49 660 kr
49 820 kr
596 880 kr
595 920 kr
597 840 kr
Ca 307 kr
Ca 307 kr
Ca 308 kr
50 680 kr
50 370 kr
51 030 kr
608 160 kr
604 440 kr
612 360 kr
Lektor (videregående skole)
Deltid
Alle sektorer
6 830 personer
4 153 personer
2 677 personer
Ca 299 kr
Ca 299 kr
Ca 299 kr
48 450 kr
48 470 kr
48 400 kr
581 400 kr
581 640 kr
580 800 kr
Ca 299 kr
Ca 299 kr
Ca 299 kr
48 450 kr
48 470 kr
48 400 kr
581 400 kr
581 640 kr
580 800 kr
Ca 307 kr
Ca 305 kr
Ca 310 kr
49 730 kr
49 480 kr
50 150 kr
596 760 kr
593 760 kr
601 800 kr
Ca 307 kr
Ca 305 kr
Ca 310 kr
49 860 kr
49 580 kr
50 330 kr
598 320 kr
594 960 kr
603 960 kr
Lektor (videregående skole)
Heltid
Kommunal
18 986 personer
10 235 personer
8 751 personer
Ca 307 kr
Ca 308 kr
Ca 307 kr
49 800 kr
49 880 kr
49 740 kr
597 600 kr
598 560 kr
596 880 kr
Ca 307 kr
Ca 308 kr
Ca 307 kr
49 800 kr
49 880 kr
49 980 kr
597 600 kr
598 560 kr
599 760 kr
Ca 307 kr
Ca 306 kr
Ca 307 kr
49 690 kr
49 630 kr
49 760 kr
596 280 kr
595 560 kr
597 120 kr
Ca 307 kr
Ca 306 kr
Ca 307 kr
50 700 kr
50 390 kr
51 060 kr
608 400 kr
604 680 kr
612 720 kr
Lektor (videregående skole)
Deltid
Kommunal
5 319 personer
3 283 personer
2 036 personer
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
48 630 kr
48 640 kr
48 550 kr
583 560 kr
583 680 kr
582 600 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
48 630 kr
48 640 kr
48 550 kr
583 560 kr
583 680 kr
582 600 kr
Ca 307 kr
Ca 305 kr
Ca 309 kr
49 700 kr
49 480 kr
50 100 kr
596 400 kr
593 760 kr
601 200 kr
Ca 307 kr
Ca 305 kr
Ca 309 kr
49 850 kr
49 590 kr
50 330 kr
598 200 kr
595 080 kr
603 960 kr
Lektor (videregående skole)
Heltid
Privat
1 423 personer
689 personer
734 personer
Ca 307 kr
Ca 305 kr
Ca 308 kr
49 700 kr
49 450 kr
49 820 kr
596 400 kr
593 400 kr
597 840 kr
Ca 307 kr
Ca 305 kr
Ca 308 kr
49 700 kr
49 450 kr
49 820 kr
596 400 kr
593 400 kr
597 840 kr
Ca 311 kr
Ca 309 kr
Ca 312 kr
50 340 kr
50 080 kr
50 590 kr
604 080 kr
600 960 kr
607 080 kr
Ca 311 kr
Ca 309 kr
Ca 312 kr
50 440 kr
50 150 kr
50 730 kr
605 280 kr
601 800 kr
608 760 kr
Lektor (videregående skole)
Deltid
Privat
1 486 personer
851 personer
635 personer
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca 295 kr
47 760 kr
47 590 kr
47 830 kr
573 120 kr
571 080 kr
573 960 kr
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca 295 kr
47 760 kr
47 590 kr
47 830 kr
573 120 kr
571 080 kr
573 960 kr
Ca 307 kr
Ca 305 kr
Ca 310 kr
49 750 kr
49 440 kr
50 210 kr
597 000 kr
593 280 kr
602 520 kr
Ca 307 kr
Ca 305 kr
Ca 310 kr
49 780 kr
49 470 kr
50 250 kr
597 360 kr
593 640 kr
603 000 kr
Grunnskolelærer
Heltid
Alle sektorer
61 257 personer
45 423 personer
15 834 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 291 kr
46 850 kr
46 780 kr
47 080 kr
562 200 kr
561 360 kr
564 960 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 291 kr
46 850 kr
46 780 kr
47 080 kr
562 200 kr
561 360 kr
564 960 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 289 kr
46 310 kr
46 110 kr
46 890 kr
555 720 kr
553 320 kr
562 680 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 289 kr
46 500 kr
46 270 kr
47 180 kr
558 000 kr
555 240 kr
566 160 kr
Grunnskolelærer
Deltid
Alle sektorer
18 678 personer
14 419 personer
4 259 personer
Ca 282 kr
Ca 284 kr
Ca 279 kr
45 760 kr
45 930 kr
45 120 kr
549 120 kr
551 160 kr
541 440 kr
Ca 282 kr
Ca 284 kr
Ca 279 kr
45 760 kr
45 930 kr
45 120 kr
549 120 kr
551 160 kr
541 440 kr
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca 280 kr
45 650 kr
45 730 kr
45 320 kr
547 800 kr
548 760 kr
543 840 kr
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca 280 kr
45 700 kr
45 770 kr
45 390 kr
548 400 kr
549 240 kr
544 680 kr
Grunnskolelærer
Heltid
Kommunal
58 832 personer
43 729 personer
15 103 personer
Ca 290 kr
Ca 289 kr
Ca 291 kr
46 930 kr
46 850 kr
47 150 kr
563 160 kr
562 200 kr
565 800 kr
Ca 290 kr
Ca 289 kr
Ca 291 kr
46 930 kr
46 850 kr
47 150 kr
563 160 kr
562 200 kr
565 800 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 290 kr
46 400 kr
46 190 kr
46 980 kr
556 800 kr
554 280 kr
563 760 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 290 kr
46 600 kr
46 360 kr
47 280 kr
559 200 kr
556 320 kr
567 360 kr
Grunnskolelærer
Deltid
Kommunal
16 660 personer
12 906 personer
3 754 personer
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca 280 kr
46 110 kr
46 250 kr
45 360 kr
553 320 kr
555 000 kr
544 320 kr
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca 280 kr
46 110 kr
46 250 kr
45 360 kr
553 320 kr
555 000 kr
544 320 kr
Ca 283 kr
Ca 284 kr
Ca 281 kr
45 920 kr
46 020 kr
45 520 kr
551 040 kr
552 240 kr
546 240 kr
Ca 283 kr
Ca 284 kr
Ca 281 kr
45 970 kr
46 060 kr
45 600 kr
551 640 kr
552 720 kr
547 200 kr
Grunnskolelærer
Heltid
Privat
2 380 personer
1 659 personer
721 personer
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 277 kr
44 330 kr
44 170 kr
44 880 kr
531 960 kr
530 040 kr
538 560 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 277 kr
44 330 kr
44 170 kr
44 880 kr
531 960 kr
530 040 kr
538 560 kr
Ca 274 kr
Ca 272 kr
Ca 277 kr
44 310 kr
44 030 kr
44 950 kr
531 720 kr
528 360 kr
539 400 kr
Ca 274 kr
Ca 272 kr
Ca 277 kr
44 330 kr
44 050 kr
44 980 kr
531 960 kr
528 600 kr
539 760 kr
Grunnskolelærer
Deltid
Privat
2 012 personer
1 508 personer
504 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 261 kr
43 310 kr
43 330 kr
42 330 kr
519 720 kr
519 960 kr
507 960 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 261 kr
43 310 kr
43 330 kr
42 330 kr
519 720 kr
519 960 kr
507 960 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca 270 kr
43 360 kr
43 250 kr
43 750 kr
520 320 kr
519 000 kr
525 000 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca 270 kr
43 370 kr
43 260 kr
43 760 kr
520 440 kr
519 120 kr
525 120 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Alle sektorer
2 297 personer
1 531 personer
766 personer
Ca 330 kr
Ca 323 kr
Ca 340 kr
53 420 kr
52 310 kr
55 080 kr
641 040 kr
627 720 kr
660 960 kr
Ca 330 kr
Ca 323 kr
Ca 340 kr
53 420 kr
52 310 kr
55 080 kr
641 040 kr
627 720 kr
660 960 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
Ca 332 kr
51 430 kr
50 220 kr
53 860 kr
617 160 kr
602 640 kr
646 320 kr
Ca 317 kr
Ca 310 kr
Ca 332 kr
51 700 kr
50 490 kr
54 120 kr
620 400 kr
605 880 kr
649 440 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Alle sektorer
543 personer
390 personer
153 personer
Ca 273 kr
Ca 265 kr
Ca 318 kr
44 170 kr
42 920 kr
51 540 kr
530 040 kr
515 040 kr
618 480 kr
Ca 273 kr
Ca 265 kr
Ca 318 kr
44 170 kr
42 920 kr
51 540 kr
530 040 kr
515 040 kr
618 480 kr
Ca 285 kr
Ca 277 kr
Ca 308 kr
46 240 kr
44 910 kr
49 910 kr
554 880 kr
538 920 kr
598 920 kr
Ca 285 kr
Ca 277 kr
Ca 308 kr
46 300 kr
44 940 kr
50 060 kr
555 600 kr
539 280 kr
600 720 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Kommunal
1 344 personer
891 personer
453 personer
Ca 344 kr
Ca 341 kr
Ca 348 kr
55 730 kr
55 310 kr
56 370 kr
668 760 kr
663 720 kr
676 440 kr
Ca 344 kr
Ca 341 kr
Ca 348 kr
55 730 kr
55 310 kr
56 370 kr
668 760 kr
663 720 kr
676 440 kr
Ca 335 kr
Ca 330 kr
Ca 346 kr
54 340 kr
53 500 kr
55 990 kr
652 080 kr
642 000 kr
671 880 kr
Ca 335 kr
Ca 330 kr
Ca 346 kr
54 530 kr
53 660 kr
56 240 kr
654 360 kr
643 920 kr
674 880 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Kommunal
248 personer
179 personer
Ca 289 kr
Ca 279 kr
Ca
46 830 kr
45 190 kr
561 960 kr
542 280 kr
Ca 289 kr
Ca 279 kr
Ca
46 830 kr
45 190 kr
561 960 kr
542 280 kr
Ca 296 kr
Ca 288 kr
Ca
47 930 kr
46 620 kr
575 160 kr
559 440 kr
Ca 296 kr
Ca 288 kr
Ca
48 030 kr
46 660 kr
576 360 kr
559 920 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Privat
846 personer
558 personer
288 personer
Ca 279 kr
Ca 269 kr
Ca 300 kr
45 150 kr
43 640 kr
48 600 kr
541 800 kr
523 680 kr
583 200 kr
Ca 279 kr
Ca 269 kr
Ca 300 kr
45 150 kr
43 640 kr
48 600 kr
541 800 kr
523 680 kr
583 200 kr
Ca 292 kr
Ca 281 kr
Ca 314 kr
47 370 kr
45 530 kr
50 920 kr
568 440 kr
546 360 kr
611 040 kr
Ca 292 kr
Ca 281 kr
Ca 314 kr
47 750 kr
45 970 kr
51 190 kr
573 000 kr
551 640 kr
614 280 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Deltid
Privat
278 personer
200 personer
Ca 265 kr
Ca 259 kr
Ca
42 920 kr
41 960 kr
515 040 kr
503 520 kr
Ca 265 kr
Ca 259 kr
Ca
42 920 kr
41 960 kr
515 040 kr
503 520 kr
Ca 278 kr
Ca 270 kr
Ca
44 990 kr
43 680 kr
539 880 kr
524 160 kr
Ca 278 kr
Ca 270 kr
Ca
45 020 kr
43 710 kr
540 240 kr
524 520 kr
Undervisningsinspektør eller -konsulent
Heltid
Statlig
107 personer
Ca 290 kr
Ca
Ca
46 940 kr
563 280 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
46 940 kr
563 280 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 060 kr
564 720 kr
Ca 290 kr
Ca
Ca
47 490 kr
569 880 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Alle sektorer
1 993 personer
1 815 personer
178 personer
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 293 kr
45 420 kr
45 330 kr
47 480 kr
545 040 kr
543 960 kr
569 760 kr
Ca 280 kr
Ca 280 kr
Ca 293 kr
45 420 kr
45 330 kr
47 480 kr
545 040 kr
543 960 kr
569 760 kr
Ca 281 kr
Ca 281 kr
Ca 289 kr
45 580 kr
45 460 kr
46 880 kr
546 960 kr
545 520 kr
562 560 kr
Ca 281 kr
Ca 281 kr
Ca 289 kr
45 650 kr
45 530 kr
46 930 kr
547 800 kr
546 360 kr
563 160 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Alle sektorer
680 personer
638 personer
Ca 276 kr
Ca 276 kr
Ca
44 670 kr
44 770 kr
536 040 kr
537 240 kr
Ca 276 kr
Ca 276 kr
Ca
44 670 kr
44 770 kr
536 040 kr
537 240 kr
Ca 279 kr
Ca 279 kr
Ca
45 160 kr
45 140 kr
541 920 kr
541 680 kr
Ca 279 kr
Ca 279 kr
Ca
45 210 kr
45 190 kr
542 520 kr
542 280 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Kommunal
1 225 personer
1 166 personer
Ca 278 kr
Ca 277 kr
Ca
44 980 kr
44 930 kr
539 760 kr
539 160 kr
Ca 278 kr
Ca 277 kr
Ca
44 980 kr
44 930 kr
539 760 kr
539 160 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 150 kr
45 060 kr
541 800 kr
540 720 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 220 kr
45 130 kr
542 640 kr
541 560 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Kommunal
485 personer
473 personer
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca
44 630 kr
44 570 kr
535 560 kr
534 840 kr
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca
44 630 kr
44 570 kr
535 560 kr
534 840 kr
Ca 281 kr
Ca 280 kr
Ca
45 470 kr
45 340 kr
545 640 kr
544 080 kr
Ca 281 kr
Ca 280 kr
Ca
45 510 kr
45 380 kr
546 120 kr
544 560 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Privat
176 personer
148 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 140 kr
42 090 kr
505 680 kr
505 080 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 140 kr
42 090 kr
505 680 kr
505 080 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
42 020 kr
41 640 kr
504 240 kr
499 680 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca
42 140 kr
41 770 kr
505 680 kr
501 240 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Deltid
Privat
120 personer
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 000 kr
504 000 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 100 kr
505 200 kr
Spesiallærer / spesialpedagog
Heltid
Statlig
592 personer
501 personer
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca
47 730 kr
47 670 kr
572 760 kr
572 040 kr
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca
47 730 kr
47 670 kr
572 760 kr
572 040 kr
Ca 294 kr
Ca 293 kr
Ca
47 550 kr
47 520 kr
570 600 kr
570 240 kr
Ca 294 kr
Ca 293 kr
Ca
47 590 kr
47 570 kr
571 080 kr
570 840 kr
Lærer
Heltid
Alle sektorer
1 545 personer
662 personer
883 personer
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 288 kr
45 830 kr
44 620 kr
46 710 kr
549 960 kr
535 440 kr
560 520 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 288 kr
45 830 kr
44 620 kr
46 710 kr
549 960 kr
535 440 kr
560 520 kr
Ca 301 kr
Ca 283 kr
Ca 314 kr
48 740 kr
45 810 kr
50 930 kr
584 880 kr
549 720 kr
611 160 kr
Ca 301 kr
Ca 283 kr
Ca 314 kr
49 250 kr
45 960 kr
51 710 kr
591 000 kr
551 520 kr
620 520 kr
Lærer
Deltid
Alle sektorer
1 319 personer
681 personer
638 personer
Ca 264 kr
Ca 256 kr
Ca 279 kr
42 830 kr
41 460 kr
45 240 kr
513 960 kr
497 520 kr
542 880 kr
Ca 264 kr
Ca 256 kr
Ca 279 kr
42 830 kr
41 460 kr
45 240 kr
513 960 kr
497 520 kr
542 880 kr
Ca 279 kr
Ca 264 kr
Ca 298 kr
45 200 kr
42 700 kr
48 200 kr
542 400 kr
512 400 kr
578 400 kr
Ca 279 kr
Ca 264 kr
Ca 298 kr
45 340 kr
42 760 kr
48 420 kr
544 080 kr
513 120 kr
581 040 kr
Lærer
Heltid
Kommunal
137 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 530 kr
498 360 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca
41 530 kr
498 360 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 030 kr
504 360 kr
Ca 259 kr
Ca
Ca
42 360 kr
508 320 kr
Lærer
Heltid
Privat
1 202 personer
406 personer
796 personer
Ca 282 kr
Ca 267 kr
Ca 291 kr
45 670 kr
43 330 kr
47 110 kr
548 040 kr
519 960 kr
565 320 kr
Ca 282 kr
Ca 267 kr
Ca 291 kr
45 670 kr
43 330 kr
47 110 kr
548 040 kr
519 960 kr
565 320 kr
Ca 304 kr
Ca 276 kr
Ca 319 kr
49 320 kr
44 760 kr
51 640 kr
591 840 kr
537 120 kr
619 680 kr
Ca 304 kr
Ca 276 kr
Ca 319 kr
49 880 kr
44 890 kr
52 420 kr
598 560 kr
538 680 kr
629 040 kr
Lærer
Deltid
Privat
1 084 personer
512 personer
572 personer
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 293 kr
44 420 kr
42 130 kr
47 510 kr
533 040 kr
505 560 kr
570 120 kr
Ca 274 kr
Ca 260 kr
Ca 293 kr
44 420 kr
42 130 kr
47 510 kr
533 040 kr
505 560 kr
570 120 kr
Ca 289 kr
Ca 270 kr
Ca 307 kr
46 810 kr
43 730 kr
49 810 kr
561 720 kr
524 760 kr
597 720 kr
Ca 289 kr
Ca 270 kr
Ca 307 kr
46 960 kr
43 790 kr
50 040 kr
563 520 kr
525 480 kr
600 480 kr
Lærer
Heltid
Statlig
206 personer
165 personer
Ca 310 kr
Ca 315 kr
Ca
50 250 kr
50 980 kr
603 000 kr
611 760 kr
Ca 310 kr
Ca 315 kr
Ca
50 250 kr
50 980 kr
603 000 kr
611 760 kr
Ca 308 kr
Ca 311 kr
Ca
49 820 kr
50 340 kr
597 840 kr
604 080 kr
Ca 308 kr
Ca 311 kr
Ca
50 160 kr
50 560 kr
601 920 kr
606 720 kr
Lærer
Deltid
Statlig
114 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 560 kr
450 720 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca
37 560 kr
450 720 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 730 kr
476 760 kr
Ca 245 kr
Ca
Ca
39 840 kr
478 080 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Logoped hjelper mann.

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Barnehageassistent leser med barna.

Barnehage­assistent

Som barnehage­assistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Karriereveileder gir råd på tavle.

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.

Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Barnevernspedagog snakker med barn.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.