Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.
Yrkesskildring

Musikk­pedagog

favoritt ikon

Musikkpedagogen underviser i musikk. Som musikkpedagog må du ha ei evne til å inspirere og til å formidle vidare kunnskap.

Som musikkpedagog underviser du i musikk. Det kan vere undervising i forskjellige instrument og song, eller undervising i musikkteori og musikkhistorie.

Mykje av jobben går ut på å inspirere til musikkglede, særleg om du jobbar med barn. Du skal også lære bort grunnleggande ferdigheiter på eit instrument eller innan song. Underviser du på ein høgskole eller eit universitet dreier jobben seg meir om å utdanne profesjonelle musikarar.

Sjå desse yrka for meir informasjon:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Musikklærer
Deltid
Alle sektorer
3 846 personer
2 170 personer
1 676 personer
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 810 kr
43 980 kr
43 570 kr
525 720 kr
527 760 kr
522 840 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 810 kr
43 980 kr
43 570 kr
525 720 kr
527 760 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 550 kr
43 720 kr
43 320 kr
522 600 kr
524 640 kr
519 840 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 560 kr
43 740 kr
43 330 kr
522 720 kr
524 880 kr
519 960 kr
Musikklærer
Heltid
Alle sektorer
675 personer
347 personer
328 personer
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
44 840 kr
45 270 kr
44 680 kr
538 080 kr
543 240 kr
536 160 kr
Ca 277 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
44 840 kr
45 270 kr
44 680 kr
538 080 kr
543 240 kr
536 160 kr
Ca 272 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
44 140 kr
44 550 kr
43 710 kr
529 680 kr
534 600 kr
524 520 kr
Ca 272 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
44 220 kr
44 620 kr
43 810 kr
530 640 kr
535 440 kr
525 720 kr
Musikklærer
Kommunal
4 244 personer
2 375 personer
1 869 personer
Ca 274 kr
Ca 275 kr
Ca 272 kr
44 370 kr
44 630 kr
44 140 kr
532 440 kr
535 560 kr
529 680 kr
Ca 274 kr
Ca 275 kr
Ca 272 kr
44 370 kr
44 630 kr
44 140 kr
532 440 kr
535 560 kr
529 680 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 030 kr
44 250 kr
43 750 kr
528 360 kr
531 000 kr
525 000 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 050 kr
44 280 kr
43 770 kr
528 600 kr
531 360 kr
525 240 kr
Musikklærer
Deltid
Kommunal
3 629 personer
2 061 personer
1 568 personer
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 020 kr
44 240 kr
43 820 kr
528 240 kr
530 880 kr
525 840 kr
Ca 272 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
44 020 kr
44 240 kr
43 820 kr
528 240 kr
530 880 kr
525 840 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 770 kr
43 920 kr
43 580 kr
525 240 kr
527 040 kr
522 960 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 780 kr
43 940 kr
43 590 kr
525 360 kr
527 280 kr
523 080 kr
Musikklærer
Heltid
Kommunal
615 personer
314 personer
301 personer
Ca 280 kr
Ca 283 kr
Ca 277 kr
45 290 kr
45 780 kr
44 830 kr
543 480 kr
549 360 kr
537 960 kr
Ca 280 kr
Ca 283 kr
Ca 277 kr
45 290 kr
45 780 kr
44 830 kr
543 480 kr
549 360 kr
537 960 kr
Ca 275 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
44 620 kr
45 110 kr
44 100 kr
535 440 kr
541 320 kr
529 200 kr
Ca 275 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
44 670 kr
45 170 kr
44 140 kr
536 040 kr
542 040 kr
529 680 kr
Musikklærer
Privat
248 personer
124 personer
124 personer
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca 240 kr
38 160 kr
37 720 kr
38 880 kr
457 920 kr
452 640 kr
466 560 kr
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca 240 kr
38 160 kr
37 720 kr
38 880 kr
457 920 kr
452 640 kr
466 560 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca 236 kr
38 440 kr
38 690 kr
38 170 kr
461 280 kr
464 280 kr
458 040 kr
Ca 237 kr
Ca 239 kr
Ca 236 kr
38 680 kr
38 770 kr
38 580 kr
464 160 kr
465 240 kr
462 960 kr
Musikklærer
Deltid
Privat
202 personer
102 personer
Ca 231 kr
Ca 230 kr
Ca
37 500 kr
37 230 kr
450 000 kr
446 760 kr
Ca 231 kr
Ca 230 kr
Ca
37 500 kr
37 230 kr
450 000 kr
446 760 kr
Ca 238 kr
Ca 242 kr
Ca
38 630 kr
39 280 kr
463 560 kr
471 360 kr
Ca 238 kr
Ca 242 kr
Ca
38 630 kr
39 280 kr
463 560 kr
471 360 kr
Musikklærer
Alle sektorer
4 521 personer
2 517 personer
2 004 personer
Ca 272 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
44 120 kr
44 320 kr
43 890 kr
529 440 kr
531 840 kr
526 680 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
44 120 kr
44 320 kr
43 890 kr
529 440 kr
531 840 kr
526 680 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 268 kr
43 730 kr
43 960 kr
43 450 kr
524 760 kr
527 520 kr
521 400 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 268 kr
43 770 kr
43 990 kr
43 490 kr
525 240 kr
527 880 kr
521 880 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Musikere

Musikar

Musikarar skaper, fram­fører og koordinerer musikk innan ei rekke sjangrar og stilarter.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkt er ein lærar som arbeidar med barn, unge og vaksne i skolen.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­teknikar

Som lyd­teknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.

Regissør i filmstudio

Regissør

Ein filmregissør førebur og styrer ei filminnspeling. Regissøren leier også etterarbeidet av det som er filma.

To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk og musikalitet. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skape eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

Ein pedagog er ein person som har studert pedagogikk, enten i lærar­utdanninga, barneverns­utdanninga eller som eige fag på universitetet.

Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Lærer i et klasserom.

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.