Maskinist
Yrkesskildring

Maskinist

favoritt ikon

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Maskinisten jobbar i maskinrommet.

Førstemaskinisten er leiar for elektrikarar og andre maskinistar. Han er også øvste leiar under maskinsjefen. Førstemaskinisten har mange av dei same arbeidsoppgåvene som maskinsjefen, samt dagleg ansvar for drift, reparasjon, overhaling og vedlikehald av maskineri og tekniske system.

På moderne skip er det ein del teknisk utstyr som må haldast ved like. Teknisk vedlikehald på dekk kan også vere mellom arbeidsoppgåvene til maskinisten. Førstemaskinisten har elles vakt på kontrollrommet og hovudansvaret for sikkerheita i maskinrommet.

Førstemaskinisten er den neste i ansvarsrekka i maskinrommet etter maskinsjefen. Leiargruppa på skipet består av kaptein, maskinsjef og overstyrmann. Andremaskinisten hjelper førstemaskinisten, men har også eigne ansvarsområde innanfor mellom anna vedlikehald og vakthald.

Ifølge lova må skip som har maskiner med motorar over 750 kW ha ein sertifisert maskinist om bord.

Kvar arbeider maskinistar?

Maskinisten jobbar i maskinrommet om bord på skip og flyttbare riggar. Med maskinoffisersertifikatet kan du jobbe over heile verda: på skip eller flyttbare riggar med framdriftsmaskineri over 750 kW. Maskinisten er også attraktiv for jobbar på land, i reiarlag, offentleg sjøforvalting og maritime bedrifter, som til dømes Veritas.

Personlege eigenskapar

Du bør vere glad i mekanikk og teknikk. Du må òg takle å vere periodevis borte frå familie og venner. I tillegg bør du vere nøyaktig, sosial og samarbeidsvillig.

Kva jobbar maskinistutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for maskinistar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skipsmaskinist
Deltid
Alle sektorer
133 personer
128 personer
Ca 289 kr
Ca
Ca 291 kr
46 780 kr
47 090 kr
561 360 kr
565 080 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca 291 kr
46 780 kr
47 090 kr
561 360 kr
565 080 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca 337 kr
53 890 kr
54 590 kr
646 680 kr
655 080 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca 337 kr
55 730 kr
56 490 kr
668 760 kr
677 880 kr
Skipsmaskinist
Heltid
Alle sektorer
3 375 personer
3 337 personer
Ca 377 kr
Ca
Ca 377 kr
61 000 kr
61 110 kr
732 000 kr
733 320 kr
Ca 377 kr
Ca
Ca 377 kr
61 000 kr
61 110 kr
732 000 kr
733 320 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca 386 kr
62 500 kr
62 600 kr
750 000 kr
751 200 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca 386 kr
64 150 kr
64 260 kr
769 800 kr
771 120 kr
Skipsmaskinist
Privat
3 379 personer
3 343 personer
Ca 377 kr
Ca
Ca 377 kr
61 100 kr
61 140 kr
733 200 kr
733 680 kr
Ca 377 kr
Ca
Ca 377 kr
61 100 kr
61 140 kr
733 200 kr
733 680 kr
Ca 387 kr
Ca
Ca 387 kr
62 660 kr
62 750 kr
751 920 kr
753 000 kr
Ca 387 kr
Ca
Ca 387 kr
64 280 kr
64 380 kr
771 360 kr
772 560 kr
Skipsmaskinist
Deltid
Privat
121 personer
118 personer
Ca 292 kr
Ca
Ca 292 kr
47 240 kr
47 240 kr
566 880 kr
566 880 kr
Ca 292 kr
Ca
Ca 292 kr
47 240 kr
47 240 kr
566 880 kr
566 880 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca 345 kr
55 420 kr
55 850 kr
665 040 kr
670 200 kr
Ca 342 kr
Ca
Ca 345 kr
57 230 kr
57 700 kr
686 760 kr
692 400 kr
Skipsmaskinist
Heltid
Privat
3 258 personer
3 225 personer
Ca 378 kr
Ca
Ca 379 kr
61 270 kr
61 400 kr
735 240 kr
736 800 kr
Ca 378 kr
Ca
Ca 379 kr
61 270 kr
61 400 kr
735 240 kr
736 800 kr
Ca 388 kr
Ca
Ca 388 kr
62 810 kr
62 890 kr
753 720 kr
754 680 kr
Ca 388 kr
Ca
Ca 388 kr
64 430 kr
64 510 kr
773 160 kr
774 120 kr
Skipsmaskinist
Alle sektorer
3 508 personer
3 465 personer
Ca 375 kr
Ca
Ca 376 kr
60 710 kr
60 860 kr
728 520 kr
730 320 kr
Ca 375 kr
Ca
Ca 376 kr
60 710 kr
60 860 kr
728 520 kr
730 320 kr
Ca 385 kr
Ca
Ca 385 kr
62 310 kr
62 430 kr
747 720 kr
749 160 kr
Ca 385 kr
Ca
Ca 385 kr
63 970 kr
64 100 kr
767 640 kr
769 200 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Deltid
Alle sektorer
272 personer
254 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
36 910 kr
37 130 kr
442 920 kr
445 560 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
37 120 kr
37 430 kr
445 440 kr
449 160 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 235 kr
37 460 kr
38 140 kr
449 520 kr
457 680 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 235 kr
38 850 kr
39 630 kr
466 200 kr
475 560 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Heltid
Alle sektorer
1 040 personer
991 personer
Ca 252 kr
Ca
Ca 252 kr
40 850 kr
40 870 kr
490 200 kr
490 440 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca 252 kr
43 380 kr
43 460 kr
520 560 kr
521 520 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 258 kr
41 770 kr
41 850 kr
501 240 kr
502 200 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca 258 kr
45 180 kr
45 340 kr
542 160 kr
544 080 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Kommunal
949 personer
906 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 247 kr
39 870 kr
39 980 kr
478 440 kr
479 760 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 247 kr
42 240 kr
42 430 kr
506 880 kr
509 160 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 251 kr
40 540 kr
40 670 kr
486 480 kr
488 040 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 251 kr
43 770 kr
43 990 kr
525 240 kr
527 880 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Deltid
Kommunal
215 personer
201 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 232 kr
36 910 kr
37 650 kr
442 920 kr
451 800 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 232 kr
36 910 kr
37 870 kr
442 920 kr
454 440 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 234 kr
37 140 kr
37 940 kr
445 680 kr
455 280 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 234 kr
38 480 kr
39 390 kr
461 760 kr
472 680 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Heltid
Kommunal
734 personer
705 personer
Ca 248 kr
Ca
Ca 248 kr
40 170 kr
40 170 kr
482 040 kr
482 040 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca 248 kr
42 780 kr
42 870 kr
513 360 kr
514 440 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
41 010 kr
41 030 kr
492 120 kr
492 360 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
44 500 kr
44 600 kr
534 000 kr
535 200 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Privat
362 personer
338 personer
Ca 266 kr
Ca
Ca 266 kr
43 070 kr
43 070 kr
516 840 kr
516 840 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 266 kr
45 050 kr
45 130 kr
540 600 kr
541 560 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 268 kr
43 160 kr
43 420 kr
517 920 kr
521 040 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 268 kr
46 250 kr
46 590 kr
555 000 kr
559 080 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Heltid
Privat
305 personer
285 personer
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
43 570 kr
43 710 kr
522 840 kr
524 520 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 270 kr
45 840 kr
46 020 kr
550 080 kr
552 240 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 271 kr
43 580 kr
43 850 kr
522 960 kr
526 200 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 271 kr
46 810 kr
47 160 kr
561 720 kr
565 920 kr
Fyrkjele- eller turbinoperatør
Alle sektorer
1 312 personer
1 245 personer
Ca 250 kr
Ca
Ca 251 kr
40 570 kr
40 590 kr
486 840 kr
487 080 kr
Ca 250 kr
Ca
Ca 251 kr
42 830 kr
42 930 kr
513 960 kr
515 160 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 256 kr
41 290 kr
41 450 kr
495 480 kr
497 400 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 256 kr
44 480 kr
44 730 kr
533 760 kr
536 760 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Deltid
Alle sektorer
606 personer
535 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 229 kr
36 530 kr
37 080 kr
438 360 kr
444 960 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 229 kr
36 530 kr
37 080 kr
438 360 kr
444 960 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 247 kr
39 370 kr
40 030 kr
472 440 kr
480 360 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 247 kr
40 120 kr
40 780 kr
481 440 kr
489 360 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Heltid
Alle sektorer
5 876 personer
235 personer
5 641 personer
Ca 268 kr
Ca 222 kr
Ca 270 kr
43 450 kr
36 040 kr
43 670 kr
521 400 kr
432 480 kr
524 040 kr
Ca 268 kr
Ca 222 kr
Ca 270 kr
43 450 kr
36 310 kr
43 670 kr
521 400 kr
435 720 kr
524 040 kr
Ca 255 kr
Ca 211 kr
Ca 257 kr
41 330 kr
34 210 kr
41 630 kr
495 960 kr
410 520 kr
499 560 kr
Ca 255 kr
Ca 211 kr
Ca 257 kr
42 670 kr
36 080 kr
42 950 kr
512 040 kr
432 960 kr
515 400 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Privat
6 338 personer
295 personer
6 043 personer
Ca 267 kr
Ca 220 kr
Ca 268 kr
43 290 kr
35 560 kr
43 450 kr
519 480 kr
426 720 kr
521 400 kr
Ca 267 kr
Ca 220 kr
Ca 268 kr
43 290 kr
35 700 kr
43 450 kr
519 480 kr
428 400 kr
521 400 kr
Ca 254 kr
Ca 211 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
34 250 kr
41 530 kr
494 640 kr
411 000 kr
498 360 kr
Ca 254 kr
Ca 211 kr
Ca 256 kr
42 540 kr
35 950 kr
42 830 kr
510 480 kr
431 400 kr
513 960 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Deltid
Privat
583 personer
514 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 228 kr
36 440 kr
36 970 kr
437 280 kr
443 640 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 228 kr
36 440 kr
36 970 kr
437 280 kr
443 640 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 248 kr
39 410 kr
40 100 kr
472 920 kr
481 200 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 248 kr
40 150 kr
40 840 kr
481 800 kr
490 080 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Heltid
Privat
5 755 personer
226 personer
5 529 personer
Ca 268 kr
Ca 222 kr
Ca 269 kr
43 430 kr
36 040 kr
43 650 kr
521 160 kr
432 480 kr
523 800 kr
Ca 268 kr
Ca 222 kr
Ca 269 kr
43 430 kr
36 290 kr
43 650 kr
521 160 kr
435 480 kr
523 800 kr
Ca 255 kr
Ca 212 kr
Ca 257 kr
41 320 kr
34 280 kr
41 600 kr
495 840 kr
411 360 kr
499 200 kr
Ca 255 kr
Ca 212 kr
Ca 257 kr
42 670 kr
36 140 kr
42 930 kr
512 040 kr
433 680 kr
515 160 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Statlig
117 personer
112 personer
Ca 280 kr
Ca
Ca 282 kr
45 380 kr
45 680 kr
544 560 kr
548 160 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca 282 kr
45 380 kr
45 680 kr
544 560 kr
548 160 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca 267 kr
42 760 kr
43 320 kr
513 120 kr
519 840 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca 267 kr
43 230 kr
43 790 kr
518 760 kr
525 480 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Heltid
Statlig
101 personer
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 680 kr
548 160 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca
45 680 kr
548 160 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 110 kr
517 320 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 550 kr
522 600 kr
Dekks- eller maskinmannskap (skip)
Alle sektorer
6 482 personer
306 personer
6 176 personer
Ca 267 kr
Ca 220 kr
Ca 268 kr
43 290 kr
35 600 kr
43 470 kr
519 480 kr
427 200 kr
521 640 kr
Ca 267 kr
Ca 220 kr
Ca 268 kr
43 290 kr
35 740 kr
43 470 kr
519 480 kr
428 880 kr
521 640 kr
Ca 255 kr
Ca 211 kr
Ca 256 kr
41 230 kr
34 220 kr
41 550 kr
494 760 kr
410 640 kr
498 600 kr
Ca 255 kr
Ca 211 kr
Ca 256 kr
42 540 kr
35 930 kr
42 840 kr
510 480 kr
431 160 kr
514 080 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

Motormann inspiserer motorrommet

Motor­mann

Ein motor­mann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønn­operatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønn­operatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Tekniker installerer overvåkningskamera

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.

Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske komponentane i til dømes navigasjons- og kommunikasjonssystem, radar og autopilotsystem i eit luftfartøy.

Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.

Flymotormekaniker i arbeid

Flymotor­mekanikar

Ein flymotor­mekanikar arbeider med service, overhaling, reparasjon og testing av motorar i luftfartøy.

En båtkaptein sitter ved roret og styrer båten.

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Bilmekaniker tunge kjøretøy

Bil­mekanikar (tunge køyretøy)

Ein bil­mekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.

Seilbåt på havet.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.