×

Error message

Video server error: No response
Maskinist inne på motorrom står bøygd over motor
Yrkesskildring

Maskinist

favoritt ikon

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Maskinisten jobbar i maskinrommet.

Førstemaskinisten er leiar for elektrikarar og andre maskinistar. Han er også øvste leiar under maskinsjefen. Førstemaskinisten har mange av dei same arbeidsoppgåvene som maskinsjefen, samt dagleg ansvar for drift, reparasjon, overhaling og vedlikehald av maskineri og tekniske system.

På moderne skip er det ein del teknisk utstyr som må haldast ved like. Teknisk vedlikehald på dekk kan også vere mellom arbeidsoppgåvene til maskinisten. Førstemaskinisten har elles vakt på kontrollrommet og hovudansvaret for sikkerheita i maskinrommet.

 Førstemaskinisten er den neste i ansvarsrekkja i maskinrommet etter maskinsjefen. Skipets leiargruppe består av kaptein, maskinsjef og overstyrmann. Andremaskinisten hjelper førstemaskinisten, men har også eigne ansvarsområde innanfor mellom anna vedlikehald og vakthald.

Ifølge lova må skip som har maskiner med motorar over 750 kW ha ein sertifisert maskinist om bord.

Kvar arbeider maskinistar?

Maskinisten jobbar i maskinrommet om bord på skip og flyttbare riggar. Med maskinoffisersertifikatet kan du jobbe over heile verda: på skip eller flyttbare riggar med framdriftsmaskineri over 750 kW. Maskinisten er også attraktiv for jobbar på land, i reiarlag, offentleg sjøforvalting og maritime bedrifter, som til dømes Veritas.

Personlege eigenskapar

Du bør vere glad i mekanikk og teknikk. Du må òg takle å vere periodevis borte frå familie og venner. I tillegg bør du vere nøyaktig, sosial og samarbeidsvillig.

Utdanning

Du må ta nødvendige sertifikater for å bli maskinist klasse 4 (2.maskinist) og klasse M2 (1.maskinist).

Det er også mulig å ta teknisk fagskole etter fagbrev i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret tilbyr også maskinistutdanning.

Høgskoleutdanning
Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr høgskole- og universitetsutdanning for maskinistutdanning. Les mer: Bachelor i marinteknisk drift.

Etter endt høgskoleutdanning, må du reise ut som kadett og ta nødvendige sertifikater for å bli maskinist.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Etter nokre år som maskinist kan du vidareutdanne deg til maskinsjef. Maskinsjefen er den øvste leiaren i maskinavdelinga.

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for maskinistar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skipsmaskinister
Deltid
Alle sektorer
138 personer
2 personer
136 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca 301 kr
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca 301 kr
48 710 kr
48 710 kr
584 520 kr
584 520 kr
Ca 341 kr
Ca 425 kr
Ca 340 kr
55 280 kr
68 880 kr
55 080 kr
663 360 kr
826 560 kr
660 960 kr
Ca 341 kr
Ca 425 kr
Ca 340 kr
57 320 kr
68 880 kr
57 160 kr
687 840 kr
826 560 kr
685 920 kr
Skipsmaskinister
Heltid
Alle sektorer
3 532 personer
37 personer
3 495 personer
Ca 373 kr
Ca
Ca 374 kr
60 440 kr
60 550 kr
725 280 kr
726 600 kr
Ca 373 kr
Ca
Ca 374 kr
60 440 kr
60 550 kr
725 280 kr
726 600 kr
Ca 381 kr
Ca 294 kr
Ca 382 kr
61 760 kr
47 590 kr
61 910 kr
741 120 kr
571 080 kr
742 920 kr
Ca 381 kr
Ca 294 kr
Ca 382 kr
63 200 kr
47 590 kr
63 350 kr
758 400 kr
571 080 kr
760 200 kr
Skipsmaskinister
Deltid
Privat
128 personer
1 personer
127 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca 302 kr
49 140 kr
48 960 kr
589 680 kr
587 520 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 302 kr
49 140 kr
48 960 kr
589 680 kr
587 520 kr
Ca 346 kr
Ca 667 kr
Ca 344 kr
56 060 kr
108 130 kr
55 650 kr
672 720 kr
1 297 560 kr
667 800 kr
Ca 346 kr
Ca 667 kr
Ca 344 kr
58 150 kr
108 130 kr
57 760 kr
697 800 kr
1 297 560 kr
693 120 kr
Skipsmaskinister
Heltid
Privat
3 421 personer
34 personer
3 387 personer
Ca 374 kr
Ca
Ca 375 kr
60 610 kr
60 680 kr
727 320 kr
728 160 kr
Ca 374 kr
Ca
Ca 375 kr
60 610 kr
60 680 kr
727 320 kr
728 160 kr
Ca 383 kr
Ca 297 kr
Ca 384 kr
62 020 kr
48 070 kr
62 160 kr
744 240 kr
576 840 kr
745 920 kr
Ca 383 kr
Ca 297 kr
Ca 384 kr
63 420 kr
48 070 kr
63 560 kr
761 040 kr
576 840 kr
762 720 kr
Fyrkjele- og turbinoperatører
Deltid
Alle sektorer
249 personer
17 personer
232 personer
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
36 930 kr
37 060 kr
443 160 kr
444 720 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
37 030 kr
37 270 kr
444 360 kr
447 240 kr
Ca 230 kr
Ca 206 kr
Ca 232 kr
37 310 kr
33 350 kr
37 600 kr
447 720 kr
400 200 kr
451 200 kr
Ca 230 kr
Ca 206 kr
Ca 232 kr
38 550 kr
33 350 kr
38 920 kr
462 600 kr
400 200 kr
467 040 kr
Fyrkjele- og turbinoperatører
Heltid
Alle sektorer
1 019 personer
40 personer
979 personer
Ca 243 kr
Ca
Ca 244 kr
39 430 kr
39 470 kr
473 160 kr
473 640 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca 244 kr
41 660 kr
41 780 kr
499 920 kr
501 360 kr
Ca 250 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
40 470 kr
38 510 kr
40 550 kr
485 640 kr
462 120 kr
486 600 kr
Ca 250 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
43 640 kr
38 510 kr
43 760 kr
523 680 kr
462 120 kr
525 120 kr
Fyrkjele- og turbinoperatører
Deltid
Kommunal
190 personer
10 personer
180 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 228 kr
36 460 kr
36 930 kr
437 520 kr
443 160 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 228 kr
36 460 kr
37 120 kr
437 520 kr
445 440 kr
Ca 229 kr
Ca 195 kr
Ca 231 kr
37 120 kr
31 540 kr
37 430 kr
445 440 kr
378 480 kr
449 160 kr
Ca 229 kr
Ca 195 kr
Ca 231 kr
38 190 kr
31 540 kr
38 600 kr
458 280 kr
378 480 kr
463 200 kr
Fyrkjele- og turbinoperatører
Heltid
Kommunal
730 personer
29 personer
701 personer
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
38 560 kr
38 560 kr
462 720 kr
462 720 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca 238 kr
40 830 kr
40 880 kr
489 960 kr
490 560 kr
Ca 244 kr
Ca 230 kr
Ca 244 kr
39 450 kr
37 270 kr
39 540 kr
473 400 kr
447 240 kr
474 480 kr
Ca 244 kr
Ca 230 kr
Ca 244 kr
42 570 kr
37 270 kr
42 710 kr
510 840 kr
447 240 kr
512 520 kr
Fyrkjele- og turbinoperatører
Heltid
Privat
288 personer
11 personer
277 personer
Ca 269 kr
Ca
Ca 269 kr
43 630 kr
43 580 kr
523 560 kr
522 960 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca 269 kr
45 800 kr
45 740 kr
549 600 kr
548 880 kr
Ca 266 kr
Ca 256 kr
Ca 266 kr
43 060 kr
41 550 kr
43 120 kr
516 720 kr
498 600 kr
517 440 kr
Ca 266 kr
Ca 256 kr
Ca 266 kr
46 350 kr
41 550 kr
46 430 kr
556 200 kr
498 600 kr
557 160 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Deltid
Alle sektorer
600 personer
58 personer
542 personer
Ca 223 kr
Ca
Ca 226 kr
36 190 kr
36 540 kr
434 280 kr
438 480 kr
Ca 223 kr
Ca
Ca 226 kr
36 190 kr
36 540 kr
434 280 kr
438 480 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
39 460 kr
31 330 kr
40 330 kr
473 520 kr
375 960 kr
483 960 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
40 380 kr
31 330 kr
41 220 kr
484 560 kr
375 960 kr
494 640 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Heltid
Alle sektorer
5 952 personer
247 personer
5 705 personer
Ca 266 kr
Ca 217 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 120 kr
43 180 kr
516 240 kr
421 440 kr
518 160 kr
Ca 266 kr
Ca 217 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 250 kr
43 180 kr
516 240 kr
423 000 kr
518 160 kr
Ca 253 kr
Ca 208 kr
Ca 255 kr
40 960 kr
33 770 kr
41 270 kr
491 520 kr
405 240 kr
495 240 kr
Ca 253 kr
Ca 208 kr
Ca 255 kr
42 200 kr
35 420 kr
42 490 kr
506 400 kr
425 040 kr
509 880 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Deltid
Privat
572 personer
55 personer
517 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 225 kr
35 720 kr
36 530 kr
428 640 kr
438 360 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 225 kr
35 720 kr
36 530 kr
428 640 kr
438 360 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
39 460 kr
31 190 kr
40 340 kr
473 520 kr
374 280 kr
484 080 kr
Ca 244 kr
Ca 193 kr
Ca 249 kr
40 320 kr
31 190 kr
41 230 kr
483 840 kr
374 280 kr
494 760 kr
Dekks- og maskinmannskap (skip)
Heltid
Privat
5 845 personer
240 personer
5 605 personer
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 267 kr
43 010 kr
35 310 kr
43 180 kr
516 120 kr
423 720 kr
518 160 kr
Ca 265 kr
Ca 218 kr
Ca 267 kr
43 010 kr
35 440 kr
43 180 kr
516 120 kr
425 280 kr
518 160 kr
Ca 253 kr
Ca 209 kr
Ca 255 kr
40 940 kr
33 890 kr
41 240 kr
491 280 kr
406 680 kr
494 880 kr
Ca 253 kr
Ca 209 kr
Ca 255 kr
42 180 kr
35 520 kr
42 460 kr
506 160 kr
426 240 kr
509 520 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Kvinnelig maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

Motormann

Motor­mann

Ein motor­mann held ved like og reparerer motorar og andre mekaniske delar.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekaniker

Industri­mekanikarar held ved like og monterer maskiner og utstyr.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Havbotns­installatør

Ein brønn­operatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Bilmekaniker sliper bort rust på en bil så gnistene fyker.

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr. Det er viktig med teknisk innsikt og evne til å sjå praktiske løysingar.

En avioniker, eller flymekaniker, reparerer et fly på Bodø Hovedflystasjon.

Avioniker

Ein avionikar er ein fly­mekanikar som gjer arbeid på det elektriske anlegget og dei elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystema i eit luftfartøy.

Vedlikehold av båt

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.

Flymotormekaniker i arbeid

Flymotor­mekanikar

Ein flymotor­mekanikar arbeider med service, overhaling, reparasjon og testing av motorar i luftfartøy.

En båtkaptein sitter ved roret og styrer båten.

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.

Seilbåt på havet.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.