Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.
Yrkesskildring

Låsesmed

favoritt ikon

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.

Ein låsesmed jobbar med mekaniske, elektromekaniske og elektroniske produkt i dører, porter, svingdører, safar og andre typar dører eller låsemekanismar. Det er vanleg at låsesmedar spesialiserer seg innan ei eller fleire retningar i faget.

Vanlege arbeidsoppgåver for låsesmeden:

  • planlegge og berekne låsesystem
  • montere låsar, beslag, dørlukkarar og dørautomatikk
  • reparere ulike typar låsemekanismar
  • lage nøklar og låsar
  • vere spesielt ansvarleg for sikkerheitsvurderinga og inngangskontrollen i bygga etter reglar og forskrifter for sikring mot innbrot, brannkrav, rømmingskrav og tilgang

Låsesmedar arbeider i stor grad med moderne verktøy og arbeidsmetodar. Dette inneber bruk av data og elektroniske låsesystem. Gamle teknikkar som sveising, liming og lodding er like fullt i bruk hos dei fleste låsesmedar.

For medlemskap i Foreningen Norske Låsesmeder, både for bedrifter og privatpersonar, kan det krevjast uttømmande politiattest.

Kvar arbeider låsesmedar?

Låsesmedar jobba som oftast jobbar dei i låsesmedbedrifter, men også i sikkerheitselskap, i større bedrifter i ei rekke bransjar og i selskap generelt med behov for kompetanse innan sikkerheit. 

Personlege eigenskapar

Som låsesmed må du vere ansvarsmedviten, nøyaktig og tolmodig. Det er ein fordel om du er kreativ og flink til å sjå løysingar, både av teknisk og praktisk art.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i låsesmedfaget. Les meir om meisterutdanning.

Kva jobbar låsesmedfagutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for låsesmedar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Verktøymaker, låsesmed
Deltid
Privat
294 personer
274 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
37 510 kr
37 990 kr
450 120 kr
455 880 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
38 260 kr
38 890 kr
459 120 kr
466 680 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
39 930 kr
40 270 kr
479 160 kr
483 240 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
45 180 kr
45 860 kr
542 160 kr
550 320 kr
Verktøymaker, låsesmed
Deltid
Alle sektorer
295 personer
275 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
37 510 kr
37 990 kr
450 120 kr
455 880 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 235 kr
38 260 kr
38 890 kr
459 120 kr
466 680 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
39 920 kr
40 260 kr
479 040 kr
483 120 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 249 kr
45 160 kr
45 830 kr
541 920 kr
549 960 kr
Verktøymaker, låsesmed
Heltid
Alle sektorer
1 830 personer
1 758 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
40 930 kr
41 050 kr
491 160 kr
492 600 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
42 310 kr
42 480 kr
507 720 kr
509 760 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
41 240 kr
41 390 kr
494 880 kr
496 680 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
44 560 kr
44 790 kr
534 720 kr
537 480 kr
Verktøymaker, låsesmed
Heltid
Privat
1 830 personer
1 758 personer
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
40 930 kr
41 050 kr
491 160 kr
492 600 kr
Ca 253 kr
Ca
Ca 253 kr
42 310 kr
42 480 kr
507 720 kr
509 760 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
41 240 kr
41 390 kr
494 880 kr
496 680 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 255 kr
44 560 kr
44 790 kr
534 720 kr
537 480 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Automatikaren lagar og held ved like automatiserte system.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fagarbeidar

Elektro­fagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektro­faglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekanikar

Industri­mekanikarar held ved like og monterer maskiner og utstyr.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Brann­ingeniør

Brann­ingeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er mellom dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­teknikar

Prosess­teknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg innanfor ei rekke ulike bransjar.

Politibetjent med politihund

Politibetjent

Politibetjentar jobbar for å skapa tryggleik i samfunnet, og kan arbeida med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Maskinist sjekker instrumenter

Maskinist

Som maskinist har du ansvaret for drifta og vedlikehaldet av det tekniske utstyret og maskinene om bord på skip og flyttbare riggar.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.

Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskade­reparatør

Ein bilskade­reparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.