Klesdesigner i arbeid
Yrkesskildring

Klesdesignar

favoritt ikon

Som klesdesignar bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Ein klesdesignar kan designe både kvardagsplagg, festantrekk, arbeidsklede og treningstøy. Ein treng derfor mange ulike typar klesdesignarar.

I mange samanhengar er det viktig å lage med visse eigenskapar og praktiske løysingar tilpassa eit særskilt formål som for eksempel arbeids- og turklede. I andre samanhengar skal kleda vere stilrette og i tråd med trendar eller motar.

Trendar definerer gjerne kva som sel, og ein klesdesignar må vere oppdatert på trendane for å kunne produsere eit design som sel godt.  Som klesdesignar kan du òg vere med på å lage nye klesmotar og skape nye trendar.

Nokre gonger er det klesdesignaren sjølv som definerer kva krav plagga skal oppfylle og som prøver ut nye løysingar på eiga hand. Andre gonger samarbeider designaren tett med andre fagfolk eller oppdragsgjevarar. Kleda kan bli utforma for industriell eller handverksbasert produksjon.

Stillingsnemningane moteskapar, motedesignar, moteteiknar og kostymedesignar vert òg nytta om ein som designar klede.

Kvar arbeider klesdesignarar?

Som klesdesignar kan du jobbe som sjølvstendig næringsdrivande med eige arbeid, eller vere tilsett i industrien. Nokre arbeider som produktutviklarar eller innkjøparar i moteindustrien.

Kostymedesignarar arbeider for teater, film og TV.

Personlege eigenskapar

Som klesdesignar må du vere kreativ og ha interesse for klede, design og handtverk. Du må òg ha sans for snitt, mote og trendar.

Utdanning

Du kan velje design og tekstil i den vidaregåande opplæringa og ved fagskole.
I Noreg finst det tilbod om både bachelor- og mastergrad i klesdesign.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Klesdesignarar kan ta kurs og studie for å spesialisere seg innan særskilte felt, for eksempel kjolesaum eller design av treningstøy. 

Kva jobbar klesdesignutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for klesdesignarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Alle sektorer
640 personer
348 personer
292 personer
Ca 298 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 270 kr
45 920 kr
50 000 kr
579 240 kr
551 040 kr
600 000 kr
Ca 298 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 270 kr
45 920 kr
50 000 kr
579 240 kr
551 040 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 080 kr
48 170 kr
52 340 kr
600 960 kr
578 040 kr
628 080 kr
Ca 309 kr
Ca 297 kr
Ca 323 kr
50 340 kr
48 300 kr
52 750 kr
604 080 kr
579 600 kr
633 000 kr
Produkt- eller klesdesigner
Privat
714 personer
391 personer
323 personer
Ca 297 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 170 kr
45 830 kr
50 000 kr
578 040 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 297 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 170 kr
45 830 kr
50 000 kr
578 040 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
49 970 kr
48 110 kr
52 220 kr
599 640 kr
577 320 kr
626 640 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
50 210 kr
48 230 kr
52 610 kr
602 520 kr
578 760 kr
631 320 kr
Produkt- eller klesdesigner
Heltid
Privat
637 personer
345 personer
292 personer
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 309 kr
48 280 kr
46 000 kr
50 000 kr
579 360 kr
552 000 kr
600 000 kr
Ca 298 kr
Ca 284 kr
Ca 309 kr
48 280 kr
46 000 kr
50 000 kr
579 360 kr
552 000 kr
600 000 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 323 kr
50 120 kr
48 230 kr
52 340 kr
601 440 kr
578 760 kr
628 080 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 323 kr
50 380 kr
48 360 kr
52 750 kr
604 560 kr
580 320 kr
633 000 kr
Produkt- eller klesdesigner
Alle sektorer
717 personer
394 personer
323 personer
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 010 kr
45 830 kr
50 000 kr
576 120 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 296 kr
Ca 283 kr
Ca 309 kr
48 010 kr
45 830 kr
50 000 kr
576 120 kr
549 960 kr
600 000 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
49 940 kr
48 050 kr
52 220 kr
599 280 kr
576 600 kr
626 640 kr
Ca 308 kr
Ca 297 kr
Ca 322 kr
50 180 kr
48 170 kr
52 610 kr
602 160 kr
578 040 kr
631 320 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold