Jurist i diskusjon med kollega.
Yrkesskildring

Jurist

favoritt ikon

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Som jurist er du ekspert på å løyse juridiske problemstillingar gjennom tolking og analyse. 

Vanlege arbeidsoppgåver for juristen:

  • gi råd og rettleiing
  • ha ansvar for å forme og tolke dokument og kontraktar
  • forhandle og mekle på vegne av klientane sine

Arbeidsoppgåvene som jurist varierer mykje etter kvar du arbeider. Juristane har innsikt i mange ulike rettsområde og kan arbeide innan mange samfunnsfelt. Eksempel på rettsområde er kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett, offentleg rett, helse- og sosialrett, forvaltningsrett og strafferett med meir. 

Som jurist skal du formidle juss enkelt og forståeleg til klientar, brukarar av offentlege velferdstilbod og til personar som treng rettshjelp.

Nokre juristar er advokatar, dommarfullmektigar eller dommararFor å kunne arbeide som advokat må du først arbeide ei viss tid som advokatfullmektig og oppfylle vilkåra for å få eit advokatløyve.

Kvar arbeider jurister?

Juristane har innsikt i mange ulike rettsområde og kan arbeide innan mange samfunnsfelt. Nokre juristar arbeider som advokatar eller dommarar. Andre arbeider som politijurist, i forsikringsselskap, det private næringslivet, ved offentlege institusjonar eller i ulike interesseorganisasjonar. 

Personlege eigenskapar

Som jurist bør du ha gode menneskekunnskapar, høge etiske standardar og vere flink til å uttrykkje deg både skriftleg og munnleg. Jusstudiet gjer deg i stand til å løyse juridiske problemstillingar og tolke ulike rettskjelder. Som jurist skal du vere kritisk, objektiv og sjølvstendig når du jobbar med juridiske problemstillingar. Juristar er ofte samfunnsengasjerte og held seg oppdaterte på utviklinga i det juridiske miljøet. 

Utdanning

For å bli jurist treng du ein master i rettsvitskap frå eit norsk universitet. Studieløpet kan variere mellom studiestadene. Når du har fullført studiet er du kvalifisert til å arbeide som jurist, eller å bli teken opp til doktorgradsstudium.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  • Opptakskrav
    Generell studiekompetanse. Ved fleire studiestader er det eit avgrensa tal studieplassar, så krava til karakterane dine er høge.

Vidareutdanning
For å bli advokat kan du først arbeide som advokatfullmektig hos ein advokat og stå på eksamen etter eit obligatorisk advokatkurs som blir tilbydd i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Du må ha arbeidd minst to år som advokatfullmektig og ha ei viss prosedyreerfaring frå domstolen. Du kan òg ha andre former for praksis for å bli advokat.

Om praksis for å bli advokat på advokatforeningen.no

Om advokatløyve på lovdata.no

 


 

Kva jobbar juristutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Saksbehandler
Heltid
Alle sektorer
63 060 personer
39 690 personer
23 370 personer
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
50 410 kr
48 150 kr
54 260 kr
604 920 kr
577 800 kr
651 120 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
51 110 kr
48 690 kr
55 250 kr
613 320 kr
584 280 kr
663 000 kr
Saksbehandler
Deltid
Alle sektorer
7 643 personer
5 414 personer
2 229 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
45 880 kr
44 610 kr
49 450 kr
550 560 kr
535 320 kr
593 400 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 010 kr
44 730 kr
49 630 kr
552 120 kr
536 760 kr
595 560 kr
Saksbehandler
Heltid
Kommunal
19 120 personer
12 591 personer
6 529 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 040 kr
47 790 kr
51 460 kr
588 480 kr
573 480 kr
617 520 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 440 kr
48 130 kr
51 970 kr
593 280 kr
577 560 kr
623 640 kr
Saksbehandler
Deltid
Kommunal
3 127 personer
2 341 personer
786 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 090 kr
44 090 kr
48 460 kr
541 080 kr
529 080 kr
581 520 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 190 kr
44 180 kr
48 600 kr
542 280 kr
530 160 kr
583 200 kr
Saksbehandler
Heltid
Privat
6 951 personer
3 681 personer
3 270 personer
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
59 520 kr
53 910 kr
65 830 kr
714 240 kr
646 920 kr
789 960 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
60 160 kr
54 370 kr
66 670 kr
721 920 kr
652 440 kr
800 040 kr
Saksbehandler
Deltid
Privat
1 304 personer
771 personer
533 personer
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 530 kr
45 560 kr
50 600 kr
570 360 kr
546 720 kr
607 200 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 610 kr
45 650 kr
50 670 kr
571 320 kr
547 800 kr
608 040 kr
Saksbehandler
Heltid
Statlig
36 989 personer
23 418 personer
13 571 personer
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
49 410 kr
47 430 kr
52 820 kr
592 920 kr
569 160 kr
633 840 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
50 290 kr
48 090 kr
54 080 kr
603 480 kr
577 080 kr
648 960 kr
Saksbehandler
Deltid
Statlig
3 212 personer
2 302 personer
910 personer
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 060 kr
44 850 kr
49 670 kr
552 720 kr
538 200 kr
596 040 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 240 kr
45 000 kr
49 940 kr
554 880 kr
540 000 kr
599 280 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Alle sektorer
8 459 personer
4 486 personer
3 973 personer
Ca 380 kr
Ca 360 kr
Ca 413 kr
61 480 kr
58 330 kr
66 900 kr
737 760 kr
699 960 kr
802 800 kr
Ca 380 kr
Ca 360 kr
Ca 413 kr
61 480 kr
58 330 kr
66 900 kr
737 760 kr
699 960 kr
802 800 kr
Ca 425 kr
Ca 395 kr
Ca 460 kr
68 880 kr
63 910 kr
74 500 kr
826 560 kr
766 920 kr
894 000 kr
Ca 425 kr
Ca 395 kr
Ca 460 kr
69 660 kr
64 740 kr
75 230 kr
835 920 kr
776 880 kr
902 760 kr
Jurist eller advokat
Deltid
Alle sektorer
593 personer
328 personer
265 personer
Ca 368 kr
Ca 338 kr
Ca 406 kr
59 610 kr
54 790 kr
65 790 kr
715 320 kr
657 480 kr
789 480 kr
Ca 368 kr
Ca 338 kr
Ca 406 kr
59 610 kr
54 790 kr
65 790 kr
715 320 kr
657 480 kr
789 480 kr
Ca 416 kr
Ca 381 kr
Ca 464 kr
67 410 kr
61 750 kr
75 130 kr
808 920 kr
741 000 kr
901 560 kr
Ca 416 kr
Ca 381 kr
Ca 464 kr
67 590 kr
61 890 kr
75 360 kr
811 080 kr
742 680 kr
904 320 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Kommunal
368 personer
235 personer
133 personer
Ca 383 kr
Ca 376 kr
Ca 410 kr
61 980 kr
60 920 kr
66 420 kr
743 760 kr
731 040 kr
797 040 kr
Ca 383 kr
Ca 376 kr
Ca 410 kr
61 980 kr
60 920 kr
66 420 kr
743 760 kr
731 040 kr
797 040 kr
Ca 391 kr
Ca 379 kr
Ca 411 kr
63 310 kr
61 420 kr
66 660 kr
759 720 kr
737 040 kr
799 920 kr
Ca 391 kr
Ca 379 kr
Ca 411 kr
64 020 kr
62 270 kr
67 110 kr
768 240 kr
747 240 kr
805 320 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Privat
6 127 personer
3 069 personer
3 058 personer
Ca 411 kr
Ca 375 kr
Ca 442 kr
66 620 kr
60 830 kr
71 670 kr
799 440 kr
729 960 kr
860 040 kr
Ca 411 kr
Ca 375 kr
Ca 442 kr
66 620 kr
60 830 kr
71 670 kr
799 440 kr
729 960 kr
860 040 kr
Ca 449 kr
Ca 415 kr
Ca 483 kr
72 720 kr
67 200 kr
78 260 kr
872 640 kr
806 400 kr
939 120 kr
Ca 449 kr
Ca 415 kr
Ca 483 kr
73 250 kr
67 780 kr
78 750 kr
879 000 kr
813 360 kr
945 000 kr
Jurist eller advokat
Deltid
Privat
502 personer
263 personer
239 personer
Ca 386 kr
Ca 366 kr
Ca 429 kr
62 500 kr
59 320 kr
69 440 kr
750 000 kr
711 840 kr
833 280 kr
Ca 386 kr
Ca 366 kr
Ca 429 kr
62 500 kr
59 320 kr
69 440 kr
750 000 kr
711 840 kr
833 280 kr
Ca 434 kr
Ca 399 kr
Ca 476 kr
70 340 kr
64 650 kr
77 190 kr
844 080 kr
775 800 kr
926 280 kr
Ca 434 kr
Ca 399 kr
Ca 476 kr
70 500 kr
64 820 kr
77 350 kr
846 000 kr
777 840 kr
928 200 kr
Jurist eller advokat
Heltid
Statlig
1 964 personer
1 182 personer
782 personer
Ca 342 kr
Ca 333 kr
Ca 360 kr
55 380 kr
54 010 kr
58 300 kr
664 560 kr
648 120 kr
699 600 kr
Ca 342 kr
Ca 333 kr
Ca 360 kr
55 380 kr
54 050 kr
58 300 kr
664 560 kr
648 600 kr
699 600 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 378 kr
57 960 kr
55 840 kr
61 160 kr
695 520 kr
670 080 kr
733 920 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 378 kr
59 530 kr
57 310 kr
62 880 kr
714 360 kr
687 720 kr
754 560 kr
Juridisk rådgiver
Heltid
Alle sektorer
779 personer
491 personer
288 personer
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 365 kr
54 620 kr
52 080 kr
59 170 kr
655 440 kr
624 960 kr
710 040 kr
Ca 337 kr
Ca 321 kr
Ca 365 kr
54 620 kr
52 080 kr
59 170 kr
655 440 kr
624 960 kr
710 040 kr
Ca 389 kr
Ca 368 kr
Ca 423 kr
62 950 kr
59 690 kr
68 490 kr
755 400 kr
716 280 kr
821 880 kr
Ca 389 kr
Ca 368 kr
Ca 423 kr
63 780 kr
60 550 kr
69 270 kr
765 360 kr
726 600 kr
831 240 kr
Juridisk rådgiver
Deltid
Alle sektorer
171 personer
105 personer
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca
49 130 kr
48 580 kr
589 560 kr
582 960 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca
49 130 kr
48 580 kr
589 560 kr
582 960 kr
Ca 339 kr
Ca 329 kr
Ca
54 840 kr
53 270 kr
658 080 kr
639 240 kr
Ca 339 kr
Ca 329 kr
Ca
55 060 kr
53 590 kr
660 720 kr
643 080 kr
Juridisk rådgiver
Heltid
Privat
513 personer
314 personer
199 personer
Ca 373 kr
Ca 360 kr
Ca 404 kr
60 420 kr
58 330 kr
65 520 kr
725 040 kr
699 960 kr
786 240 kr
Ca 373 kr
Ca 360 kr
Ca 404 kr
60 420 kr
58 330 kr
65 520 kr
725 040 kr
699 960 kr
786 240 kr
Ca 418 kr
Ca 394 kr
Ca 454 kr
67 640 kr
63 850 kr
73 610 kr
811 680 kr
766 200 kr
883 320 kr
Ca 418 kr
Ca 394 kr
Ca 454 kr
68 720 kr
65 030 kr
74 540 kr
824 640 kr
780 360 kr
894 480 kr
Juridisk rådgiver
Deltid
Privat
165 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 710 kr
584 520 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 710 kr
584 520 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca
54 060 kr
648 720 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca
54 290 kr
651 480 kr
Juridisk rådgiver
Heltid
Statlig
197 personer
127 personer
Ca 309 kr
Ca 290 kr
Ca
49 990 kr
46 940 kr
599 880 kr
563 280 kr
Ca 309 kr
Ca 290 kr
Ca
49 990 kr
46 940 kr
599 880 kr
563 280 kr
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca
54 350 kr
52 680 kr
652 200 kr
632 160 kr
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca
54 790 kr
53 050 kr
657 480 kr
636 600 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Advokatsekretær på kontoret.

Advokat­sekretær

Ein advokat­sekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovudansvaret for hygiene og smittevern på tannklinikken.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

To politimenn står foran en politibil.

Politi

I politi- og påtalemyndigheita finst det ei rekkje yrkesvegar.